Bijlagen - Horizontale verantwoording

Academie voor Architectuur & Built Environment

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Contacten in het werkveld - Bedrijvenmarkt
- Regelmatige bijeenkomsten: workshops, kenniscafés, krimpcafés, expertmeetingen, congressen, (mini)symposia, bijeenkomsten Innovatie Werkplaatsen (communities of practice), lunchlezingen georganiseerd door het Kenniscentrum NoorderRuimte.
- Publicaties en rapportages over onderzoeksprogramma’s in vakbladen, wetenschappelijke tijdschriften, regionale en nationale kranten, eigen publicaties van het Kenniscentrum NoorderRuimte.
- Stage- en afstudeerbezoeken tevens relatiebeheer.
   
Hoger onderwijs Groep Bouw en Ruimte (HOG) Netwerk van leidinggevende vertegenwoordigers uit alle hogescholen in Nederland met opleidingen in het kennisdomein Built Environment
   
ABTWassenaar, de heer R. de Jong
Bouwend Nederland, mevrouw S. Wubbolts
Provincie Groningen, de heer R. Lander
DGMR, de heer J.W. Frantzen

Adviesraad
Adviesraad
Adviesraad
Adviesraad
   
Scholen voortgezet onderwijs - Voorlichting op scholen over de opleiding Built Environment
- HanzeXperience
- Studenten brengen bezoek aan hun oude middelbare school en geven presentatie
   
MBO scholen Voorlichting op MBO-scholen over de opleiding Built Environment
  Samen met MBO ontwikkelen van het MBO-keuzedeel "HBO Voorbereiding Techniek"
Technasia - Voorlichting op scholen over de opleiding Built Environment
- Gastlessen door docenten van de Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek op technasiumscholen
- Begeleiden van O&O-opdrachten en profielwerkstukken van vo-scholieren door docenten van de Academie voor Architectuur & Builtenvironment
- Keuzecolleges voor scholieren

Academie voor Gezondheidsstudies

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Werkveld Logopedie Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
Werkveld Thema Bijeenkomst
Werkveldcongres
   
Werkveld Mondzorgkunde Bijeenkomsten (twee) Werkveldadviescommissie (WAC)
Werkveldvertegenwoordigers en alumni betrokken bij visitatie
   
Werkveld Fysiotherapie Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
   
Werkveld Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
Bijeenkomsten Landelijke Raad van Advies MBRT
   
Werkveld Voeding en Diëtetiek Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
   
Werkveld Master Physician Assistant Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
   
Werkveld Management in de Zorg Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
   
Landelijk overleg Logopedie: SRO-L Bijeenkomsten opleidingen Logopedie
   
Landelijk overleg Mondzorgkunde: LOM Bijeenkomsten tweemaandelijks vier Mondzorgkunde-opleidingen (taakherschikking, visitatie)
   
Landelijk overleg Fysiotherapie: SRO-F Bijeenkomsten opleidingen Fysiotherapie
   
Landelijk overleg MBRT: HEG is landelijk overleg tussen de drie MBRT-opleidingen) en SRO is landelijk studierichtingoverleg MBRT Bijeenkomsten opleidingen MBRT
   
Landelijk overleg Voeding en Diëtetiek:LOO-VD Bijeenkomsten opleidingen VD: minimaal 6 x per jaar
   
Landelijk overleg MiZ: LoMIZ Bijeenkomsten opleidingen MiZ:circa 5 x per jaar
   
HGZO SAC en HGZO Sectorrraad  
   
NVLF (Beroepsvereniging Logopedie en Foniatrie) Een aantal keren per jaar overleg
   
Beroepsvereniging Logopedie in Europa Twee keer per jaar overleg tussen alle beroepsverenigingen (vertegenwoordiger vanuit Nederland is docent binnen de opleiding Logopedie Groningen)
   
Diverse stageadressen van alle opleidingen Bijeenkomsten voor stagebegeleiders
   
Cohehre Conference Deelname aan jaarlijks internationaal congres door studenten en docenten
   
ZIF Overleggen
   
Beroepsvereniging Tenminste twee maal per jaar bijeenkomst met LOO-VD
   
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)  
   
UMCG/Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Samenwerking opleiding Mondzorgkunde
   
Rijksuniversiteit Groningen Samenwerking opleidingen Tandheelkunde RuG en Mondzorgkunde
   
Studievereniging Archigenes (Tandheelkunde en Mondzorgkunde) Regelmatig overleg
   
Noorderpoort Samenwerking opleiding Mondzorgkunde
   
KNGF Afstemming landelijke beroepsvereniging en opleidingen Fysiotherapie
   
KNGF/WCF Hans Hobbelen lid WCF
   
Rijksuniversiteit Groningen Samenwerking Taalwetenschappen – Logopedie
   
GGD Groningen Taalscreening – Logopedie
   
Rijksuniversiteit Groningen Bewegingswetenschappen – Fysiotherapie
   
Ghana Opleidingscentrum Master Physician Assistant
   
UMCG Inhuur docenten voor opleiding Master Physician Assistant
   
Huisartsenorganisatie Stages en leermeesters Master Physician Assistant
   
Noorderpoort NT2 project Logopedie
   
Koninklijke Visio Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
NPI Expertbijdrage, cursus bijdragen Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Healthy Life Style, Ageing and Helath Care
   
Zorggroep Groningen Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
   
Zorggroep Friesche Wouden Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Healthy Life Style, Ageing and Health Care deelnemer SuneMule
   
Centrum Gezond Ouder Worden – Assen Lectoraat Healthy Life Style, Ageing and Health Care Deelnemer Innovatiewerkplaats Healthy and Active Ageing
   
UMCG Radiotherapie Promotieonderzoekonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
   
UMCG Tandheelkunde Promotieonderzoekonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
   
UMCG Kaakchirurgie Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Clinical Malnutrition
   
GGD Drenthe Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing Ouderen
   
Zuidoostzorg Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing Ouderen
   
VitalinQ Lifestyle Support Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing Ouderen en Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking
   
De Zijlen Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
Kentalis Deelnemer consortium onderzoek Uniforme Taalscreening
   
NOVO Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
De Trans Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   

Academie voor Sociale Studies

Social Work

Social Work
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Accare
Alfa College
BruinenBerg
BSO de Blokhut
Café Paraplyen
Campus Winschoten
Cosis
CSG Selion
Cultureel Maatschappelijk zorgbureau
De Schans Leek
De Trans
De Twaalf Hoven
Dr. J. Enterprises
Drenthe College
Elker
Factor 5
FAVI
Fier
Flinq
FPC Dr. S. van Mesdag
Gemeente Assen
Gemeente Noordenveld
Gemeente Westerkwartier
George Martensschool Appingedam
GGZ Drenthe
Harens Lyceum
Martini Ziekenhuis
MartiniZorg
MEE Drenthe
Montessori Lyceum Groningen
Montessori Vaklyceum
Nassau College Quintes
Nieuw Woelwijck
Noorderpoortcollege Veendam
Noorderpoortcollege Winschoten
Noorderpoortcolleges Groningen
Odensehuis
Ommelander Ziekenhuis Groep
Open Hof
Pameijer
Personal Care for You
Philadelphia
Pit 59
Playing for Success Groningen
Promens Care
PsyQ Groningen
Raad voor de Kinderbescherming
Raderwerk te Kollum
Rebound O2G2
Reik Winschoten
Renn4-scholen
Revalidatie Friesland
Samen Doen Hardenberg
SKSG
Slachtofferhulp
Sociaal werk Oldambt
Spectrum Care
St. Kinderopvang Haren
St. Oosterlengte
St. Philadelphia
St.Buurderij Balloo
Station Noord
Stichting Bureau dak- en thuizlozen
Stichting de Trans
Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan
Stichting Re-integratie Kansarmen (RIKA)
Stichting Timon
Stichting Welzijn en Dienstverlening
t Gerack
t Zuiderstee
Talant
Tjeenz
Trajectum - Boschoord
UMCG
Unlimited
USG Restart
Vanboeijen Assen
Alle stakeholders:
5 - 6x per jaar digitale nieuwsbrief
2x per jaar werkveldconferentie voor praktijkbegeleiders
veel activiteiten vanuit P&B met verschillende stakeholders i.v.m. de te geven cursussen/trainingen
Helios Solution
Het Buro
Het Kopland
Humanitas
Ixta Noa
Jade Zorggroep
James House
Jan Arends
Jeugdbescherming Noord
Jeugdhulp Friesland
Jimmy's Groningen
JJT Het Poortje
JP van den Bent
Keroazie
Koninklijke Kentalis
Koninklijke Visio De Heukelom
Kwartier Zorg & Welzijn
La Hacienda
La Luna Care
Lefier
Leger des Heils
Lentis
Levanto
Logeerhuis Heerenveen
Alle stakeholders:
5 - 6x per jaar digitale nieuwsbrief
2x per jaar werkveldconferentie voor praktijkbegeleiders
veel activiteiten vanuit P&B met verschillende stakeholders i.v.m. de te geven cursussen/trainingen
Martini Ziekenhuis
MartiniZorg
MEE Drenthe
Montessori Lyceum Groningen
Montessori Vaklyceum
Nassau College Quintes
Nieuw Woelwijck
Noorderpoortcollege Veendam
Noorderpoortcollege Winschoten
Noorderpoortcolleges Groningen
Odensehuis
Ommelander Ziekenhuis Groep
Open Hof
Pameijer
Personal Care for You
Philadelphia
Pit 59
Playing for Success Groningen
Promens Care
PsyQ Groningen
Raad voor de Kinderbescherming
Raderwerk te Kollum
Rebound O2G2
Reik Winschoten
Renn4-scholen
Revalidatie Friesland
Alle stakeholders:
5 - 6x per jaar digitale nieuwsbrief
2x per jaar werkveldconferentie voor praktijkbegeleiders
veel activiteiten vanuit P&B met verschillende stakeholders i.v.m. de te geven cursussen/trainingen
Samen Doen Hardenberg
SKSG
Slachtofferhulp
Sociaal werk Oldambt
Spectrum Care
St. Kinderopvang Haren
St. Oosterlengte
St. Philadelphia
St.Buurderij Balloo
Station Noord
Stichting Bureau dak- en thuizlozen
Stichting de Trans
Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan
Stichting Re-integratie Kansarmen (RIKA)
Stichting Timon
Stichting Welzijn en Dienstverlening
t Gerack
t Zuiderstee
Talant
Tjeenz
Trajectum - Boschoord
UMCG
Unlimited
USG Restart
Vanboeijen Assen
Alle stakeholders:
5 - 6x per jaar digitale nieuwsbrief
2x per jaar werkveldconferentie voor praktijkbegeleiders
veel activiteiten vanuit P&B met verschillende stakeholders i.v.m. de te geven cursussen/trainingen
   
