Bijlagen - Onderwijs

Marktaandeel inschrijvingen

Marktaandeel inschrijvingen 2018 2017 2016
       
Bachelor 6,6% 6,5% 6,3%
-        Voltijd 6,7% 6,7% 6,3%
-        Deeltijd 4,5% 4,7% 4,7%
-        Duaal 7,4% 6,3% 4,1%
-        Master 5,0% 4,5% 3,7%
       
Totaal Hanzehogeschool Groningen 6,5% 6,4% 6,2%

Ontwikkeling inschrijvingen

Ontwikkeling inschrijvingen 2018   2017   2016  
             
  aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie
             
Bachelor en Ad 28.830 1,0% 28.553 4,0% 27.446 3,6%
- Voltijd 26.264 0,6% 26.098 3,2% 25.285 3,6%
- Deeltijd 1.927 ‑1,0% 1.947 7,9% 1.805 4,2%
- Duaal 639 25,8% 508 42,7% 356 2,0%
             
Master 627 17,4% 534 21,4% 440 35,8%
             
Totaal Hanzehogeschool Groningen 29.457 1,3% 29.087 4,3% 27.886 4,0%

Vooropleiding instroom

Vooropleiding (instroom) 2018   2017   2016    
  aandeel groei aandeel groei aandeel groei  
Havo 42,2% 0,7% 41,9% ‑4,2% 43,7% ‑2,5% 44,8%
Mbo 31,9% 0,5% 31,8% 4,8% 30,3% ‑1,0% 30,6%
Vwo 6,2% ‑5,3% 6,6% 4,1% 6,3% ‑18,2% 7,7%
Hoger Onderwijs 7,1% ‑1,8% 7,2% 4,9% 6,9% 21,1% 5,7%
Overig 12,6% 0,0% 12,6% ‑1,7% 12,8% 14,3% 11,2%

Kerngegevens masteropleidingen 2018

Kerngegevens masteropleidingen 2018 instroom     inschrijvingen     afgestudeerden  
                 
  2018 2017   2018 2017   2018 2017
bekostigde masters:                
M Architectuur 17 13   55 43   3 4
M Energy for Society 14     14        
M Master of Arts in Fine Art and Design 20 14   35 36   19  
M MFA Schilderkunst               9
M Media, Art, Design & Technology               11
M Healthy Ageing Professional 41 69   113 111   7 12
M Kunsteducatie 16 13   35 35   13 14
M Physician Assistant 38 42   110 93   18 20
M Social Work (joint degree) 22 23   56 51   12 12
M Advanced Nursing Practice 51 47   103 93   38 26
M Master of Music 33 19   55 46   27 14
M EU Sustainable Energy System Management 29 21   50 35   14 9
M European Master in Renewable Energy 21 32   56 58   21 18
M Interdisciplinary Business Professional 27     27        
M Master Sensor System Engineering 7 6   11 9   5 7
M Talentontwikkeling en Diversiteit 16 28   49 53   11 2
                 
onbekostigde masters:                
M European Master in Social Work       1 7   5 7
M Master in International Business and Management 26 40   86 107   36 29
M Master of Business Administration 8 12   31 32   9 4
M International Communication 17 23   47 45   19 16
M Leiderschap   6   14 22   9 1
                 
