Bijlagen - Onderwijs

Marktaandeel inschrijvingen

Marktaandeel inschrijvingen 2017 2016 2015  
         
Bachelor 6,5% 6,3% 6,2%  
-        Voltijd 6,7% 6,3% 6,3%  
-        Deeltijd 4,7% 4,7% 4,7%  
-        Duaal 6,3% 4,1% 4,1%  
-        Master 4,5% 3,7% 2,7%  
         
Totaal Hanzehogeschool Groningen 6,4% 6,2% 6,1%  

Ontwikkeling inschrijvingen

Ontwikkeling inschrijvingen 2017   2016   2015  
             
  aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie
             
Bachelor en Ad 28.553 4,0% 27.446 3,6% 26.500 1,0%
- Voltijd 26.098 3,2% 25.285 3,6% 24.418 1,0%
- Deeltijd 1.947 7,9% 1.805 4,2% 1.733 0,0%
- Duaal 508 42,7% 356 2,0% 349 0,0%
             
Master 534 21,4% 440 35,8% 324 1,6%
             
Totaal Hanzehogeschool Groningen 29.087 4,3% 27.886 4,0% 26.824 1,0%

Vooropleiding instroom

Vooropleiding instroom 2017   2016   2015  
             
  aandeel mutatie aandeel mutatie aandeel mutatie
             
Havo 41,2% ‑7,3% 43,7% 9,0% 44,8% ‑3,1%
Mbo 33,0% 6,9% 30,3% 10,6% 30,6% 8,8%
Vwo 6,9% 8,0% 6,3% ‑8,7% 7,7% ‑7,4%
Hoger Onderwijs 5,3% ‑23,5% 6,9% 34,3% 5,7% 2,0%
Overig 11,4% 61,5% 6,9% 26,2% 11,2% ‑4,7%

Kerngegevens masteropleidingen 2017

Kerngegevens masteropleidingen 2017   instroom   inschrijvingen   afgestudeerden
             
  2017 2016 2017 2016 2017 2016
bekostigde masters:            
M Architectuur 13 8 43 40 4 4
M MFA Schilderkunst   8   17 9 9
M Master of Arts in Fine Art and Design 14   36      
Master Media, Art, Design & Technology   12   25 11 2
Healthy Ageing Professional 69 70 111 70 12  
M Kunsteducatie 13 11 35 36 14 14
M Physician Assistant 42 34 93 73 20 21
M Social Work (joint degree) 23 19 51 50 12 8
M Advanced Nursing Practice 47 52 93 79 26 45
M of Music 19 23 46 45 14 26
M EU Sustainable Energy System Management 21 16 35 25 9 4
M European Master in Renewable Energy 32 27 58 46 18 7
M Master Sensor System Engineering 6 9 9 10 7  
M Talentontwikkeling en Diversiteit 28 30 53 30 2  
             
onbekostigde masters:            
M Rehabilitation Counseler           5
M European Master in Social Work     7 14 7 1
M Master in International Business and Management 40 36 107 89 29 20
M Master of Business Administration 12 8 32 24 4 5
M International Communication 23 15 45 36 16 15
M Leiderschap 6 16 22 19 1 9
             
Totaal 408 394 876 728 215 195

Instroom Schools

Instroom schools   2017     2016       2015  
                     
    aantal mutatie   aantal   mutatie   aantal mutatie
                     
Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek   197 ‑2,5%   202   31,2%   154 ‑7,2%
Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving en popcultuur MINERVA   208 ‑6,3%   222   8,8%   204 ‑0,5%
Academie voor Gezondheidsstudies   846 12,8%   750   20,2%   624 ‑13,7%
Academie voor Sociale Studies   837 30,0%   644   3,9%   620 ‑5,3%
Academie voor Verpleegkunde   619 ‑3,6%   642   23,0%   522 8,3%
Instituut voor Bedrijfskunde   636 27,7%   498   15,3%   432 2,4%
Instituut voor Communicatie, Media & IT   948 8,2%   876   33,7%   655 1,7%
Instituut voor Engineering   574 11,2%   516   13,4%   455 ‑6,6%
Instituut voor Facility Management   229 10,6%   207   ‑11,2%   233 ‑20,2%
Instituut voor Financieel Economisch Management   218 ‑22,4%   281   ‑16,6%   337 ‑4,8%
Dansacademie Lucia Marthas   52 6,1%   49   25,6%   39 ‑15,2%
Instituut voor Life Science & Technology   356 19,1%   299   0,7%   297 ‑0,7%
Instituut voor Marketing & Management   493 18,2%   417   ‑4,4%   436 ‑5,2%
Instituut voor Rechtenstudies   494 2,3%   483   6,6%   453 0,9%
Instituut voor Sportstudies   323 ‑1,8%   329   ‑3,5%   341 ‑0,3%
International Business School   374 ‑15,8%   444   12,1%   396 ‑14,3%
Pedagogische Academie   301 35,6%   222   48,0%   150 ‑38,0%
Prins Claus Conservatorium   85 ‑8,6%   93   16,3%   80 ‑39,8%
                     
