Convenanten

Grote organisaties
Met verschillende grote organisaties in Noord-Nederland zijn we de afgelopen jaren een samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van bestuurlijke convenanten. Wij verzorgen bijvoorbeeld onderwijs voor de medewerkers van deze organisaties, terwijl onze studenten en docenten de gelegenheid krijgen daar praktijkervaring op te doen. Ook leveren ze gastdocenten en lectoren. Verder ontwikkelen we in nauwe samenwerking met deze partners de curricula van verschillende opleidingen. Ook onderzoeken we gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken en werken we aan innovatievragen, variërend van product- tot dienstenontwikkelingen. Hiervoor stellen we onze living labs bij de Centres of Expertise ter beschikking. Het strategisch thema ondernemerschap wordt ook actief ondersteund via diverse financierings- en stimuleringsmaatregelen en activiteiten.

Huidige convenanten
In 2017 hebben we convenanten met Samenwerking Noord, Martini Ziekenhuis, DUO, Tinten Welzijnsgroep, Menzis, Verslavingszorg Noord-Nederland, Rabobank Stad en Midden Groningen, Rabo Learning Centre, Univé Noord Nederland, Energy Valley Topclub en HealthiPort. Ook nemen we actief deel aan het convenant van de gemeente Groningen voor het opleiden van vluchtelingen.