Bijlagen - Horizontale verantwoording

Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Contacten in het werkveld - Bedrijvenmarkt
- Regelmatige bijeenkomsten: workshops, kenniscafés, krimpcafés, expertmeetingen, congressen, (mini)symposia, bijeenkomsten Innovatie Werkplaatsen (communities of practice), lunchlezingen georganiseerd door het Kenniscentrum NoorderRuimte.
- Publicaties en rapportages over onderzoeksprogramma’s in vakbladen, wetenschappelijke tijdschriften, regionale en nationale kranten, eigen publicaties van het Kenniscentrum NoorderRuimte.
- Stage- en afstudeerbezoeken tevens relatiebeheer.
   
Hoger onderwijs Groep Bouw en Ruimte (HOG) Netwerk van leidinggevende vertegenwoordigers uit alle hogescholen in Nederland met opleidingen in het kennisdomein Built Environment
   
ABTWassenaar, de heer R. de Jong
Bouwend Nederland, mevrouw A. Vos
Achterbosch Zantman Architecten,de heer B. Zantman
Provincie Groningen, de heer R. Lander
DGMR, de heer J.W. Frantzen
Adviesraad
Adviesraad
Adviesraad
Adviesraad
Adviesraad
   
Scholen voortgezet onderwijs - Voorlichting op scholen over de opleiding Built Environment
- HanzeXperience
- Studenten brengen bezoek aan hun oude middelbare school en geven presentatie
   
MBO scholen Voorlichting op MBO-scholen over de opleiding Built Environment
   
Technasia - Voorlichting op scholen over de opleiding Built Environment
- Gastlessen door docenten van de Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek op technasiumscholen
- Begeleiden van O&O-opdrachten en profielwerkstukken van vo-scholieren door docenten van de Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek
- Keuzecolleges voor scholieren

Academie voor Gezondheidsstudies

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Werkveld Logopedie Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
Werkveld Thema Bijeenkomst
Werkveldcongres
   
Werkveld Mondzorgkunde Bijeenkomsten (twee) Werkveldadviescommissie (WAC)
Werkveldvertegenwoordigers en alumni betrokken bij visitatie
   
Werkveld Fysiotherapie Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
   
Werkveld Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
Bijeenkomsten Landelijke Raad van Advies MBRT
   
Werkveld Voeding en Diëtetiek Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
   
Werkveld Master Physician Assistant Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
   
Werkveld Management in de Zorg Bijeenkomsten Werkveldadviescommissie (WAC)
   
Landelijk overleg Logopedie: SRO-L Bijeenkomsten opleidingen Logopedie
   
Landelijk overleg Mondzorgkunde: LOM Bijeenkomsten tweemaandelijks vier Mondzorgkunde-opleidingen (taakherschikking, visitatie)
   
Landelijk overleg Fysiotherapie: SRO-F Bijeenkomsten opleidingen Fysiotherapie
   
Landelijk overleg MBRT: HEG is landelijk overleg tussen de drie MBRT-opleidingen) en SRO is landelijk studierichtingoverleg MBRT Bijeenkomsten opleidingen MBRT
   
Landelijk overleg Voeding en Diëtetiek:LOO-VD Bijeenkomsten opleidingen VD: minimaal 6 x per jaar
   
Landelijk overleg MiZ: LoMIZ Bijeenkomsten opleidingen MiZ:circa 5 x per jaar
   
HGZO SAC en HGZO Sectorrraad  
   
NVLF (Beroepsvereniging Logopedie en Foniatrie) Een aantal keren per jaar overleg
   
Beroepsvereniging Logopedie in Europa Twee keer per jaar overleg tussen alle beroepsverenigingen (vertegenwoordiger vanuit Nederland is docent binnen de opleiding Logopedie Groningen)
   
Diverse stageadressen van alle opleidingen Bijeenkomsten voor stagebegeleiders
   
Cohehre Conference Deelname aan jaarlijks internationaal congres door studenten en docenten
   
ZIF Overleggen
   
Beroepsvereniging Tenminste twee maal per jaar bijeenkomst met LOO-VD
   
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)  
   
UMCG/Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Samenwerking opleiding Mondzorgkunde
   
Rijksuniversiteit Groningen Samenwerking opleidingen Tandheelkunde RuG en Mondzorgkunde
   
Studievereniging Archigenes (Tandheelkunde en Mondzorgkunde) Regelmatig overleg
   
Noorderpoort Samenwerking opleiding Mondzorgkunde
   
KNGF Afstemming landelijke beroepsvereniging en opleidingen Fysiotherapie
   
KNGF/WCF Hans Hobbelen lid WCF
   
Rijksuniversiteit Groningen Samenwerking Taalwetenschappen – Logopedie
   
GGD Groningen Taalscreening – Logopedie
   
Rijksuniversiteit Groningen Bewegingswetenschappen – Fysiotherapie
   
Ghana Opleidingscentrum Master Physician Assistant
   
UMCG Inhuur docenten voor opleiding Master Physician Assistant
   
Huisartsenorganisatie Stages en leermeesters Master Physician Assistant
   
Noorderpoort NT2 project Logopedie
   
Koninklijke Visio Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
NPI Expertbijdrage, cursus bijdragen Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Healthy Life Style, Ageing and Helath Care
   