CMO STAMM - Maud Diemer
Cosis - Wilma Heusinkveld
CuraXL - Kees Bronsveld
Elker/het Poortje - Erna Klok
Jongerenwerk Barkema en De Haan - Ronald de Haan
Kentalis - Marianne Schuringa
Limor - Nynke Andringa/Marissa v.d. Molen
Noorderbrug - Aafje de Jong
Reclassering Nederland - Marjolein Agema
Tinten - Rudie Spitzen
Veilig Thuis Groningen - Jeroen Trenning
Visio - Irene Kornet
Vlechter - Margreeth van Eeden
VNN - Annemarie Binnendijk en Sipke v.d. Ploeg
WIJ Groningen - Michel Keyzer/René Paulissen
ZIENN - Bas van Mierlo
Leden WAC Social Work
   
2x per jaar afstemming met de ROC’s uit Groningen en Drenthe:
Drenthe College
Noorderpoortcollege
Het gezamenlijk organiseren van een dag studeren in het HBO voor MBO-ers
   
NHL/Stenden hogeschool o.a. samenwerking Masteropleiding Social Work

Associate Degree Ervaringsdeskundige in de Zorg

Associate Degree Ervaringsdeskundige in de Zorg
Stakeholders Activiteiten per stakeholder  
     
Cosis - Wilma Heusinkveld/Hilde Kortman/Marloes Schöttelndreier
GGZ Drenthe - Sanne Hiehle/Gerda Schokker
GGZ Friesland - Pepijn Hofstede
Ixtanoa - Marjolein Orsel
Het Kopland - Jacqueline Posthumus
Leger des Heils - Inge Hoekstra
Lentis - Maria Ufkes
VNN - Bart van Mulkom
WIJ Groningen - Mark Jongbloed
Leden WAC AD Ervaringsdeskundige in de Zorg  

Master Social Work

Master Social Work
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Drs. Martin van Iperen (Directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Noord-Nederland)
Prof. dr. Margo Trappenburg (Universiteit voor Humanistiek, Universiteit Utrecht)
Drs. Yvonne Turenhout (Directeur STAMM-CMO Drenthe)
Prof. Dr. Heinrich Winter (RuG)
Leden Professional Board, 1x per jaar overleg over inhoud en ontwikkeling van de opleiding

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
John Andreas (GITP)
Agaath Brink (Coaching Groep Groningen)
José Heesink (RuG)
Angela Smit (Lentis)
Anneke Sterenberg (Cedin)
Dicky Tamminga (RuG)
Christine Wijshake (St. Halt)
Jos Zijlstra (2M recruitment)
Leden WAC Toegepaste Psychologie
   
2M International Recruitment, Assen
Accare (SIFM), Groningen
Almere College, Dronten
Balm Academie, Haarlem
B-Point, Emmen
Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht, Balkbrug
Coca Cola Nederland, Rotterdam
Connecting Hands, Leeuwarden
De Grooth Studiebegeleiding, Hoogeveen
Elance Academy, Amsterdam
Expeditie Noord, Groningen
Feniks, OBS, Groningen
GGZ Friesland, UCP en RGOc, Groningen
Hanzehogeschool Groningen, Studiekeuzeadvies
Hanzehogeschool Groningen, Facilitair bedrijf
Holland Casina, Amsterdam
Hunter Select, Groningen
Inn-spiratie, Zwolle
Interactie Trainingen, Zwolle
MediaMarkt, Rotterdam
Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Groningen
Noorderpoort, ROC, Studentendienstverlening, Groningen
Studio ST&T, Utrecht
Therapieland B.V., Amsterdam
UMCG, afdeling ICPE, Groningen
UMCG, Gezondheidswetenschappen, Groningen
UMCG, TransplantLines, Groningen
Unique, Heerenveen
Unique Young Talent Network, Groningen
Univé Dichtbij, Heerenveen
Vaart Welzijn, Assen
Vuurkracht, Groningen
WIJ Korrewegwijk, Groningen
WIJ Oosterpark, Groningen
YoungCapital, Groningen
Ypsylon, Assen
Stagebedrijven Nederland
   
MG Group Bali, Indonesië
Sjaki-Tari-Us, Indonesië
The Los Food Project, Maleisië
Xperanza, Spanje
West African Aids Foundation, Ghana
Stagebedrijven buitenland
   
Anneke Sterenberg, Cedin Participatie lectoraat integraal jeugdbeleid
   
Fontys
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Arnhem/Nijmegen
Hogeschool Leiden
Saxion
Intensieve landelijke samenwerking op management niveau, twee jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers uit Nederland en Vlaanderen
   
Howest (Hogeschool West Vlaanderen)
Katho (Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen)
Lessius
Nederlands Vlaams overleg Toegepaste Psychologie
   
NIP Vanuit LOO TP overleg
   
NBTP Nederlandse Beroepsvereniging Toegepaste Psychologie Vanuit LOO TP bestuurlijk overleg, en deelname docenten en studenten

Advisory Board Welzijn en Zorg

Advisory Board Welzijn en Zorg
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Johan Brongers (directeur/bestuurder Tinten Welzijn)
Wieteke Beernink (bestuurder Accare)
Mirjam Kuin (directeur WIJ Groningen)
Jan Mulder (regiocoördinator V&VN)
Carry de Niet (bestuurder ZINN)
Martin Sitalsing (bestuurder Lentis)
Leo Sparreboom (bestuurssecretaris VNN)
Ton Tiebosch (lid Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis)
Yvonne Turenhout (bestuurder CMO STAMM)
Peter Visch (bestuurder Revalidatie Friesland)
Klaas van der Wal (Concerndirecteur Gemeente Groningen)
Academie-overstijgend (SAGZ, SASS, SAVK en SISP) adviserend orgaan op bestuursniveau, komt 3x per jaar bijeen, samen met de Deans van deze academies

Academie voor Verpleegkunde

Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen Modularisering deeltijd onderwijs
   
Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek Diverse samenwerkingen met in- en externe partners zoals zorgorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven, universiteiten, hogescholen en ROC’s, practoraten met Drenthe College en Noorderpoortcollege.
Internationale & regionale partnerships en verbindingen:
·      Partners IWP Familiezorg: Icare, TSN-thuiszorg, Interzorg, UMCG en Martini ZH, Menzis en het Expertisecentrum Familiezorg (Tilburg).
·      Research partners (Prof T. Jaarsma, Sweden, Prof S. Thoyre, and Dr. A Talsma, USA, Dr. B Ostergaard, Odense, Prof. R. Mahrer-Imhof and Prof. M. Muller-Staub, Switzerland).
·      Samenwerking met/onderdeel van International Family Nursing Association (IFNA).
·      Europese COST aanvraag; TRIBE-FN; Towards Research & Innovation to Build European science in Family Nursing.
·      SIA-PIT (platform Inzet van Technologie in de Zorg) Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek is projectleider van een landelijk lectoraatsplatform aangaande zorgtechnologische ondersteuning.
·      ACENDIO (Association in Nursing Diagnosis, Interventions and Outcomes International.
·      NANDA-I (Nursing Diagnosis Association International).
·      Stichting VDIR (Stichting Verpleegkundige Diagnostiek Interventies en Resultalten.

