Bijlagen - Bestuur & organisatie

Overzicht schools en opleidingen Hanzehogeschool Groningen

AD = associate degree; B= bachelor, M = master

Naam school Naam opleiding  
Academie voor Architectuur & Built Environment B Bouwkunde  
  B Built Environment  
  B Civiele Techniek  
  M Architectuur  
     
Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva M Kunsteducatie (joint degree)  
- Beeldende Kunst en Vormgeving B Autonome Beeldende Kunst  
  B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving  
- Minerva Academie voor Popcultuur B Vormgeving  
  B Muziek  
  B Popular Culture  
- FMI Masters B Vormgeving  
  M Master of Arts in Fine Art and Design  
     
Academie voor Gezondheidsstudies Ad Management in de Zorg  
  B Fysiotherapie  
  B Logopedie  
  B Management in de Zorg  
  B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken  
  B Mondzorgkunde  
  B Voeding & Diëtetiek  
  M Healthy Ageing Professional  
  M Physician Assistant  
     
Academie voor Sociale Studies Ad Ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn  
  B Toegepaste Psychologie  
  B Social Work  
  M European Master in Social Work  
  M Social Work (joint degree)  
     
Academie voor Verpleegkunde B Verpleegkunde HBO-V  
  M Advanced Nursing Practice  
     
Instituut voor Bedrijfskunde Ad Human Resource Management  
  B Bedrijfskunde  
  B Human Resource Management  
  B Vastgoed en Makelaardij  
  M Leiderschap  
     
     
Instituut voor Communicatie, Media & IT B Communicatie  
  B Communication and Multimedia Design  
  B HBO-ICT  
  B Informatiedienstverlening en -management  
  M International Communication  
     
Instituut voor Engineering Ad Projectleider Techniek  
  Ad Systeemspecialist Automotive  
  B Advanced Sensor Applications  
  B Elektrotechniek  
  B Human Technology  
  B Industrieel Product Ontwerpen  
  B Technische Bedrijfskunde  
  B Werktuigbouwkunde  
  M European Master in Renewable Energy (WO)  
  M European Master in Sustainable Energy System Management (WO)  
  M Master Sensor System Engineering  
     
     
Instituut voor Facility Management B Facility Management  
     
Instituut voor Financieel Economisch Management B Accountancy  
  B Bedrijfseconomie  
  B Finance & Control  
  B Finance Tax and Advice  
     
Instituut voor Life Science & Technology B Bio-informatica  
  B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek  
  B Chemie  
  B Chemische Technologie  
     
Instituut voor Marketing Management Ad Ondernemen  
  B Commerciële Economie  
  B Ondernemerschap and Retail Management  
     
Instituut voor Rechtenstudies B HBO-Rechten  
  B Sociaal Juridische Dienstverlening  
     
Instituut voor Sportstudies Ad Sport, Gezondheid en Management  
  B Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding  
  B Sportkunde  
     
International Business School B International Business  
  M Master of Business Administration  
  M Master in International Business and Management  
  M Interdisciplinary Business Professional  
     
Pedagogische Academie Ad Pedagogisch Educatief Medewerker  
  B Opleiding tot Leraar Basisonderwijs  
  M Talentontwikkeling en Diversiteit  
     
Lucia Marthas Institute for Performing Arts Ad Dans  
  B Docent Dans  
  B Dans  
     
Prins Claus Conservatorium Ad Muziek (dirigent Hafabra)  
  B Docent Muziek  
  B Muziek  
  M Master of Music  

Kerngegevens schools 2018

Kerngegevens schools 2018 studenten afgestudeerden instromers buitenlandse studenten
Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek 730 134 201 20
Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva 944 204 282 283
Academie voor Gezondheidsstudies 3.035 556 820 194
Academie voor Sociale Studies 2.842 504 775 25
Academie voor Verpleegkunde 2.180 487 581 7
Instituut voor Bedrijfskunde 2.524 346 682 20
Instituut voor Communicatie, Media & IT 3.345 419 848 577
Instituut voor Engineering 2.074 289 546 196
Instituut voor Facility Management 1.058 237 226 28
Instituut voor Financieel Economisch Management 1.218 175 267 19
Instituut voor Life Science & Technology 1.149 169 335 24
Instituut voor Marketing Management 1.853 255 454 149
Instituut voor Rechtenstudies 1.980 233 483 19
Instituut voor Sportstudies 1.327 240 296 61
International Business School 1.685 262 427 805
Lucia Marthas Institute for Performing Arts 158 56 51 8
Pedagogische Academie 1.043 147 315 3
Prins Claus Conservatorium 312 66 88 158
totaal 29.457 4.779 7.677 2.596