Totaal Hanzehogeschool Groningen   7.790 8,6%   7.174   11,60%   6.428 ‑6,90%

Toelichting Fixus-opleidingen 2017

Toelating Fixus-opleidingen 2017 Gegadigden Geplaatst Numerus Fixus
       
B Toegepaste Psychologie 446 183 190
B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken 277 149 156
B Fysiotherapie 687 275 285
B Mondzorgkunde 235 51 51
B Verpleegkunde (voltijd) 692 374 400
B Verpleegkunde (deeltijd) 93 53 100

Herkomst buitenlandse studenten

Herkomst buitenlandse studenten 2017   2016   2015  
             
  aantal % aantal % aantal %
             
Duitsland 867 36% 896 40% 882 45%
Bulgarije 150 6% 118 5% 75 4%
China 141 6% 148 7% 150 8%
Roemenië 97 4% 90 4% 88 4%
Italië 63 3% 52 2% 40 2%
Groot-Brittannië 62 3% 58 3% 43 2%
Litouwen 61 3% 44 2% 42 2%
Oekraïne 57 2% 65 3% 57 3%
Spanje 56 2% 48 2% 37 2%
Ierland 39 2% 21 1% 15 1%
Overige landen (circa 100) 808 34% 690 31% 540 27%
             
Totaal 2401 100% 2230 100% 1969 100%

Overzicht accreditatiebesluiten opleidingen en visitatieresultaten kenniscentra in 2017

In onderstaande overzichten staan alle accreditatieresultaten (in het geval van opleidingen) en visitatieresultaten (in het geval van Centres of Expertise en kenniscentra). De gegeven oordelen zijn: O = onvoldoende; V = voldoende; G = goed; E = Excellent. Bij nieuwe opleidingen wordt Vo gebruikt voor Voldoet/Voldaan; dat geldt ook voor standaard 5 bij visitaties van Centres of Expertise/kenniscentra.

Accreditaties bestaande opleidingen

De onderstaande opleiding heeft na hervisitatie een positief besluit ontvangen. Deze opleiding is nog geaccrediteerd volgens het accreditatiestelsel (2011) met de volgende drie standaarden:

Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving

Standaard 3: Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties

School Opleiding   Var   Croho Accreditatiebesluit   Standaard       Eind- oordeel Bijzonder
kenmerk
                           
    vt dt du     1 2 3 4      
SISP B tot Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding x     35025 Accreditatiebesluit ontvangen op 4 mei 2017 G V V V   -  

De opleidingen in het tweede overzicht tot de zomer van 2017 zijn volgens het accreditatiestelsel (2014) met de volgende vier accreditatiestandaarden geaccrediteerd:

Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving

Standaard 3: Toetsing

Standaard 4: Gerealiseerde eindkwalificaties

School Opleiding   Var   Croho Accreditatiebesluit   Standaard       Eind- oordeel Bijzonder
kenmerk
                           