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde – P&B en ML  
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Teamleiders HG  Banenplanning, inzet docenten
   
Docenten                                                      Inzet P&B opleidingen en maatwerktrajecten
   
Kenniscentra en lectoren HG Onderwijsactiviteiten P&B, mn ML
   
Mn. Marian van Os kenniscentrum  
   
Planners/roosteraars     Roostering P&B activiteiten
   
Afdeling financiën/FEZ Geldstromen P&B
   
Locatiedean Meerwold Inzet lokalen P&B activiteiten
   
HR                                                                    Inzet ‘externe’ docenten op HG contract
   
MT IBK   Bewaken financiën instituut, inzet docenten instituut    
   
Hanze inhuurdesk (José ed)        Inhuur docenten             
   
Osiris superusers                   Beheer cursussen in Osiris
   
Examencommissie P&B, IBK Diploma’s, vrijstellingen, bijzondere situaties studenten
   
Externe stakeholders  
   
Alle profit en non profit organisaties Noord Nederland
Zoals bijvoorbeeld:
Gemeente, UMCG enz                                                                            
Klant P&B Opleidingen/maatwerktrajecten
   
Diverse externe trainings en adviesbureau’s en ZZP waaronder:
Siegers, van Bergen, Daska
 
   
Voor ML zijn nog stakeholders:
UMCG (Michiel Kahmann) 
Zuidam Organisatie adviseur (Erik van Zuidam)  
Lid WAC ML (N.B. ML heeft een eigen WAC)
   
NVAO                                                                            Accreditatie ML

International Business School

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business Lid AACSB
   
EMS Achse IBS is member of Ems Achse. Deelname in netwerk voor onderzoeks- en onderwijsprojecten in Ems Dollard Regio
   
EAIE – European Association for International Education Dr. Bakker lid van bestuur van EAIE
   
Eems Dollard Regio Dr. Bakker lid van steering group ‘Arbeidsmarkt Noord’
Lectoraat International Business project “Start-up Ecosystems in the EDR”
   
Export Club Noord Lid exportclub
Lectoraat International Business project “Cluster Development”
   
Groninger Confucius Institute Stimulering zaken doen met China
   
Kamer van Koophandel Samenwerking ivm onderzoeks- en onderwijsprojecten
   
National Platform IBMS platform in Nederland
   
Network of International Business Schools - deelname aan jaarlijkse conferentie NIBS
- NIBS accreditatie gehaald in 2010 als ‘meest Internationale Business School in het netwerk’
- Re accreditatie heeft plaatsgevonden op 13-03-2016
- Dr. Bakker lid van bestuur van NIBS
   
Nordconnect Samenwerking ivm onderzoeks- en onderwijsprojecten
   
Rijnland Instituut Lectoraat International Business lid/Paul Wabike project manager
   
Werkveldadviescommissie (IBS Advisory Board including):
-        N.V. Robert Bosch S.A.
-        De Schoenenfabriek
-        Energy Delta
-        Gasunie
4 keer per jaar adviesraad vergaderingen
   
Listing of International Partner Institutions, Collaborations, Student & Faculty Exchange:
- Argentina
o Universidad de Congreso
o Universidad Nacional de Tres de Febrero
- Australia
o Curtin University of Technology, Bentley (Perth)
o La Trobe University, Melbourne (Bendoora)
- Austria
o Fachhochschule des BFI Wien
o FHS Kufstein Tirol University of Applied Sciences
o Upper Austria University of Applied Sciences, Steyr Campus
o FH Wien der WKW
- Belgium
o University College Leuven-Limburg
- Canada
o Douglas College
o Ecole des Sciences de la Gestion University de Quebec a Montreal
o University of Guelph - Humber
- China
o Beijing Technology and Business University (BTBU)
o Beijing University of Technology (BJUT)
o Beijing Foreign Studies University (BFSU)
o Communication University of China (CUC)
o Hebei Finance University
o The University of Macau
- China, Hong Kong
o The Hong Kong Polytechnic University
o Lingnan University
- Curaçao
o University of the Netherlands Antilles
- Cyprus
o The Cyprus Institute of Marketing
- Denmark
o International Business Academy
- Dominican Republic
o Universidad Iberoamericana, Dominican Republic
- Finland
o HAMK University of Applied Sciences
o HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
- France
o Ecole Supérieure de Commerce International
o Ecole des Practiciens du Commerce Int. de Cergy
o Ecole de Commerce Européenne de Paris - Groupe INSEEC
o ICN Business School
o Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales- INSEEC
o ESC Rennes School of Business
- Germany
o Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
o Hochschule Bremen
o Hochschule Emden-Leer
o Hochschule Furtwangen
o Hochschule Heidelberg
o Fachhochschule Münster
o Hochschule Regensburg
o Fachhochschule Würzburg/Schweinfurt
- Hungary
o International Business School – Budapest
o Budapest Business School
- Indonesia
o Binus University Jakarta
o Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Ireland
o Letterkenny Institute of Technology
- Italy
o Universitá Carlo Cattaneo - LIUC
- Japan
o Akita International University
o Kinki University
- Korea
o Hanyang University
o The Incheon National University
o Keimyung University, Daegu
o Soongsil University
o SolBridge International School of Business, Woosong University
o Seoul National University of Science & Technology
- Latvia
o Biznesa Augstskola Turiba
- Malaysia
o Taylor's University
- Mexico
o Escuela Bancaria y Comercial, Ciudad de México
o Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca
o Universidad del Valle de Mexico, Hermosillo
- Norway
o Universitet i Agder
o Høgskolen i Østfold
- Peru
o Universidad Católica de Santa María, Arequipa
- Philippines
o Ateneo de Manila
- Poland
o WSB Poznan School of Banking
- Portugal
o Instituto Superior de Econ. e Gestão/ Universidade Técnica de Lisboa
- Romania
o Universitatea Babes-Bolyai
- Russia
o Belgorod National Research University
o The Russian Economic Academy named after Plekhanov
o St Petersburg School of Economics
- Russia (Georgia)
o Caucasus University
- Spain
o Centro Universitario EAE (Universitat Politècnica de Catalunya)
o Tecno Campus
o Universidad del País Vasco
o Universidad de Granada
o Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
o Universidad Complutense de Madrid
o Universidad Alfonso X el Sabio
o Universidad de Málaga
- Sweden
o Mälardalen University
- Switzerland
o FHNW University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
o FHS St. Gallen, University of Applied Sciences
- Taiwan
o Feng Chia University
o National Central University
o National Chengchi University
o National Taipei University of Business NTUB, fka: National Taipei College of Business NTCB
o Shih Chien University
o Soochow University
- Thailand
o Bangkok University
o Rangsit University
o Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
o University of the Thai Chamber of Commerce Bangkok, UTCC
- Turkey
o Bahcesehir University
o Istanbul Bilgi University
- United Kingdom
o Anglia Ruskin University
o Robert Gordon University
o Kingston University
o University of Portsmouth
o University of the West of Scotland, Paisley
- United States
o University of Akron
o University of the Incarnate Word, Texas
o University of Oneonta
o Valdosta State University


Samenwerking op gebied van student uitwisseling, aansluitingsprogramma’s en double degree programma’s
   