Kerngegevens kenniscentra

  Centre of Expertise Energy
   
Lectoraten ·       Energietransitie, dr. Klaas Jan Noorman
  ·       Energietransitie - Toepassing van waterstof in de energietransitie, dr. ir. Jan-jaap Aué
  ·       Communication, Behaviour & the Sustainable Society – Communication & the Sustainable Society, dr. Wim Elving
  ·       Communication, Behaviour & the Sustainable Society - Behaviour & the Sustainable Society, dr. Carina Wiekens
  ·       Energie en Management, vacature
  ·       Energie en Recht, mr. Bert de Jonge
  ·       Life Sciences & Renewable Energy, dr. ir. Jan-Peter Nap
  ·       Netintegratie dr. Martien Visser
  ·       Duurzame LNG Technologie, prof. dr. ir. Jacques Dam
   
   
Betrokken schools ·       Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek
  ·       Instituut voor Communicatie, Media & IT
  ·       Instituut voor Engineering
  ·       Instituut voor Life Science & Technology
  ·       Instituut voor Rechtenstudies
  ·       Instituut voor Sociale Studies
  ·       International Business School
   
   
Professorships ·       Energy Transition, dr. Klaas Jan Noorman
  ·       Energy Transition – Application of hydrogen within the Energy Transition, dr. ir. Jan-jaap Aué
  ·       Communication, Behaviour & the Sustainable Society – Communication & the Sustainable Society, dr. Wim Elving
  ·       Communication, Behaviour & the Sustainable Society - Behaviour & the Sustainable Society, dr. Carina Wiekens
  ·       Energy & Management, vacature
  ·       Energy & Law, mr. Bert de Jonge
  ·       Life Sciences & Renewable Energy, dr. ir. Jan-Peter Nap
  ·       Power and Energy Distibution, dr. Martien Visser
  ·       Sustainable LNG Technology, prof. dr. ir. Jacques Dam

  Centre of Expertise Healthy Ageing
   
Lectoraten ·       Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, prof. dr. Cees van der Schans
  ·       Analysetechnieken voor Praktijkgericht Onderzoek, dr. Wim Krijnen
  ·       Malnutrition and Healthy Ageing, dr. Harriët Jager
  ·       Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care, dr. Hans Hobbelen
  ·       Kind, Taal en Ontwikkeling, dr. Margreet Luinge
  ·       Participatie en Gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking, dr. Aly Waninge
  ·       Zelfmanagement van somatische patiënten in ziekenhuizen, dr. Joost Keers
  ·       Jeugd, Educatie en Samenleving, dr. Jeannette Doornenbal
  ·       Curious Minds, dr. Henderien Steenbeek
  ·       Integrale Aanpak Kindermishandeling
  ·       Praktijkgerichte Sportwetenschap - Bewegingsonderwijs en Jeugdsport, dr. Remo Mombarg
  ·       Praktijkgerichte Sportwetenschap - Healthy Lifestyle, Sport and Physical Activity, dr. Johan de Jong
  ·       Rehabilitatie, dr. Lies Korevaar
  ·       Maatschappelijke participatie en rehabilitatie van mensen met psychische beperkingen, dr. Charlotte Wunderink
  ·       Verslavingskunde, dhr. dr. Eric Blaauw
  ·       Verpleegkundige Diagnostiek, dr. Wolter Paans
  ·       Verpleegkundige Innovatie & Positionering, prof. dr. Petrie Roodbol
  ·       Healthy Ageing en Publieke Gezondheid, dr. Fons van der Lucht
   
   
Visiting Professors ·       Malnutrition research and education, Faith Ottery, MD, PhD
  ·       Rehabilitation & Recovery, prof. dr. Marian Farkas
  ·       Radiotherapie, prof. dr Peter Hogg
   
   
Betrokken schools ·       Academie voor Gezondheidsstudies
  ·       Academie voor Sociale Studies
  ·       Academie voor Verpleegkunde
  ·       Instituut voor Sportstudies
  ·       Pedagogische Academie
   