    vt dt du     1 2 3 4      
SOPA B Docent Muziek x     39112 Accreditatiebesluit ontvangen op 28 maart 2017. G E G G   G  
SAGZ B Mondzorgkunde x     34576 Accreditatiebesluit ontvangen op 26 april 2017. G G V V   V  
SIBK B + Ad Human Resource Management x x   34609 Accreditatiebesluit ontvangen op 24 mei 2017. V G G G   V  
SOPA B Muziek x     34739 Accreditatiebesluit ontvangen op 29 augustus 2017. G G V G   G Internationalisering
SIBS M Master in International Business and Management x     70151 Accreditatiebesluit ontvangen op 13 september 2017. V V V V   V  
SASS M Social Work   x   49500 Accreditatiebesluit ontvangen op 14 september 2017. G V G V   V  
SCMI B Communicatie x     34405 Accreditatiebesluit ontvangen op 13 november 2017. E G G G   G Internationalisering
SIEN M European Master Renewable Energy x     69299 Accreditatiebesluit ontvangen op 5 december 2017. G G V G   G  
SIBS M Business Administration x x   70150 Accreditatieaanvraag gedaan op 18 oktober 2016. Accreditatiebesluit met toekenning hersteltraject is op 4 mei 2017 ontvangen. Op 5 juni 2018 vindt de hervisitatie plaats G G V O   O  
SILS B Biologie en Medisch Labora- toriumonderzoek x     34397 Accreditatieaanvraag gedaan op 15 september 2017. E G V G   G  
SILS B Chemie x     34396 Accreditatieaanvraag gedaan op 15 september 2017. E G V G   G  
SILS B Chemische Technologie x     34275 Accreditatieaanvraag gedaan op 15 september 2017. E G V G   G  
SAGZ B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische technieken x   x 34561 Voornemen tot besluit op 5 december 2017 ontvangen. G G G V   V  
SABK M Kunsteducatie   x   49501 Voornemen tot besluit op 19 december 2017 ontvangen. Het definitief besluit wordt verwacht in 2018. G G V G   G  

Accreditaties nieuwe opleidingen

De opleidingen in het volgende overzicht zijn volgens het accreditatiestelsel (2014) aan de hand van de volgende standaarden geaccrediteerd:

Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving

Standaard 3: Toetsing

Standaard 4: Afstudeergarantie en financiële voorzieningen

School Opleiding Var     Croho Accreditatiebesluit   Standaard       Eind- oordeel Bijzonder kenmerk
                           
    vt dt du     1 2 3 4      
SAGZ M Healthy Ageing Professional x x   49127 Na besluit onder voorwaarden op 29 april 2016 heeft de opleiding een positief besluit ontvangen op 3 mei 2017. Vo Vo Vo Vo   positief  
SCMI M Talentontwikkeling en Diversiteit x     49099 Na een besluit onder voorwaarden op 31 maart 2016 heeft de opleiding een positief besluit ontvangen op 20 maart 2017. Vo Vo Vo Vo   positief  

De opleiding in het tweede overzicht is volgens het accreditatiestelsel (2016) aan de hand van de volgende standaarden geaccrediteerd:

Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving

Standaard 3: Toetsing

School Opleiding Var     Croho Accreditatiebesluit   Standaard       Eind- oordeel Bijzonder kenmerk
                           
    vt dt du     1 2 3 4      
SPEA Ad PEM   x   80081 Definitief besluit ontvangen op 20 maart 2017 Vo Vo Vo -   positief  

Onderzoeksvisitaties Centres of Expertise en kenniscentra

Het Centre of Expertise is aan de hand van de volgende standaarden gevisiteerd:

Standaard 1:   De onderzoekseenheid heeft een relevant, ambitieus en uitdagend onderzoeksprofiel en een onderzoeksprogramma met bijbehorende doelen, die zijn geoperationaliseerd in een aantal indicatoren.

Standaard 2:   De wijze waarop de eenheid is georganiseerd, de inzet van mensen en middelen en de interne en externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties maken de realisatie van het onderzoeksprofiel mogelijk.

Standaard 3:   Het onderzoek van de onderzoekseenheid voldoet aan de standaarden die in het vakgebied gelden voor het doen van onderzoek.

Standaard 4:   De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van: kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein; de beroepspraktijk en de samenleving; onderwijs en professionalisering. Het onderzoek heeft in voldoende mate impact op de hiervoor omschreven gebieden.

Standaard 5:   De onderzoekseenheid voert regelmatig en systematisch evaluatie uit van de onderzoeksprocessen en resultaten. Aan de uitkomsten daarvan verbindt de onderzoekseenheid waar nodig verbeteringen.

CoE/kenniscentrum     Standaarden     Visitatieresultaat
             
  1 2 3 4 5  
CoE Energy E G V G Vo G