Placement Companies from around the world including:
-        Argentina
o   Digodat
o   Hamburg Sud Sucursal
o   REACT (Latin America)
o   Say Hueque
o   SET Soluciones Logisticas
o   Tay Hotels
-        Australia
o   Aqua Biofilter
o   Australian Superyachts
o   Covergirl promotional models
o   DB Schenker
o   Lead Creation
o   Wilkhahn Asia Pacific
-        Austria
o   Austrian Airlines
o   BMW Group Austria
o   Bosch Austria
o   BRAU UNION ÖSTERREICH AG
o   Danone / Milupa GmbH
o   Erste Bank Wien
o   Falkensteiner Michaeler Tourism Group
o   GRMW Architecture
o   Head Sport GmbH
o   Henkel AG & Co. KGaA Vienna
o   Interconnection Consulting
o   KPMG Austria
o   Liebherr
o   MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH
o   OMV Refining and Marketing GmbH
o   Palfinger AG
o   PwC Österreich
o   ready2order GmbH (Vienna)
o   Red Bull GmbH
o   SAINT-GOBAIN ISOVER AUSTRIA GMBH
o   SAP Austria
o   UniCredit Bank Austria AG
-        Azerbaijan
o   Finance Group | Accounting & Consulting (Baku)
-        Belgium
o   Carlson Rezidor
o   Center Parcs Belgium
o   Delhaize Group
o   European Parliament
o   Goodyear Dunlop Tires Belgium NV
o   Google (Brussels)
o   Henkel Belgium
o   Imperial Meat Products
o   Levi Strauss & Co.
o   Michael Page
o   Mondeléz International (Kraft)
o   Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg `
o   Page Personnel (PageGroup)
o   Pepsico Benelux
o   SME Europe
-        Brazil
o   Clamper Indústria e Comércio S.A.
o   LBH Group Brazil
-        Canada
o   Cove Bikes International
o   World Wise Brands Ltd.
-        Chile
o   Land Growers Chile
-        China
o   Agricultural Bank of China, Hubei branch
o   Bank of China Huaqiao Sub-Branch
o   Finigate Integrated Logistics
o   FU (Beijing) International Education Center (part of F+U Unternehmensgruppe Heidelberg)
o   Intern China (Qingdao)
o   MS Motor Service (Shanghai)
o   SPI Marine Shanghai
o   Volkswagen Group China
-        Costa Rica
o   Ecole Travel
-        Cyprus
o   Action Digital Agency
o   Mastermind Shipmanagement LTD.
o   TopFX Ltd
-        Czech Republic
o   Accenture (Prague)
o   IBM Delivery Centre Central Europe Brno
o   Porsche Central and Eastern Europe s.r.o. (Prague)
o   Skoda Auto (Mladá Boleslav)
-        Denmark
o   AW Media
o   Cofman A/S
o   Copenhagen Architecture Festival
o   Gracenote
o   Maersk (Copenhagen)
-        Ghana
o   Delegation of German Industry and Commerce in Ghana P.M.B.
o   Dutch Embassy Accra
-        Egypt
o   Halliburton
o   Hive Advertising
-        Estonia
o   Dream Group OÜ
-        Finland
o   EKOenergy c/o Finnish Association for Nature Conservation
o   Management Events International Oy Ltd
-        France
o   AB Immo
o   Advanced Retail
o   Asso- Mission Bulgarie (Paris)
o   BNP Paribas CIB
o   Bureau International des Expositions
o   Cleverdis
o   Disneyland Paris
o   Groupe Référence
o   Henkel France
o   L’Oréal Paris
o   MONNIER Frères
o   Parametic Technology SA (PTC)
o   Pierre et Vacances CenterParcs Group
o   TBWA
o   Toluna SAS
-        Germany
o   Adidas AG
o   Amersports EMEA
o   Armacell GmbH
o   BMW Group
o   Bosch Siemens Hausgeräte (BSH)
o   CASAMUNDO GmbH
o   Continental Worldwide
o   DB Vertriebs GmbH
o   Deinetorte.de
o   Dreamlines.de
o   Erento GmbH
o   Factor-a
o   Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH
o   Mondelez (Kraft Foods)
o   Robert Bosch GmbH
o   Seatrade Groningen B.V. (Leer)
o   Siemens
o   Solibro GmbH
o   Watchmaster
o   ZF Friedrichshafen AG
-        Guatemala
o   Deutsch- Gutemaltekische Industrie- und Handelskammer
-        Hong Kong
o   Beijing Jingneng clean energy (Hong Kong) company
o   Dutch consulate Hong Kong
o   EntWick Group
o   HONGKONG I&S INTERNATIONAL LIMITED
o   Kaos Ltd.
o   Links Moving Asia
o   Tomy (Hong Kong) Ltd.
-        Hungary
o   ELMŰ Nyrt. (RWE)
o   EuCham - European Chamber (Budapest)
o   General Electric (Budapest)
o   Immo web
o   Legalis Global
o   UTB Envirotec
-        India
o   Larsen & Toubro Technology Services
o   Siman Stones Private Limited
o   Vogati Talent LTD
-        Indonesia
o   Air Bali
o   Big Dutchman PT BD Agriculture Indonesia
o   FM7 Resort Hotel (Jakarta)
o   Naval Cargo (Bali)
o   Nuffic Neso Indonesia
o   Outpost Creative Space
o   PT BD Agriculture Indonesia
o   PT. Eka Nusa Kreasindo
o   PT Schenker Petrolog Utama
o   PT. Telkom Indonesia
o   Solidiance
-        Ireland
o   Arklu, as owner of the Lottie doll
o   German-Irish Chamber of Industry & Commerce
o   Google, Inc. (Dublin)
o   Green Oak Sales & Marketing Limited
o   Hertz Dublin
o   La Cucina di Nonna Valentina Ltd.
o   meetingsbooker.com
o   Microsoft Ireland
o   SAP Dublin
o   Wavebreak Media
-        Italy
o   Bonprix (Biella)
o   Commerzbank AG (Milan)
o   Diade s.r.l.
o   Engel&Völkers (Palermo)
o   ETA Florence Renewable Energies
o   Marchesi Antinori Spa
o   MecVel srl
o   Musement
o   Pierburg Pump Technology Italy SpA
o   Poggi Trasmissioni Meccaniche S.p.A.
-        Japan
o   Bosch Rexroth Japan
o   Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation
o   Travel Design
-        Latvia
o   CowCare SIA
-        Lithuania
o   Storsistem
-        Luxembourg
o   Assenagon Asset Management S.A.
o   Cargolux
o   Clearstream International S.A.
o   DekaBank - Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
o   Deutsche Bank Luxembourg S.A.
o   Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
o   PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l.
o   PwC Pricewaterhouse Coopers Luxembourg
-        Malaysia
o   Able Fisher
o   AQ Services International
o   Continental Tyre Malaysia
o   DIA Brands
o   Doer’s Education Group
o   Eurogain Secta SDN.BHD
o   Geomil Asia Sdn Bhd
o   Global Digital Talent
o   Guiness Anchor Berhad (GAB)
o   IQI holdings
o   Malaysian Dutch Business Council (MDBC)
o   Publicis Malaysia
o   Sarawak Tourism Board
o   Silverstreet
-        Malta
o   Anchovy Luxury Malta/Melbourne/Palma de Mallorca
o   C.FINO + Sons Limited (Qormi)
o   ML Components Malta
-        Mexico
o   CEVA Logistics (Mexico City)
o   fermaca
o   PIC Management
o   Porsche de México
o   Volkswagen de México S.A.
-        New Zealand
o   Balle Bros
o   ECOWINDOWS LTD.
o   HAPAG-LLOYD (NEW ZEALAND) LTD.
o   New Zealand Internships
o   Peterpans Adventure Travel
o   Waitaki District Council
-        Norway
o   Heidelberg Cement (Oslo)
-        Nicaragua
o   Jagwood
-        Peru
o   Dos manos (Cusco)
o   Sande Peru
-        Philippines
o   SIBAT (Sibol ng Agham at Teknolohiya) Inc.
o   UPSITF - UP System Information Technology Foundation INC.
-        Poland
o   MAN (Poznan)
o   Phillip Morris International
o   Roto Frank AG
o   Smart Information Systems Poland
-        Portugal
o   Axa Portugal
o   Enercon GmbH (Viana do Castelo)
o   German Chamber of Commerce (Lisboa)
o   JiaCasa
-        Qatar
o   The Youth Company
-        Romania
o   Alex&Comp (Galati)
o   Ernst & Young (Bucharest)
o   Select Service SRL
-        Russia
o   Jones Lang LaSalle (Moscow)
o   Lufthansa German Airlines (Moscow)
-        Singapore
o   Data Depot Asia PTE. LTD.
o   HydroVision Asia Pte. Ltd. (HydroVision GmbH)
-        Slovakia
o   Eyerim
o   Volkswagen Slovakia
-        Slovenia
o   ABC Accelerator
-        Spain
o   Airbus Defense & Space (Sevilla)
o   Biobizz (Bilbao)
o   Bosch Espana
o   Ciudalco
o   Continental Tires (Madrid)
o   Daimler Group Services Madrid S.A.
o   Dakota Box
o   Dpointgroup
o   DSM Coating Resins Spain SL
o   Edreams EDIGEO
o   Ericsson Mediterranean Region
o   Forwei S.L.
o   Habitat Apartments
o   IBM Spain
o   IDAPt
o   Maximice Events Group
o   Mercedes-Benz Espana, S.A.
o   Mobusi mobile advertising s.l.
o   Natexo Spain S.L.
o   OneDirect
o   Optiva Media
o   Parametric Technology Corporation (PTC)
o   Perfect Sun Travel SL / Barcelona Point
o   PMI Property-Mallorca-Immobilien
o   Putzmeister Ibérica S.A.
o   SEAT S.A.
o   SES Gran Canaria
o   Solution2markets
o   Spaintacular (former GEP)
o   Sparber Group
o   Splendia Hotels
o   Stay U-nique
o   SuiteLife
o   Telefónica Digital de España
o   TransPerfect
-        South Africa
o   Adventure Works
o   Africege - African Centre for a Green Economy
o   Black Pen Recruitment, Cape Town
o   Cool Banana Production
o   Fetola
o   Grow Abroad
o   Holden Manz
o   Reach Digital
o   Silicon Cape Initiative
o   SPB Wonder
o   Sunshine Letting
o   The Happy Africa Foundation
-        South Korea
o   GameBerry
o   Lufthansa Cargo (Seoul)
o   Siemens Energy Solutions Ltd. (Seoul)
-        Sweden
o   DHL Freight Sweden (Malmö)
o   Evolumi
o   ID24
o   Impactpool
o   Kisi Inc. (Stockholm)
o   Streetcorner AB (Malmö)
-        Switzerland
o   BASF Switzerland AG
o   Bosch Packaging Systems AG (Beringen)
o   Danone AG (Zürich)
o   Deutsche Lufthansa AG (Kloten)
o   Huber+Suhner AG (Herisau)
o   Lufthansa (Zürich)
o   Robert Bosch AG (Urdorf)
o   Scintilla AG (Solothurn)
o   Tesla Motors Switzerland (Zürich)
o   Weidplas GmbH (Rapperswil)
o   WiMag AG
-        Tanzania
o   VIA Aviation
-        Thailand
o   Loxley Public Company Limited (Bangkok)
o   Midas Public Relations Bangkok
o   Traidhos Three-Generation Community for Learning (Chiang Mai)
o   Zalora Ltd. (Bangkok)
-        The Netherlands
o   Ambtman Marine
o   Bright Business Group / Mujjo
o   Caer boardsports
o   Cheer Foundation
o   EuroDev Investments B.V.
o   Fertifill, voorheen Biobizz Holding B.V.
o   FysioSupplies B.V.
o   Holland Trading Group
o   Huawei Technologies Netherlands B.V.
o   Jacobs Douwe Egberts Utrecht
o   JP LED (Veendam)
o   Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.
o   Nike European Headquarters (Hilversum)
o   Nutricia Export (Zoetermeer)
o   Stopaq (Stadskanaal)
o   StudentJob International B.V.
o   Sun Enterprise
o   Super Yacht Company B.V.
o   The Smooth Brothers
o   TKP Investments
o   TomTom (Amsterdam)
o   Unilever Nederland
o   Vice Benelux
o   Virol B.V.
o   Virtuagym
o   Vodafone Ziggo
-        Turkey
o   The U.S. Commercial Service (Ankara)
o   United Nations Populations Fund Agency - UNFPA (Istanbul)
-        United Arab Emirates (UAE)
o   Gulf Incon (Dubai)
o   IMCC Group (Abu Dhabi)
-        United Kingdom (UK)
o   Abercrombie & Kent Europe
o   Bentley Motors Ltd
o   Calibrand
o   Convertize
o   EF Language Schools LTD
o   Eurocentres
o   Hapag-Lloyd
o   Lidl UK GmbH
o   London Bio Packaging Ltd
o   Lufthansa Cargo (Heathrow)
o   MadBid / Marcandi
o   Moët Hennessy UK Ltd
o   Precise Consultants
o   PriceWaterhouseCoopers Belfast
o   Rolls Royce Ltd
o   STILL Materials Handling Ltd
o   TD Tom Davies
o   Teligen
o   TerraCycle
o   The Hut Group
o   The Protein Works
o   The Rake Magazine
o   The Standard P&I Club
o   Vodafone Group (London)
o   Widget Co UK
-        United States of America (USA)
o   Align Technology Inc.
o   Cleo
o   Draexlmaier
o   Engel & Völkers (Tampa)
o   Hapag-Lloyd California
o   Hugo Boss (New York)
o   KISI Inc.
o   Lufthansa German Airlines (New York)
o   Mercedes Benz U.S. International
o   Santa Cruz Bicycles LLC
o   SAP Labs LLC
o   TABS Inc.
o   Tesla Motors Palo Alto Inc.
o   The Dutta Corp.
o   TMC, a Division of C.H. Robinson
o   UPM Kymmene, Inc.
-        Vietnam
o   Bosch Vietnam Co. Ltd.
o   Coco Corporation
o   Damen Song Cam Shipyard
o   Faquimex
o   Foodpanda/Hellofood (Rocket Internet)
o   InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
o   Mercedes-Benz Vietnam Ltd.
o   VNDIRECT Securities Corporation
Stagebedrijven voor BBA studenten