   
Professorships ·       Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, prof. dr. Cees van der Schans
  ·       Statistical Techniques for Applied Research, dr. Wim Krijnen
  ·       Malnutrition and Healthy Ageing, dr. Harriët Jager
  ·       Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care, dr. Hans Hobbelen
  ·      Child, Language and Development, dr. Margreet Luinge
  ·       Participation and Health of Persons with Intellectual and Visual Disabilities, dr. Aly Waninge
  ·       Selfmanagement for somatic patients in hospital, dr. Joost Keers
  ·       Youth, Education and Society, dr. Jeannette Doornenbal
  ·       Curious Minds, dr. Henderien Steenbeek
  ·       Integrated Approach to Child Abuse
  ·       Sports Science - Sports Education & Youth Sports, dr. Remo Mombarg
  ·       Sports Science - Healthy Lifestyle, Sport and Physical Activity, dr. Johan de Jong
  ·       Rehabilitation, dr. Lies Korevaar
  ·       Social inclusion of people coping with severe mental health problems, dr. Charlotte Wunderink
  ·       Environmental Supporting & Supportive Addiction Care, dhr. dr. Eric Blaauw
  ·       Nursing Diagnostics, dr. Wolter Paans
  ·       Nursing Innovation and Positioning, prof. dr. Petrie Roodbol
  ·       Healthy Ageing & Public Health, dr. Fons van der Lucht

  Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap
   
Lectoraten ·       New Business & ICT, dr. Hugo Velthuijsen
  ·       Personalised Digital Health, dr. Hilbrand Oldenhuis
  ·       Arbeidsparticipatie, dr. Louis Polstra
  ·       Arbeidsorganisatie en -productiviteit, dr. Jac. Christis
  ·       Duurzaam Financieel Management en Ondernemerschap, dr. Margreet Boersma
  ·       Duurzaam Coöperatief Ondernemen, Willem Foorthuis
  ·       Duurzaam HRM, dr. Leni Beukema
  ·       Human Capital, dr. Harm van Lieshout
  ·       Juridische aspecten van de arbeidsmarkt, dr. mr. Petra Oden
  ·       Inkoopmanagement, Gert Walhof MBA
  ·       International Business, dr. Diederich Bakker
  ·       Marktgericht Ondernemerschap, dr. Karel Jan Alsem
  ·       Ondernemen in Verandering, i.c.m. practoraat Alfacollege, dr. Alexander Grit
  ·       User-Centered Design, dr. Nick Degens
   
Betrokken schools ·       Instituut voor Marketing Management
  ·       Instituut voor Business School
  ·       Instituut voor Communicatie, Media & IT
  ·       Instituut voor Financieel Economisch Management
  ·       Instituut voor Facility Management
  ·       Instituut voor Rechtenstudies
  ·       Instituut voor Bedrijfskunde
  ·       Academie voor Sociale Studies
   
   
Professorships ·       New Business & ICT, dr. Hugo Velthuijsen
  ·       Personalised Digital Health, dr. Hilbrand Oldenhuis
  ·       Labour Participation, dr. Louis Polstra
  ·       Work Organisation and Productivity, dr. Jac. Christis
  ·       Sustainable Finance & Entrepreneurship, dr. Margreet Boersma
  ·       Sustainable Cooperative Entrepreneurship, Willem Foorthuis
  ·       Sustainable HRM, dr. Leni Beukema
  ·       Human Capital, dr. Harm van Lieshout
  ·       Legal Aspects of the Labour Market, dr. mr. Petra Oden
  ·       Purchasing management, Gert Walhof MBA
  ·       International Business, dr. Diederich Bakker
  ·       Marketing / Market Focudes Entrepreneurship, dr. Karel Jan Alsem
  ·       Entrepreneurship in Transition i.c.m. practoraat Alfacollege, dr. Alexander Grit
  ·       User-Centered Design, dr. Nick Degens

  Kenniscentrum Kunst & Samenleving
   
Lectoraten ·       Lifelong Learning in Music - prof. dr. Rineke Smilde
  ·       Lifelong Learning in Music - Kunsteducatie, prof. dr. Evert Bisschop Boele
  ·       Image in Context, dr. Anke Coumans
  ·       Art & Sustainability, dr. Rob van Haren
   
