Samenwerking op strategisch niveau

Het Akkoord van Groningen
Onze hogeschool vormt samen met de gemeente Groningen, de provincie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG het strategisch samenwerkingsverband Het Akkoord van Groningen. Hierin werken we vanuit een gemeenschappelijke visie en agenda aan de ontwikkeling van Groningen als dé kennis- en innovatiestad van Noord-Nederland. We voeren hiervoor de campagne City of Talent. De Akkoord-partners hebben ook de City Deal Kennis Maken ondertekend, van het landelijke programma City Deals.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) wordt gevormd door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de vier noordelijke gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen. Als stakeholder zijn we direct betrokken bij het ontstaan van de Noordelijke Innovatieagenda.