Instituut voor Communicatie, Media & IT

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Axians
Blackmore Media
CGI
DUO
Gemeente Groningen
Hanzehogeschool Groningen
ICT Automatisering
ilionx Groningen
KPN Consulting
New Nexus
Ordina Groningen***
Philips DAP
Quintor
RDW
RDW ICT bedrijf
Saxion
Sogeti
Wildsea
Windesheim
Wowww!
Xpirit
Worden als externe deskundige ingezet bij examengesprekken/presentaties
Opleiding HBO-ICT
   
2Knowledge
·      8D Game CEO
·      Agentschap Telecom
·      Antea Group
·      AT Osborne
·      Axtion BV
·      Biblionet Groningen
·      Bibliotheekservice Fryslân
·      Bibliotheek Groningen
·      BSD Groningen
·      Camerik Voortman
·      Catawiki
·      Centrum Beeldende Kunst Groningen
·      Citymarketingbureau Marketing Groningen
·      Coaching en Counseling
·      Coders Academy
·      Com & Co Groningen/Univé
·      Concept7
·      Confucius Instituut Groningen
·      Dualhanded (PR & Customer Relations)
·      DUO
·      Eclectic International Consulting b.v.
·      Ego Schrijverij
·      Facilitair Bedrijf Informatiemanagement
·      Free Press Unlimited
·      GasTerra BV
·      Gasunie
·      Gebruikersvereniging Antea Group
·      Gemeente Groningen
·      Google
·      Grafisch Museum
·      Groninger Museum
·      Grontmij Nederland BV
·      HANNN
·      HCDC Hanze
·      Healthy Ageing Network Noord Nederland
·      Hesp Online Communicatie
·      Hollandse Nieuwe ICTG
·      Ilionx
·      ImProveZ
·      Infaqt
·      Innonet BV
·      In-Orde
·      Intent Communicatie en Strategie
·      InSites Consulting
·      iWink
·      JBF Multi Media Communicatie
·      Jubile Meida Solutions, The Factor
·      Keissen Communicatie
·      Koninklijke Boom Uitgevers
·      KPN
·      Maatschappelijk Werk NoorderMaat
·      Muto Communicatie
·      NAM Assen
·      New Nexus Mobile
·      Noorderbrug Groningen
·      Noordhoff Uitgevers
·      Ogilvy Groep Nederland
·      Okkinga Communicatie
·      Paulien Kooistra Public affairs consultancy
·      OlieMedia
·      Principal Blue
·      Profactys.nl
·      Prover
·      Provincie Groningen
·      Pulsar Partners B.V.
·      RDW
·      REEKX b.v.
·      Rijksdienst voor het Wegverkeer
·      S2M050/Principal Blue
·      Savvy Communications
·      SmartArt Game Studio BV
·      Starkx
·      Statement
·      Stichting Beeldlijn / VPRO and Radio 1
·      Storm Marketing Consultants
·      Studio Vuurvogel
·      Sweco Nederland B.V.
·      Tangible Matters
·      Tappan Communicatie
·      UMCG
·      Univé Noord-Nederland
·      Vanboeijen
·      VanSantvoordmarketing
·      Warner Communicatie
·      Webba
·      Wenckebach Instituut, UMCG
·      Wildsea
·      Wolkim
·      Woningcorporatie Actium
·      Www.marjanhamstra.nl


Worden als externe deskundige ingezet bij presentaties
Opleidingen Communication & Multimedia Design (van voor november 2017) / posterpresentaties CMD(vanaf begeleidingsgroep Afstuderen CMD semester 1 2017- 2018 (20-11-2017 - 31-1-2019)) Worden als externe deskundige ingezet bij examengesprekken, case studies, stages; intensieve samenwerking en presentaties – Opleidingen Communicatie/International Communication, Communication & Multimedia Design
   
Gemeente Groningen
BENNINK Marketing & Communicatie
Neopost
UMCG
Gemeente Groningen
Paulien Kooistra Public Affairs Consultancy
Gemeente Groningen
Intent communicatie & strategie
Dualhanded (PR & Customer Relations)
VanSantvoordMarketing
Savvy Communications
Vonc
Catawiki
Warner Communicatie
Ondernemerscollege - Friesland College
Provincie Groningen
Working Service
Woningcorporatie Actium
Noorderbrug Groningen
Koninklijke Boom Uitgevers
Groninger Museum
EGO Schrijverij
Univé Noord-Nederland
GasTerra BV
Ogilvy Groep Nederland
Noordhoff Uitgevers
Hollandse Nieuwe
ImProveZ Marketing & Communicatie
Communicatie Adviseur Hanze Hogeschool
Marjan Hamstra
Provincie Groningen
NAM Assen
Maatschappelijk Werk NoorderMaat
Keissen Communicatie
Wolkim
Infaqt
Sweco Nederland BV
Gebruikersvereniging Antea Group
Centrum Beeldende Kunst Groningen
Tappan Communicatie
Noorderzijlvest
Muto Communicatie
Aize Bouma
Worden als externe deskundige ingezet bij presentatie en verdediging
Opleidingen Communicatie/International Communication
   
·      2Knowledge
·      8D Game CEO
·      Agentschap Telecom
·      Antea Group
·      AT Osborne
·      Axtion BV
·      Biblionet Groningen
·      Bibliotheekservice Fryslân
·      Bibliotheek Groningen
·      BSD Groningen
·      Camerik Voortman
·      Catawiki
·      Centrum Beeldende Kunst Groningen
·      Citymarketingbureau Marketing Groningen
·      Coaching en Counseling
·      Coders Academy
·      Com & Co Groningen/Univé
·      Concept7
·      Confucius Instituut Groningen
·      Dualhanded (PR & Customer Relations)
·      DUO
·      Eclectic International Consulting b.v.
·      Ego Schrijverij
·      Facilitair Bedrijf Informatiemanagement
·      Free Press Unlimited
·      GasTerra BV
·      Gasunie
·      Gebruikersvereniging Antea Group
·      Gemeente Groningen
·      Google
·      Grafisch Museum
·      Groninger Museum
·      Grontmij Nederland BV
·      HANNN
·      HCDC Hanze
·      Healthy Ageing Network Noord Nederland
·      Hesp Online Communicatie
·      Hollandse Nieuwe ICTG
·      Ilionx
·      ImProveZ
·      Infaqt
·      Innonet BV
·      In-Orde
·      Intent Communicatie en Strategie
·      InSites Consulting
·      iWink
·      JBF Multi Media Communicatie
·      Jubile Meida Solutions, The Factor
·      Keissen Communicatie
·      Koninklijke Boom Uitgevers
·      KPN
·      Maatschappelijk Werk NoorderMaat
·      Muto Communicatie
·      NAM Assen
·      New Nexus Mobile
·      Noorderbrug Groningen
·      Noordhoff Uitgevers
·      Ogilvy Groep Nederland
·      Okkinga Communicatie
·      Paulien Kooistra Public affairs consultancy
·      OlieMedia
·      Principal Blue
·      Profactys.nl
·      Prover
·      Provincie Groningen
·      Pulsar Partners B.V.
·      RDW
·      REEKX b.v.
·      Rijksdienst voor het Wegverkeer
·      S2M050/Principal Blue
·      Savvy Communications
·      SmartArt Game Studio BV
·      Starkx
·      Statement
·      Stichting Beeldlijn / VPRO and Radio 1
·      Storm Marketing Consultants
·      Studio Vuurvogel
·      Sweco Nederland B.V.
·      Tangible Matters
·      Tappan Communicatie
·      UMCG
·      Univé Noord-Nederland
·      Vanboeijen
·      VanSantvoordmarketing
·      Warner Communicatie
·      Webba
·      Wenckebach Instituut, UMCG
·      Wildsea
·      Wolkim
·      Woningcorporatie Actium
·      Www.marjanhamstra.nl


Worden als externe deskundige ingezet bij examengesprekken, case studies, stages; intensieve samenwerking en presentaties – Opleidingen Communicatie/International Communication, Communication & Multimedia Design
   
·      5G
·      Atos
. IBM
·      Quintor
·      RDW
·      Samenwerking Noord
Convenant
   
·      Concept7
·      Consultants
·      Storm Marketing Group
·      Traffic4U
·      UMCG
Case studies, stages, e.d.; intensieve samenwerking
   
Alle stakeholders Ontvangen 4x per jaar de Digitale nieuwsbrief CMI.
   