Betrokken schools ·       Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva
  ·       Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek
  ·       Pedagogische Academie
  ·       Instituut voor Life Science & Technology
  ·       Academie voor Sociale Studies
   
   
Professorships ·       Lifelong Learning in Music - prof. dr. Rineke Smilde
  ·       Lifelong Learning in Music - Arts Education, prof. dr. Evert Bisschop Boele
  ·       Image in Context, dr. Anke Coumans
  ·       Art & Sustainability, dr. Rob van Haren

  Kenniscentrum NoorderRuimte
   
Lectoraten ·       Facility Management, dr. Mark Mobach
  ·       Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen – Aardbevingsbestendig bouwen, dr. Ishan Bal
  ·       Krimp & Leefomgeving, dr. Elles Bulder
  ·       Ruimtelijke Transformaties - Energie, dr. ir. Mieke Oostra
  ·       Ruimtelijke Transformaties – Water, dr. ir. Floris Boogaard
  ·       Vastgoed, dr. ing. Jan Veuger FRICS
   
Betrokken schools ·       Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek
  ·       Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva
  ·       Instituut voor Bedrijfskunde
  ·       Instituut voor Engineering
  ·       Instituut voor Facility Management
   
   
Professorships ·       Facility Management, dr. Mark Mobach
  ·       Earthquake Resistant Structures & Promising Groningen – Earthquake Resistant Structures, dr. Ishan Bal
  ·       Demographic Transition & Environment, dr. Elles Bulder
  ·       Spatial Transformations - Energy, dr. ir. Mieke Oostra
  ·       Spatial Transformations – Water, dr. ir. Floris Boogaard
  ·       Real Estate, dr. ing. Jan Veuger FRICS

  Kenniscentrum Biobased Economy
   
Lectoraten ·       Biobased Ingredients & Materials – Ingredient Development & Health, dr. Doede Binnema
  ·       Biobased Ingredients & Materials – Life Sciences & Renewable Energy, dr. Jan Peter Nap
  ·       Biobased Ingredients & Materials – Biobased Chemistry, dr. André Heeres
  ·       Bio Refinery - Transition Bio-economy, dr. Rob van Haren
  ·       Biobased Society (in ontwikkeling)
  ·       Sensor Technology and Smart Systems, dr. Heinrich Wörtche
   
Betrokken schools ·       Life Science & Technology
  ·       Instituut voor Engineering
   
   
Professorships ·       Biobased Ingredients & Materials – Ingredient Development & Health, dr. Doede Binnema
  ·       Biobased Ingredients & Materials – Life Sciences & Renewable Energy, dr. Jan Peter Nap
  ·       Biobased Ingredients & Materials – Biobased Chemistry, dr. André Heeres
  ·       Bio Refinery - Transition Bio-economy, dr. Rob van Haren
  ·       Biobased Society (in ontwikkeling)
  ·       Sensor Technology and Smart Systems, dr. Heinrich Wörtche

  Hanze Honours College
   
Lectoraten ·       Excellentie in hoger onderwijs en samenleving, dr. Marca Wolfensberger
   
   
Betrokken schools ·       Alle schools
   
   
Professorships ·       Talent Development in Higher Education and Society, dr. Marca Wolfensberger

Bijlagen bij het Verslag van de Raad van Toezicht

Verslag van de remuneratiecommissie

In 2018 hebben de gebruikelijke functioneringsgesprekken met de individuele leden van het College van Bestuur plaatsgevonden. Van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt die geaccordeerd zijn door de gesprekspartners. Deze verslagen zijn opgenomen in de respectieve personeelsdossiers.

De beloning van de leden van het College van Bestuur voldoet aan de Wet normering topinkomens. De beloning, declaraties en nevenfuncties van de bestuurders zijn volledig opgenomen in het jaarverslag en staan vermeld op de website. Mutaties in de nevenfuncties worden met de Raad van Toezicht besproken en getoetst aan de daarvoor geldende codes.

