Grensoverschrijdende projecten

We bieden onderwijs aan dat studenten voorbereidt op het goed functioneren in een internationale omgeving. Onze docenten en onderzoekers worden aangemoedigd om samen te werken met internationale collega’s in grensoverschrijdende onderwijs- en onderzoeksprojecten.

Onderwijsvernieuwing
2017 stond in het teken van het programma Vevio (Verbinden en Vernieuwen in Onderwijs). Op basis van de afspraken in het Charter, werd gezocht naar mogelijkheden om de internationale dimensie van ons onderwijs te versterken. Hiervoor is samenwerking met Blended Learning, Persoonlijke Maatschappelijke Vorming en innovatiewerkplaatsen.

Strategische Partners
We hebben in 2017 een voortvarende start gemaakt met het opbouwen van een netwerk van internationale partners die bijdragen aan onze profilering. Met deze partners werken we in meerdere vakgebieden samen. In 2017 hebben we overeenkomsten gesloten met Beijing Technology and Business University (China) en Tampere UAS (Finland). De samenwerking met Hogeschool UCLL (België) en Belgorod National Research University (Rusland) kreeg in 2017 verder vorm.

Internationale mobiliteit
We streven ernaar dat minstens 20 procent van onze afgestudeerden een periode van minimaal drie maanden in het buitenland heeft doorgebracht voor studie en/of stage. Deze internationale mobiliteit groeit nog steeds, zij het licht. Onze doelstelling werd in 2017 met 27,8 procent ruimschoots gehaald. De uitgaande mobiliteit van docenten en overige personeelsleden bleef stabiel. Daardoor konden we ook in 2017 beschikken over een zeer aanzienlijk budget voor het toekennen van Erasmusbeurzen aan studenten en personeelsleden die binnen Europa gaan studeren, stage lopen, lesgeven of een training volgen. Daarnaast participeerden we in drie Erasmus+-projecten voor mobiliteit met niet-EU landen: Rusland, Bosnië & Herzegovina en Uganda.