  Praktijkmap voor werkveldrelaties (voor internationale universiteiten en hogescholen)
   
·    Camerik (zelfst comm adviseur)
·    Dizain
·    Gallagher Europe
·    GasTerra B.V.
·    Gemeente Groningen (adv concern strategie)
·    Gemeente Groningen (CBK)
·    Akzonobel
·    Hollandse Nieuwe
·    Martini ziekenhuis
·    Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie voorlichting
·    IBM client innovation centre
·    Social Business Club
·    Statement
·    Storm marketing group
·    UMCG
·    Van Leeuwen Communicatie
·    Der Unternehmensdoktor
·    Malengo
Lid adviesraad CO en IC (PiER)
   
·    BR-ND
·    ComPlay/Visio Groningen
·    Concept 7 Paterswolde
·    Duo Groningen
·    Gemeente Groningen
·    Getlogic Groningen
·    Groningennachtwacht.nl Groningen
·    Huize Veen Groningen
·    iWink Groningen
·    KPN
·    MAD Multimedia Groningen
·    Okkinga Communitie Groningen
·    Peperzaken Groningen
·    RDW
·    Sociaalondernemer en mede-initiatiefnemer van Jimmy's
·    Starkx Groningen
·    UMCG Groningen
·    Wild Sea Leeuwarden
·    Yellow Yard Groningen
Lid adviesraad CMD (PiER)
   
Achmea IT
Atos
Avebe
Axians
Bencom B.V.
CGI
DUO
Gasunie
Gemeente Groningen
IBM Service Centre
ICT Automatisering
Insite Security BV
KPN Consulting
KPN Nederland
Noorderpoort
Philips DAP
QNH wordt per 2019 ilionx
Quintor
RDW
RDW ICT bedrijf - Adviseur ICT Arbeidsmarkt en Opleidingen
RUG
theFactor.e
TNO ICT
Traffic4u
Wild Sea
Lid adviesraad HBO-ICT (PiER)

Instituut voor Facility Management

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
LOOFD LOOFD; Landelijk overleg Opleidingen Facility Management
   
Werkveldadviescommissie Werkveldadviescommissieleden. Enerzijds adviseert, informeert en ondersteunt de WAC de opleiding over (ontwikkelingen in) het werkveld en de afstemming hierop door de opleiding en anderzijds functioneert zij als klankbord voor ontwikkelingen in het onderwijs en de organisatie van het onderwijs en het Instituut. Hiermee vervult de WAC als collectief een advies-, informatie- en toetsingsrol op vooral tactisch en strategisch niveau.
   
Facility ManagementNederland FMN is dé beroepsvereniging in Nederland voor het facilitaire domein dat als platform bindt en verbindt. Het is een netwerk van professionals, die kennis en ervaring haalt uit de markt en dit onder de leden verspreidt op tal van manieren.
   
NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) Inkoopseminar Instituut voor Facility Management, waarbij de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) jaarlijks betrokken is (jaarlijks). Het inkoopseminaar dient als netwerkbijeenkomst van het FM-werkveld, waarbij ook veel alumni worden uitgenodigd.
   
European Facility Management Network (Euro-FM) Euro-FM: Kennisnetwerk in de Europese facilitaire markt. Voorzitter is Ron van der Weerd (dean Instituut voor Facility Management). Activiteit: Facility Management Congress (EFMC).
   
International Facility Management Association IFMA erkent en certificeert internationale onderwijsprogramma’s, certificeert facility managers, leidt onderzoek op het gebied van Facility Management en realiseert de “World Workplace”, de grootste conferentie en expositie rond Facility Management in de wereld.
   
German Facility Management Association International Seminar Instituut voor Facility Management: Internationale gastsprekers, georganiseerd voor studenten, medewerkers en FM-werkveld-relaties.
   
F-MEX onbekend
   
UMCG lid van de werkveldadveiscommissie van het Instituut voor Facility Management
   
Draaijer en Partners lid van de werkveldadveiscommissie van het Instituut voor Facility Management
   
VosHoving bedrijfsmakelaars onbekend
   
Novon Schoonmaak B.V. lid van de werkveldadveiscommissie van het Instituut voor Facility Management
   
Sensz ex-lid van de werkveldadviescommissie van het Instituut voor Facility Management
   
Sodexo Facility services onbekend
   
Trots lid van de werkveldadveiscommissie van het Instituut voor Facility Management

Instituut voor Financieel Economisch Management

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Werkveld lectoraat Verbinding tussen onderzoek en onderwijs: onderzoeksopdrachten van verschillende organisaties op het snijvlak van MVO en Financieel Management voor honoursstudenten, stagiairs en afstudeerders.
   
Stichting Phusis; Erasmus Universiteit; Het Groene Brein; Zorghuizen NN, Humanitas DMH, LOC, Radboud Universiteit, KU Leuven, CoE HA, Vilans, LOC: Radicale Vernieuwing, ZorginnovatieForum, Gemeente Midden-Drenthe, Gemeente Midden-Drenthe, Werkpro, Humanitas, Gemeente Groningen, Stam BV Consortium voor NWO-gefinancierd onderzoek naar duurzame businessmodellen in de zorg en vervolg
   
Gasterra, Gemeente Groningen, New Energy Coalition, Progress Events, verschillende cafés Consortium voor RAAK gefinancierd onderzoek naar duurzame businessmodellen in de energiesector
   
Gebiedscoöperatie Westerkwartier Langdurige samenwerking in onderzoek voor deze coöperatie en de vervlechting van dit onderzoek in het onderwijs.
   
Werkveld Finance & Control Werkveld Advies Commissie, 2 x per jaar
   
Werkveld AC Werkveld Advies Commissie, 2 x per jaar
   
Werkveld Finance, Tax and Advice Werkveld Advies Commissie, 2 x per jaar
   
Contacten in het werkveld Publicaties en rapportages over onderzoeksprogramma’s van het Kennis Centrum Ondernemerschap
   
Scholen voortgezet onderwijs -       Voorlichting op scholen
-       Studenten brengen bezoek aan hun vroegere school en geven presentatie
   
MBO scholen -       Voorlichting op scholen over de verschillende opleidingen
-       Samenwerking met het Alfa College, Noorderpoort, Friese Poort, Drenthe College en Menso Alting.
   
Hoger Onderwijs -       Het MT (dean en teamleiding) voert overleg met andere hbo-instellingen
-       HEO Sectorraad
-       Afstemming en samenwerking
   
Landelijke overleggen -       LOOFC (Landelijk Opleidingsoverleg Finance & Control)
-       AC Scholenoverleg
-       LOFTA (Landelijk Overleg Finance, Tax and Advice)
   
Gemeenten in Noord-Nederland -       In verband met minor Lokale Overheid en MKB
   
Internationale Partners -       Uganda Christian University, University of Aruba, University of Belgorod, TAMK University of Finland
   
Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Gebiedscoöperatie Zuid-West Drenthe -       Samenwerking met de stakeholders Rabobank, Staatsbosbeheer, LTO Nederland, Terra en diverse gemeenten
   
Externe gastsprekers -       Gastcolleges bij verschillende vakken en projecten
-       Gastcolleges regulier onderwijs

Instituut voor Life Science & Technology

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Scholen voortgezet onderwijs -        Voorlichting op scholen
-        Bijscholing voor docenten VO (wiskunde)
-        Masterclasses
-        Profielwerkstukken
-        Docentenontwikkeling teams met VO docenten
-        Keuzecolleges
-        Studenten brengen bezoek aan hun vroegere school en geven presentatie
   
Mbo scholen -        MLO Noorderpoortcollege maakt gebruik van gezamenlijke laboratoria + Procestechnologie
-        Voorlichting op scholen over mbo-routes van IlST
-        Curriculum vergelijking MBO – HBO met Noorderpoort
   
Technasia -        Voorlichting op scholen
-        Begeleiden van O&O-opdrachten en profielwerkstukken van vo-scholieren door docenten van het Instituut voor Life Sciences & Technology
-        Masterclasses voor scholieren
-        Betawerkplaatsen met Technasia
-        Website Bètasteunpunt
   
Scholieren/ potentiële studenten Per jaar minimaal 3 meeloopdagen voor alle opleidingen ILST, gemeenschappelijke excursies met UMCG en Hunze en Aa’s
   
Werkveldadviescommissie (WAC)
- Innocore
- AkzoNobel
- UMCG
- PRA Health Sciences
- RuG en
Analytisch Biochemisch Labratorium B.V.
- Philips
- Avebe / Solanic
- Imenz
- Certe
- Actemium
- IQ Products
- Bioclear earth B.V.
- Syncom
- AVEBE
- Lab Ofichem
- Polyvation
4 x per jaar bij elkaar, strategische thema’s en kwaliteitsborging, plus organisatie Meet&Greet
   
FrieslandCampina Domo  
   
BioBTXBV  

Instituut voor Marketing Management

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Werkveldadviescommissie (WAC) 3 tot 4 x per jaar bij elkaar, strategische thema’s
CE Visie; toeleverend onderwijs, alumni, studenten en wac
   
Kamer van Koophandel Groningen Contacten over student-starters/studentbedrijven, samenwerking Ondernemingsplan op Maat, gastcolleges, intermediair in adviestrajecten
   
VNO-NCW / MKB-Noord Voorzitter Lambert Zwiers als lid WAC Kenniscentrum Ondernemerschap (KCO), intermediair voor opdrachten voor onderwijs en het label VNO – NCW/MKB-Noord
   
NIMA Faciliterend voor de minor Nima A-B
   
Gemeente Groningen Contacten over het Groningen Confucius Institute en over de samenwerking met Oldenburg en Bremen; Retail agenda van de Gemeente Groningen – winkelcentra/binnenstad (tussenpersoon: Simon Poelstra)
Wethouder EZ Joost van Keulen lid KCO adviesraad
   