Totaal 403 408   948 876   266 215

Instroom Schools

Instroom schools 2018     2017     2016  
                 
  aantal mutatie   aantal mutatie   aantal mutatie
                 
Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek 201 2,0%   197 ‑2,5%   202 31,2%
Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving en popcultuur Minerva 282 35,6%   208 ‑6,3%   222 8,8%
Academie voor Gezondheidsstudies 820 ‑3,1%   846 12,8%   750 20,2%
Academie voor Sociale Studies 775 ‑7,4%   837 30,0%   644 3,9%
Academie voor Verpleegkunde 581 ‑6,1%   619 ‑3,6%   642 23,0%
Instituut voor Bedrijfskunde 682 7,2%   636 27,7%   498 15,3%
Instituut voor Communicatie, Media & IT 848 ‑10,5%   948 8,2%   876 33,7%
Instituut voor Engineering 546 ‑4,9%   574 11,2%   516 13,4%
Instituut voor Facility Management 226 ‑1,3%   229 10,6%   207 ‑11,2%
Instituut voor Financieel Economisch Management 267 22,5%   218 ‑22,4%   281 ‑16,6%
Instituut voor Life Science & Technology 335 ‑5,9%   356 19,1%   299 0,7%
Instituut voor Marketing & Management 454 ‑7,9%   493 18,2%   417 ‑4,4%
Instituut voor Rechtenstudies 483 ‑2,2%   494 2,3%   483 6,6%
Instituut voor Sportstudies 296 ‑8,4%   323 ‑1,8%   329 ‑3,5%
International Business School 427 14,2%   374 ‑15,8%   444 12,1%
Lucia Marthas Institute for Performing Arts 51 ‑1,9%   52 6,1%   49 25,6%
Pedagogische Academie 315 4,7%   301 35,6%   222 48,0%
Prins Claus Conservatorium 88 3,5%   85 ‑8,6%   93 16,3%
                 
Totaal Hanzehogeschool Groningen 7.677 ‑1,5%   7.790 8,6%   7.174 11,60%

Toelichting Fixus-opleidingen 2018

Toelating Fixus-opleidingen 2018 Gegadigden Geplaatst Numerus Fixus
       
B Toegepaste Psychologie 526 186 190
B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken 266 131 156
B Fysiotherapie 750 293 300
B Mondzorgkunde 255 52 55
B Verpleegkunde (voltijd) 654 384 450

Herkomst buitenlandse studenten

Herkomst buitenlandse studenten 2018     2017     2016  
                 
  aantal %   aantal %   aantal %
                 
Duitsland  793  31%    867  36%    896  40%
Bulgarije  178  7%    150  6%    118  5%
Roemenië  125  5%    97  4%    90  4%
China  105  4%    141  6%    148  7%
Italië  84  3%    63  3%    52  2%
Groot-Brittannië  73  3%    62  3%    58  3%
Ierland  67  3%    39  2%    21  1%
Oekraïne  64  2%    57  2%    65  3%
Litouwen  63  2%    61  3%    44  2%
Spanje  61  2%    56  2%    48  2%
Overige landen (circa 100)  983  38%    808  34%    690  31%
                 
Totaal  2.596  100%    2.401  100%    2.230  100%

Overzicht accreditatiebesluiten opleidingen en visitatieresultaten kenniscentra in 2018

In onderstaande overzichten staan alle accreditatieresultaten (in het geval van opleidingen) en visitatieresultaten (in het geval van Centres of Expertise en kenniscentra). De gegeven oordelen zijn: O = onvoldoende; V = voldoende; G = goed; E = Excellent. Bij nieuwe opleidingen wordt Vo gebruikt voor Voldoet/Voldaan; dat geldt ook voor standaard 5 bij visitaties van Centres of Expertise/kenniscentra.

Accreditaties bestaande opleidingen

De onderstaande opleiding heeft na hervisitatie een positief besluit ontvangen. Deze opleiding is nog geaccrediteerd volgens het accreditatiestelsel (2011) met de volgende drie standaarden:

Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving

Standaard 3: Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties

School Opleiding   Var   Croho Accreditatiebesluit   Standaard     Eindoordeel
                       
    vt dt du     1 2 3 4  
SIBS M Master of Business Administration x     70150 Accreditatiebesluit ontvangen op 31-10-2018 G G V V V

De opleidingen in het tweede overzicht tot de zomer van 2017 zijn volgens het accreditatiestelsel (2014) met de volgende vier accreditatiestandaarden geaccrediteerd:

Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving

Standaard 3: Toetsing

Standaard 4: Gerealiseerde eindkwalificaties

School Opleiding   Var   Croho Accreditatiebesluit   Standaard     Eindoordeel Bijzonder kenmerk
                         
    vt dt du     1 2 3 4    
SAGZ B Voeding en Diëtetiek x     34579 Accreditatiebesluit ontvangen op 31-05-2018 V G G V V  
SIMM B International Business and Languages x     34407 Accreditatiebesluit ontvangen op 29-06-2018 g g g v v  
SAGZ B Opleiding tot Fysiotherapeut x     34570 Accreditatiebesluit ontvangen op 31-05-2018 g g g g g internationalisering
SIEN B Werktuigbouwkunde + Ad Projectleider Techniek x x   34280 Accreditatiebesluit ontvangen op 31-05-2018 v v v v v  
SIBK B Bedrijfskunde MER x x x 34139 Accreditatiebesluit ontvangen op 31-05-2018 v v v v v  
SCMI B HBO-ICT x x   30020 Accreditatiebesluit ontvangen op 31-05-2018 g v g v v  
SIEN B Industrieel Product Ontwerpen x     34389 Accreditatiebesluit ontvangen op 31-12-2018 g v g v v  

Accreditaties nieuwe opleidingen

De opleidingen in het volgende overzicht zijn volgens het accreditatiestelsel (2014) aan de hand van de volgende standaarden geaccrediteerd:

Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving

Standaard 3: Toetsing

Standaard 4: Afstudeergarantie en financiële voorzieningen

School Opleiding Var     Croho Accreditatiebesluit   Standaard     Eindoordeel
                       
    vt dt du     1 2 3 4  
SIMM M Interdisciplinary Business Professional x     49291 Accreditatiebesluit ontvangen op 30-04-2018 Vo Vo Vo Vo positief

De opleiding in het tweede overzicht is volgens het accreditatiestelsel (2016) aan de hand van de volgende standaarden geaccrediteerd:

Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving

Standaard 3: Toetsing

School Opleiding Var     Croho Accreditatiebesluit Standaard     Eindoordeel
                     
    vt dt du     1 2 3  
SIMM Ad Ondernemen x     80080 Accreditatiebesluit ontvangen op 30-03-2018 Vo Vo Vo positief
SIEN M Energy for Society x     49296 Accreditatiebesluit ontvangen op 30-06-2018 Vo Vo Vo positief
SIEN M Data Science for Life Sciences x     49300 Accreditatiebesluit ontvangen op 30-11-2018 Vo Vo Vo positief
SIEN Ad Systeemspecialist Automotive   x   80077 Accreditatiebesluit ontvangen op 29 juni 2018 Vtd Vtd Vo Positief onder voorwaarden

Onderzoeksvisitaties Centres of Expertise en kenniscentra

Het Centre of Expertise is aan de hand van de volgende standaarden gevisiteerd:

Standaard 1:   De onderzoekseenheid heeft een relevant, ambitieus en uitdagend onderzoeksprofiel en een onderzoeksprogramma met bijbehorende doelen, die zijn geoperationaliseerd in een aantal indicatoren.

Standaard 2:   De wijze waarop de eenheid is georganiseerd, de inzet van mensen en middelen en de interne en externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties maken de realisatie van het onderzoeksprofiel mogelijk.

Standaard 3:   Het onderzoek van de onderzoekseenheid voldoet aan de standaarden die in het vakgebied gelden voor het doen van onderzoek.

Standaard 4:   De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van: kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein; de beroepspraktijk en de samenleving; onderwijs en professionalisering. Het onderzoek heeft in voldoende mate impact op de hiervoor omschreven gebieden.

Standaard 5:   De onderzoekseenheid voert regelmatig en systematisch evaluatie uit van de onderzoeksprocessen en resultaten. Aan de uitkomsten daarvan verbindt de onderzoekseenheid waar nodig verbeteringen.

CoE/kenniscentrum     Standaarden    
           
  1 2 3 4 5
Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap E G G G Vo