Per 1 januari 2019 ontstonden drie vacatures in de Raad van Toezicht. Afscheid werd genomen van de leden mevrouw J.M. Hiddema, de heer drs. R. Bakker en de heer drs. A.A. Rietveld. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur zijn hen zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij zowel in de Raad als in de commissies hebben geleverd. De Raad van Toezicht heeft voor de vervulling van de vacatures profielschetsen opgesteld. Daarbij is, naast de inhoudelijke competenties, een accent gelegd op een grotere diversiteit ten opzichte van de achterblijvende leden. De Raad van Toezicht heeft zich bij de selectie van de kandidaten door externe bureaus laten bijstaan. De drie vacatures worden per januari vervuld door de heer M.L. El Hamdaoui MScBA, mevrouw drs. J.M. Imhof, de heer drs. R.B. Reekers en de heer Y. Tewelde MScBA. Daarmee is de Raad van Toezicht per 1 januari 2019 uitgebreid met één lid. 

Conform onze codes heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn betrokken bij een andere opzet van de vergaderstructuur tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Deze opzet maakte deel uit van een tweedaagse die in januari 2019 heeft plaatsgevonden en in de loop van 2019 zijn beslag krijgt.

De remuneratiecommissie bestond sinds 1 januari 2017 uit twee leden uit de Raad van Toezicht: mevrouw prof. dr. S.G.L. Schruijer en de heer mr. K.F. Schuiling.

Verslag van de auditcommissie 2018

In 2018 vergaderde de auditcommissie vijf maal. De belangrijkste onderwerpen in de discussies in de auditcommissie vallen grotendeels te groeperen in: huisvesting, risicomanagement en de planning- en control-cyclus.

In de auditcommissie is veel gesproken over de lange termijn huisvestingsplannen en de financiële mogelijkheden daarvoor. In 2017 is, na enkele jaren vertraging, besloten tot nieuwbouw op de bestaande locatie Zernikeplein 7. Ondanks de nieuwbouw wordt er, door een groei van het aantal studenten, ook de komende vijf tot tien jaar krapte qua huisvesting verwacht. In 2019 vindt definitieve besluitvorming plaats over verdere huisvestingsmaatregelen.

Ter voorbereiding op definitieve besluitvorming zijn in de auditcommissie verschillende oplossingsrichtingen en randvoorwaarden besproken: mogelijkheden voor nieuwbouw en het huren van huisvesting zijn met elkaar vergeleken en de flexibiliteit in de bestaande huisvestingsportefeuille en de benutting van de huidige faciliteiten van de Hanzehogeschool zijn in kaart gebracht. Er wordt geïnventariseerd welke investeringsruimte op andere gebieden voor de Hanzehogeschool nodig wordt geacht en de uitkomsten van een onderzoek naar overheadkosten van diverse hogescholen in Nederland, waaronder de Hanzehogeschool, worden nader bestudeerd om te bezien op welk niveau deze kosten op de middellange termijn dienen te liggen. De verschillende opties en scenario’s worden vertaald in een financiële meerjarenraming. De auditcommissie ondersteunt deze brede verkenning om in 2019 tot weloverwogen besluitvorming te kunnen komen.

In 2018 heeft de auditcommissie veel gesproken over de mate en wijze waarop de Hanzehogeschool haar verschillende risico’s beheerst en voor de toekomst wil gaan beheersen. Er is aandacht geweest voor het financieel kader en de risico’s van onze innovatiewerkplaatsen en er is gesproken over de wenselijkheid van een ‘in control’ verklaring, waarmee, naast een financiële borging, breder kan worden toegezien op bijvoorbeeld onderwijskwaliteit en personeelsbeleid. Er is ook gesproken over de wenselijkheid van een eigen audit afdeling voor de Hanzehogeschool. De discussies waren in 2018 oriënterend en oordeelsvormend van karakter en zullen in 2019 tot verdere besluitvorming en uitvoering moeten leiden.

De reguliere planning- en control-cyclus met de begroting, de studiejaarrekening, de kalenderjaarrekening, de periodieke managementrapportages en de accountscontrole en managementletter van onze accountant KPMG hebben de nodige aandacht gekregen. De auditcommissie is van mening dat deze planning- en control-cyclus goed functioneert. De begroting wordt in het algemeen enigszins conservatief opgesteld: het gebudgetteerde verlies over schooljaar 2017/18 heeft zich mede daardoor niet voorgedaan. De managementrapportages geven het College van Bestuur adequaat inzicht en daarmee de mogelijkheid om tijdig bij te kunnen sturen. Ook de managementletter van de accountant en de opvolging daarvan door de Hanzehogeschool bevestigt het positieve beeld van de auditcommissie.

