Overige gegevens

Overige gegevens

1. Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 40169
Naam instelling Hanzehogeschool Groningen
Adres Zernikeplein 7
Postadres Postbus 30030
Postcode / Plaats 9700 RM Groningen
Telefoon 050 - 595 5555
Fax 050 - 595 5678
E-mail info@org.hanze.nl
Internet-site www.hanze.nl
BRIN-nummer 25BE Hanzehogeschool Groningen

2. Statutaire winstbestemming
In de statuten van de Stichting Hanzehogeschool Groningen is niet specifiek opgenomen hoe het jaarlijks resultaat te bestemmen. Jaarlijks wordt in de jaarrekening onder 2.1.1 Voorstel Resultaatbestemming de verdeling bepaald.

3. Nevenfuncties leden College van Bestuur
In het verslagjaar vervulden leden van het College van Bestuur onderstaande (niet werkgerelateerde) nevenfuncties.

  Functie Wel/niet bezoldigd
H.J. Pijlman    
Eerste Kamer der Staten Generaal lid Eerste Kamer wel**
Noord-Nederlands Orkest Voorzitter Raad van Toezicht niet
Stichting Onafhankelijkheidsfonds Lid Bestuur niet
Groninger Museum Lid Raad van Toezicht niet
Stichting Noorderslag/Eurosonic Lid Raad van Toezicht wel*
     
L.J.M. Verhofstad    
Nuffic Lid Adviesraad wel*
Northern Knowlegde Bestuurslid niet
Rijnland Instituut Lid stuurgroep niet
Landelijke Commissie Gedragscode Plaatsvervangend lid wel*
     
P. van der Wijk    
Revalidatiecentrum Vogellanden Zwolle Lid Raad van Toezicht wel
Medisch Specialisten Netwerk NON Lid Raad van Commissarissen wel
Executive Master of Finance & Control Voorzitter van het Curatorium niet
Handicap en Study Lid Raad van Advies niet
Twee Meter b.v. Directeur niet
Stichting 'Groningen Perspectief 2025' Bestuurslid niet
Platform Beta Techniek Lid Raad van Toezicht niet

* In kas Hanzehogeschool
** In kas Hanzehogeschool conform regeling bijverdiensten Hanzehogeschool