Stageverlenende bedrijven Ongoing
   
Rabobank Faciliterend voor studentbedrijven ORM; samenwerking OOM cq ondernemende minoren, gastsprekers
   
Stichting Jonge Honden Faciliterend voor studentbedrijven ORM / CE
   
Ondernemersplatform Groningen – nieuwe naam: Founded Groningen Inhoudelijk contact t.b.v. onderwijs SB&RM en minoren Ondernemerschap
   
Belastingdienst Groningen Ondernemerschapsminoren en studentbedrijven, gastcolleges
   
Groningen Cityclub Inhoudelijk contact t.b.v. specialisatie Retailing ORM / CE, onderwijsprogramma jaar 1 en 2 SB&RM
   
Commerciële Club Groningen 5x per jaar bijeenkomst, platformbijeenkomsten onderwijs; leden ontvangen stagiairs en afstudeerders IMM
   
Hogeschool Zeeland Afstemming curriculum en examinering CE

Instituut voor Rechtenstudies

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
HBO-Rechten  
   
Achmea Rechtsbijstand Stage
   
Advocatenkantoor Lim a Poo, Suriname Stage buitenland
   
AEGON levensverzekering NV Lid werkveldadviescommissie, stage
   
Anker Verzekert Stage
   
Bout Advocaten Stage
   
Broekema Notaris (voorheen Broekema Nielsen Notarissen) Stage
   
Bureau Steenland Lid werkveldadviescommissie
   
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV Lid werkveldadviescommissie, stage
   
DUO Lid werkveldadviescommissie, stage, afstuderen
   
Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Aruba Stage buitenland
   
Gemeente Assen Stage, afstuderen
   
Gemeente Groningen Lid werkveldadviescommissie, stage, afstuderen
   
GGN Mastering Credit Stage, afstuderen
   
Groningen Seaports, Delfzijl Stage
   
Hoekstra & Partners Noord Nederland Stage
   
Ministerie van Justitie Stage, afstuderen (PI’s, Politie, OM)
   
NDC mediagroep Leeuwarden/Groningen Stage
   
Provincie Drenthe, Friesland, Groningen Lid werkveldadviescommissie, afstuderen
   
Rechtbank Noord-Nederland Stage, afstuderen
   
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Assen Stage
   
Rijkswaterstaat, Leeuwarden Stage
   
Slachtofferhulp Stage, afstuderen
   
Staatsbosbeheer, Groningen Stage
   
Univé Rechtshulp Stage, afstuderen
   
Trip Advocaten & Notarissen Lid werkveldadviescommissie, stage
   
UMCG Groningen Stage, afstuderen
   
UWV Stage
   
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Stage, afstuderen
   
Sociaal Juridische Dienstverlening  
   
Barnardo’s, Cardiff Stage buitenland
   
Belastingdienst Stage / afstuderen
   
Bout Advocaten Stage / afstuderen
   
BWRI / Gemeente Hoogezand-Sappemeer Stage / afstuderen
   
Coöperatie Amaryllis Stage / afstuderen
   
DAS Rechtsbijstand Stage / afstuderen
   
DUO Stage / afstuderen
   
Gebiedscoöperatie Westerkwartier Afstuderen
   
GKB Drenthe Stage / afstuderen
   
Groningse Kredietbank Lid werkveldadviescommissie, Stage / afstuderen
   
Gemeente Groningen, diverse afdelingen Stage / afstuderen
   
Gemeente Leeuwarden, diverse afdelingen Stage / afstuderen
   
Gemeente Midden-Drenthe Stage / afstuderen
   
Gemeente Oldambt Stage/afstuderen
   
HMP & YOI Parc Prison, Bridgend Stage buitenland
   
Het Juridisch Loket, diverse locaties Stage / afstuderen
   
Kenniscentra / lectoraten Afstuderen
   
Ministerie van Justitie (PI, OM, Politie) Lid werkveldadviescommissie, Stage / afstuderen
   
Raad voor de Kinderbescherming Afstuderen
   

Instituut voor Sportstudies

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Alfa-college
Huis voor de Sport (Groningen, Friesland, Drenthe)
Ziekenhuis Nijsmellinghe, Drachten
Sportstad Heerenveen
Fysio Fitness Centrum Groningen
Music and Sports
UMCG / Beatrixoord
Bewegingscentrum Leeuwarden
Gezondheid Integraal
Gemeente Borger-Odoorn
-       Werkveldadviescommissie Sportkunde
-       Samenwerking Onderwijs en Onderzoek
   
Meander School (Speciaal Onderwijs)
Groningen Atletiek
Harens Lyceum (onderdeel van Zernike college) (Voortgezet Onderwijs)
Alfacollege (Voortgezet Onderwijs)
Gemeente Groningen (Combinatiefunctionaris)
Terra Winsum
-       Werkveldadviescommissie ALO
   
Alfa-college, MBO -        Uitwisselen van medewerkers via detacheringen (fit for life)
-        Stage
-        Aansluiting mbo-hbo
-        RTC Volleybal (Regionaal Talent Centrum Volleybal)
-        Advies
   
Drenthe College -        Stage
-        Aansluiting MBO-HBO
   
Noorderpoort -        Uitwisselen van medewerkers via detacheringen (noordersport)
-        Stage
   
Huis voor de Sport Groningen -        Scholing
-        Combinatiefuncties
-        Sportplein Groningen
-        Advies
   
KVLO (Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding) -        Belangenvereniging voor docenten Lichamelijke Opvoeding ALO
   
Gemeente Groningen -        Bslim
-        Sportstimulering
-        Combinatiefuncties
-        Groningen FIT
-        BIOR
-        Detachering
-        Onderzoek op sport
   
Sportplein Groningen -       Strategische en thema overleggen
-       Project bewegingsonderwijs (verdeling project zelfregulatie vmbo & sport- spelatelier Gemeente Groningen) ALO
   
NOC*NSF -        Olympisch Plan 2028
-        Topcoach 5
   
Provincie Groningen -        Onderzoeksagenda sport
   
UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) -        Sportgeneeskunde
-        Sportmedisch centrum
-        Stages
-        Sectorplan Noord
-        KWP (KennisWerkPlaats) ALO
UMCG/CVR Beatrixoord  
Sportkracht Noord
(NOC*NSF, KNVB, 3 Sportraden)
-        Onderwijs afstemmingsoverleg
   
NEVOBO (Nederlandse Volleybal Bond) -        RTC Volleybal (Regionaal Talent Centrum Volleybal)
-        Lycurgus (Volleybalvereniging)
   
RUG, Faculteit Bewegingswetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen) -       Kennisdeling
Aletta Jacob School of Public Health  
HANNN (Healthy Ageing Network Noord Nederland) -       CaRES (Care, Rehabilitatie, Educatie & Sport)
   
ACLO (Studentensport Groningen)
-        Stage
-        Gebruikmaken van elkaars faciliteiten
-        Advies
   
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) Noord -       Stages
   
Sport Drenthe -       Living Lab
-       Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
   
Kenniscentrum Sport -       Opleidingsprogramma’s seniorensport
   
MENZIS -       Onder andere samenwerking in Health-I-port
   
FC Groningen -        Stages
-        Advies
   
Donar -        Partnerovereenkomst
-        Adviescommissie van de Sport ALO
   
Topsport Steunpunt Noord -        Ondersteuning studerende topsporters
   
Adviescommissie van de Sport -       Gemeente Groningen
   
Studentenvereniging MESACOSA, Groningen -       Advies
   
Alumni vereniging Sportmanagement
Alumnivereniging Sportgezondheid (Leefstijlbubbels)
-       Advies
   
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Windesheim, Zwolle
INHolland
Fontys Hogescholen, Eindhoven
Hogeschool van Zeeland
-       Landelijk overleg LOS (Landelijk Overleg Sportkunde)
-       Landelijk overleg SG-5
-       Landelijke vereniging Gezondheid Studies NBLP
-       SBM (Sport Bewegen Management) ALO
-       HSO (Hogescholen Sport Overleg) ALO
-       ALO (ALO coördinatorenoverleg) ALO
Saxion Hogeschool RAAK Big Data Technologies voor Detectie Overbelasting Topsporters
Dollard College
Eemsdelta College
Ubbo Emmius College
Aletta Jacobs College
NHL
RuG
Aspirant opleidingsschool Ommelanden en Groninger Opleidingsschool
   
Strategische thema’s
Gemeente Groningen
Huis voor de Sport Groningen
Sportplein Groningen
Sport Drenthe
Provincie Drenthe
Drenthe Gezond
Ministerie WVS met Sport Drenthe
Kennis Centrum Events Drenthe
GGD Drenthe en Drentse Gemeenten
Gemeente Assen
Sport & Society
Gemeente Hoogezand
Gemeente Tietjerksteradeel
Gemeente Heerenveen
WESP (Landelijke Werkgroep Evaluatie Sportevenementen )
Mulier Instituut (Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport).
KNSB met Fontys Hogescholen
EASM (European Association for Sport Management)
Hanzehogeschool Groningen, Kennis Centrum Ondernemerschap
Vrije Universiteit Brussel
Universiteit Twente
UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Beatrixoord (Revalidatie-centrum)
GGD Groningen en Drenthe
VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)
-       Zon MW (stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)
-       QS (Quantified Self)
-        Samenwerking
   
I3PE:
Lithuanian Academy of Physical Education, Lithuania
Vrije Universiteit Brussel
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Finland
University of Oradea Romania
University College South, Denmark
Semmelweis Egyetem, Hungary
Universitet i Agder, Norway
Universidad de Barcelona, Spain
University of Worcester, United Kingdom
Malmö Hogskola, Sweden
University College Gent, Belgium
University Carl Ossietzky, Oldenburg
Akademia Wychowania Fizycznego Poznaniu, Poland.
-       Europees samenwerkingsverband
   