Overige onderwerpen die de commissie in 2018 besprak, zijn: het treasurystatuut en de periodieke voortgangrapportages over huisvestingsprojecten en grote IT projecten.

Eind 2018 heeft de auditcommissie met collegelid de heer P. van der Wijk een zelfevaluatie uitgevoerd. De commissie en de heer P. van der Wijk zijn tevreden  over het functioneren van de auditcommissie. Er wordt open en constructief gediscussieerd in de vergaderingen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over onderwerpen die in 2019 ter besluitvorming via de auditcommissie aan de Raad van Toezicht zullen worden voorgelegd: huisvesting op basis van een meerjarenraming en risicomanagement.

De auditcommissie bestond in 2018 uit twee leden van de Raad van Toezicht: de heer drs. R. Bakker en de heer Ir. J.J. Fennema.  

Verslag van de commissie onderwijs & onderzoek

Het doel van de commissie onderwijs & onderzoek (O&O) is het beter verwerven van inzicht in de complexiteit en diversiteit van de kernactiviteiten van de hogeschool, in relatie tot de toezichthoudende taken van de Raad. Aanleiding hiervoor zijn de hogere eisen die intern en extern aan toezicht gesteld worden. De commissie is in oktober 2012 van start gegaan naar aanleiding van de zelfevaluatie van de Raad.

De commissie O&O is in 2018 vier keer bijeen geweest. Vaste agendapunten zijn de stand van zaken rond accreditaties en de interne risicoscreeningen. Tijdens bijeenkomsten ging het over specifieke thema’s:

  • Portfoliomanagement
  • Onderzoekallocatie
  • HanzePro
  • Open Science

De commissie O&O informeert de Raad van Toezicht tijdens reguliere vergaderingen over de besproken agendapunten en thema’s.

Werkbezoeken

De commissieleden brachten in 2018 een werkbezoek aan de Pedagogische Academie en het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap in combinatie met Cube050.

Functioneren

De commissie bevordert het verkrijgen van een scherper beeld van de primaire processen van de hogeschool en de - niet zelden complexe - beleidsthema’s die spelen. In de commissie wordt wat dieper op inhoudelijke thema’s ingegaan. Ook de werkbezoeken helpen om het beeld van de hogeschool bij de Raad nader in te kleuren. De beide Raad van Toezicht-leden ervaren het functioneren van de commissie O&O als positief.

De commissie onderwijs & onderzoek bestond in 2018 uit twee leden van de Raad van Toezicht: mevrouw J.M. Hiddema en de heer drs. A.A. Rietveld.

HMR leden

HMR personeelsleden 2018-2019

HMR personeelsleden 2018-2019
Medewerker Lijst Werkzaam bij:
     
Chuck Bellink (lid DB) AOb/FNV Overheid Instituut voor Marketing Management
Henk Boer (voorzitter) AOb/FNV Overheid Instituut voor Financieel Economisch Management
Els Bijlholt OPL* Facilitair Bedrijf
Fenna Feenstra AOb/FNV Overheid Instituut voor Life, Science & Technology
Arnold Greidanus De Realisten Instituut voor Communicatie, Media en IT
Peter Klomp OPL* Academie voor Gezondheidsstudies
Els Kuijpers AOb/FNV Overheid Stafbureau Onderwijs & Onderzoek
Evert Scholtens AOb/FNV Overheid Instituut voor Sportstudies
Dirk Sijbesma AOb/FNV Overheid Instituut voor Engineering

*Onafhankelijke personeelslijst

HMR studentleden 2018-2019

HMR studentleden 2018-2019
Studenten Lijst Studeert aan:
Bernd Abeling Lijst Student Erkend Instituut voor Engineering
Sebastiaan Alting van Geusau HSV* Pedagogische Academie
Sebastiaan Corten HSV* Instituut voor Engineering
Tristan Foot Lijst Foot Instituut voor Engineering
Izaak van Jaarsveld (lid DB) HSV* Pedagogische Academie
Marc Lonsain HSV* Instituut voor Financieel Economisch Management
Saskia van Niekerk HSV* Pedagogische Academie
Robin Niemeijer (vicevoorzitter ) HSV* Instituut voor Financieel Economisch Management
Vincent van Veenen Lijst Student Erkend Instituut voor Communicatie, Media en IT

*Hanze Studentenbelang Vereniging