ENSE:
Deutsche Sporthochschule Köln, Germany
Universitá degli Studi di Roma Foro Italico, Italy
Lithuanian Academy of Physical Education, Lithuania
Nicholas Copernicus University, Poland
Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Instituto Politécnico de Santarém
University of Madeira, Portugal
Vrije Universiteit Brussel
Canterbury Christ Church University, United Kingdom
INSEP, Paris, France
University of Southern Denmark (SDU)
Universität Wien, Austria
-       European Network of Sport Science, Education and Employment
   
EASM:
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Spain
Universität Bayreuth, Germany
Malmö Högskola, Sweden
NORTHUMBRIA UNIVERSITY, UK
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, Belgium
University of Bergen, Norway
Linnaeus University, Sweden
GB Consulting
Madrid – Buenos Aires
Josef Pilsudski University of Physical Education, Poland
Universidad Autónoma de Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Madrid
Insep (Institut National Du Sport, De L’expertise Et De La Performance), France
-        (European Association for Sport Management) Europees samenwerkingsverband voor Sportmanagement
   
WASM -       World Association of Sport Management
   
SPEACH:
Syddansk Universiteit
Lietuvos Sporto Universiteit
Instituto Politecnico
International Council forCoaching Excellence
Real Dereacion Espanola
Vrije Universiteit van Brussel
Nederlands Olympisch Committee
University of Canterbury
European Network of Sport
-       Sport Physical Education and coaching in Health netwerk international aanvragen
   
ASE:
Fit sport Austria
Sportunion Österreich
Arbeitsgemeinschapft für Sport und Körperkultur in Österreich
Algemeiner Sportverband Österreichs
Valrakunnallinen Liikuntaorganisaatio Finland
Riksidrottsförbund
Slagelse Community
Slovenian Sport Office
Hungarian School Sport Federationa
Youth Sport Trust
Regional Sports Confederation for the Saarland
Stichting Vlaamse School Sport
-       Activity Square Europe network internationale aanvragen
COP4HL:
SWECO Nederland B.V.
Plaza Sportiva Euroborg BV
Gemeente Groningen
Suddansk Universitet
FIT & SUND Danmark (bedrijf)
ALCOITÃO School of Health Sciences
Physioclem (bedrijf)
LSU
Active Training (bedrijf)
Kaunas Region Public Health Office
Universidad de Malaga
Malaga County Council
SPIN (bedrijf)
CUBE
RUG/Healthwise
COHERE
 
HEPA Europe Network Reguliere contacten onderhouden en nieuwe opdoen. Onze projectresultaten worden hier gepresenteerd en we gaan voor de toekomst binnen HEPA een sport injury prevention oprichten als uitkomst van E+/MOVE HEALTHY project.
   
SDU We werken of hebben samengewerkt in SPEACH, COP4HL, E+/MOVE HEALTHY, ENSE. We zijn nu onze samenwerking aan het formaliseren zodat het een preferred partner wordt op het gebied van onderwijs-onderzoek-ondernemerschap t.a.v. het thema healthy ageing.
   
Sportlectoren platform Strategisch agenda op het gebied van sportonderzoek in Nederland ontwikkelen en uitdragen.
   
Living lab partners (IWP):
O2G2
NL Actief
Noorderpoort
Sport Drenthe
Alfa College
Samenwerkingsverbanden
   
Health I Port -       Topsportzorgcentrum
   
Sport Science Instituut Groningen -       Sportwetenschappelijk onderzoek en onderwijs
   
Sportinnovator -       Innovatie en kennisontwikkeling sport, bewegen, revalidatie en HA
   
Master Sport en bewegingsonderwijs Board of reference
   
RuG -       Onderwijs-Onderzoek
   
CIOS  

Bedrijven:  
Lode IAG/functional fitness monitor
Procare IWP Cycling Lab
Axtion IAG/functional fitness monitor
SWECO IWP Cycling Lab
New Nexus Mobile IWP Cycling Lab
Bold1609 IWP Cycling Lab
SportConfex IWP Cycling Lab
SciencePLus Group IAG/functional fitness monitor
Batavus IWP Cycling Lab
LAOS landschapsarchitecten IWP Cycling Lab
ICS  
KPN Bedrijven call ZONmw
Estafette IAG/functional fitness monitor

Move Healthy:
Vumc-HEPA
SDU
ICCE
KNVB
VeiligheidNL
Oradea
Lithuanian Basketbal federation
ENSE
VUB
Spin Sport Innovation

Prins Claus Conservatorium (PCC)

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Werkveldadviescommissies (WAC) overleggen t.a.v. onderwijs
   
Centra voor de Kunsten/muziekscholen provincies Groningen, Friesland en Drenthe overleggen over doorstroming, samenwerking, stageplaatsen
   
VNO-NCW Noord medewerking aan muzikale invulling van VNO-NCW Noord gala-avond, kandidaat Talent Award
   
SNN Partner Prins Claus Concerten
   
Noord Nederlands Orkest / Oosterpoort overleg over en planning van nauwere samenwerking, stages bij NNO
   
Stichting Swingin’ Groningen deelname PCC-studenten aan GasTerra Talent Award
   
Groninger Museum diverse muzikale bijdragen aan opening van tentoonstellingen
  Muziek van CMSstudente Mirte de Vrieze bij expositie #PanoramaRomantica ism Reality Centre RUG
   
Diverse professionele en amateurorkesten in Nederland o.a. meewerken met PCC-onderwijsprojecten, stages
   
   
Diverse podia in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe diverse concerten door orkestproducties, deels invulling door impressariaat
   
Gemeentelijke en provinciale overheden inhoudelijke overleggen, muzikale invulling van diverse evenementen/gelegenheden
   
Groninger scholen voortgezet onderwijs overleggen over doorstroming, samenwerking
   
Harens Lyceum en Montessori Lyceum Groningen invulling van DaMu-regeling
   
Stagescholen stages en stagevoortgangsgesprekken
   
Diverse sponsoren diverse concerten/optredens/ontvangsten van hun relaties in PCC
   
City Proms samenwerking op het gebied van health en educatie
   
Rijksuniversiteit Groningen samenwerking in University College Groningen
   
‘Meer Muziek in de Klas’ samenwerking met SPEA (Pabo), gemeente en VO-scholen
   
Club Guy & Roni verkenning mogelijkheden tot samenwerking
   
100 jaar De Ploeg medewerking aan invulling jubileumjaar
   
Kwadrantgroep samenwerking op gebied van healthy ageing
   
Sounds of Music medewerking aan festival
   
Hanzehogeschool Groningen - diverse schools Samenwerking op het gebied van onderwijs en evenementen
   
MUSIC4ALL Haren Muzikale samenwerking met Dr. J. de Graaf school, Visio Onderwijs en bewoners Borgheerd
   
Buurtoverleg Oosterpoortwijk invulling muzikaal programma van kunstproject in de wijk en locatie Rondje Kunst

Lucia Marthas Institute for Performing Arts (Amsterdam en Groningen)

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Theaterproducenten/eventproducties, waaronder Stage Entertainment/ Joop van den Ende Theaterproducties, Stardust Circus International, OpusOne, MTW, Niehe Theaterproducties, Wentink Forno & Partners, Live Lane, RTL Wentink events, Carré Producties, DommelGraaf en Cornelissen entertainment Medewerking stagiaires binnen grote musicalproducties. Externe commissie leden examens. Werkveld onderzoek en round table innovatie gesprekken
   
Televisiezenders (publieke en commerciële omroepen), waaronder NPO en RTL, SBS, VARA BNN, AVRO/TROS. Daarnaast diverse tv-productiemaatschappijen, zoals Niehe Media, EVA, Medialane, TALPA , IDTV Medewerking stagiaires binnen tv-evenementen. Externe commissie leden examens. Werkveld onderzoek en round table innovatie gesprekken
   
Werkveldadviescommissies (WAC’s) met verschillende leden, onder wie:
-        Joop van den Ende (theaterproducent)
-        Jeanine van den Ende
-        Ivo Niehe (theater- en tv-producent)
-        Jacques van Meel (directeur Van Meel Consultancy Dance, Art & Education)
-        Maurice Wijnen (theater-en televisiemaker)
-        Simone Kleinsma (actrice, presentatrice en zangeres)
-        Prof. dr. Ruud Vermeij (hoogleraar Movement and Dance Studies)
-        Stanley Burleson (musical)acteur, zanger, danser en choreograaf)
-        Shirley Esseboom (Nederlands Dans Theater)
-        Michael Mills (Folkwang Universiteit Essen)
-        Sean McNamara (Guildford School of Acting)
-        Nina Norblad (Gothenburg University – Academy of Music and Drama)
 
   
Financiële en organisatorische adviezen
-        Masman Bosman (Den Haag)
-        Doron Kurz (director commerce Pathé Theatres)
 
   
Gemeentelijke overheden Amsterdam en Groningen en Rijk , OCW Medewerking aan diverse projecten.
   
Goede doelen, waaronder Stop Aids Now, Warchild, Raad voor de Kinderbescherming, Week van de Chronisch Zieken, Stichting DON, Ronald McDonald Kinderfonds, Orange Babies, Stichting KiKa, Plan Nederland, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Stichting WereldOuders, Make a Wish, Voedselbank Amsterdam/Groningen, Jeugd Cultuur Fonds. Jongeren cultuur fonds etc Medewerking stagiaires
   
Diverse musea en bedrijven. Medewerking stagiaires binnen tv-evenementen. Externe commissie leden examens. Werkveld onderzoek en round table innovatie gesprekken