Zorggroep Groningen Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
   
Zorggroep Friesche Wouden Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Healthy Life Style, Ageing and Health Care deelnemer SuneMule
   
Centrum Gezond Ouder Worden – Assen Lectoraat Healthy Life Style, Ageing and Health Care Deelnemer Innovatiewerkplaats Healthy and Active Ageing
   
UMCG Radiotherapie Promotieonderzoekonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
   
UMCG Tandheelkunde Promotieonderzoekonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
   
UMCG Kaakchirurgie Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Clinical Malnutrition
   
GGD Drenthe Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing Ouderen
   
Zuidoostzorg Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing Ouderen
   
VitalinQ Lifestyle Support Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing Ouderen en Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking
   
De Zijlen Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
Kentalis Deelnemer consortium onderzoek Uniforme Taalscreening
   
NOVO Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
De Trans Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld

   
Promens Care Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
UOCG Screening – intern stageproject
   
HG-PABO Screening – intern stageproject
   
Martini Ziekenhuis Promotieonderzoek, embedded lectoraat Zelfmanagement van somatische patiënten in ziekenhuizen Samenwerkingsovereenkomst
   
Alfa College Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing/ Deelnemer Innovatiewerkplaats Clinical Malnutrition
   
Friesland Campina Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Clinical Malnutrition en Innovatiewerkplaats Active Ageing Diabetes
   
Ordina Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
Deelnemer Innovatiewerkplaats Clinical Malnutrition
   
Mediq Tefa Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
Deelnemer Innovatiewerkplaats Clinical Malnutrition
   
Target Holding Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing Diabetes
   
Tizin Mobile Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing Diabetes/IAG4 project
   
E-vitality Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing Diabetes
   
Bethesda Research Center Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing Diabetes
   
’s Heerenloo Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
Philadelphia Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
Philips Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Healthy Life Style, Ageing and Helath Care deelnemer SuneMule
   
Stichting Sprank Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
Vanboeijen Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
Alliade Promotieonderzoek Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Deelnemer Innovatiewerkplaats Active Ageing, Mensen met een verstandelijke beperking, deelnemer ZON/mw De Krachten gebundeld
   
UMCG gezondheidspsychologie Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing gezamenlijk onderzoeksprogramma promovendi
   
UMCG Revalidatiegeneeskunde Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing gezamenlijk onderzoeksprogramma promovendi
   
UMCG KNO Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Kind taal en ontwikkeling gezamenlijk onderzoeksprogramma promovendi
   
UMCG Sociale Geneeskunde Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Kind taal en ontwikkeling gezamenlijk onderzoek promovendi
   
UMCG huisartsgeneeskunde Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Healthy Life Style, Ageing and Helath Care gezamenlijk onderzoeksprogramma promovendi
   
UMCG nefrologie Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Clinical Malnutrition gezamenlijk onderzoeksprogramma promovendi
   
UMCG Wenckenbach instituut Samenwerking op het gebied van scholing van Stralingsbescherming
   
Meduprof Samenwerking op het gebied van scholing medische beeldvorming in ontwikkelingslanden
   
Springboard Samenwerking, gebruik maken van elkaars netwerk
   
Revalidatie Friesland Samenwerking, gebruik maken van elkaars netwerk
   
Katholieke Hogeschool Leuven Samenwerking o.a.: vanuit Mondzorgkunde bijdrage bij opzetten opleiding Mondzorgkunde in Leuven
   
Universiteit Brussel Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Lectoraat Healthy Life Style, Ageing and Health Care Internationale Joint Research Group

Academie voor Sociale Studies

Social Work

Social Work
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Accare
Amaryllis
Ambiq
De Badde
Barkema & De Haan
Van Boeijen
Brownies & Downies
Bureau Jeugdzorg Groningen
Carehouse
CMO STAMM
Cosis
Cura XL
Edsersheerd
Elker
FCB
Fier Fryslan
Gemeente Groningen
GGZ Drenthe
GGZ Friesland
De Hoven
Humanitas
Icare
Jade Zorggroep
JBNoord
De Jonge held
Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje
Kentalis
Kinderopvang Haren
Kindertelefoon
Het Kopland
Kwartier Zorg&Welzijn
Lentis
Liefland
Limor
Maeykehiem
Martinizorg
Mikkelhorst
Mind-up
MJD Groningen
MOgroep
Movisie
Netvisit
NJI
Noorderbrug
NOVO
Oosterlengte
Parnassia
Philadelphia
Playing for success
De Plotter
Promens Care
Reclassering Nederland
RENN4
Reik
Revalidatie Friesland
Sedna
Singelland
SKSG
Slachtofferhulp
Sociaal Team Beijum
SPiNN
Talant
Terwille
Thuiszorg Comfort
Timpaan welzijn
Tinten welzijnsgroep
Torion
Trajectum
Treant
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Veilig Thuis
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Visio
Vluchtelingenwerk
De Vrolijkheid
Weekendschool
Welstad
Werkpro
Westerholm
WIJ Groningen
Woodbrookers
ZIENN
ZLM-zorg
Zonnehuisgroep
Zorgcentrum Wittelte
Zorggroep Groningen
Zorggroep Meander
Zorgplein Noord
De Zijlen
ZINN
Zinso

Alle stakeholders:
5 - 6x per jaar digitale nieuwsbrief
2x per jaar werkveldconferentie voor praktijkbegeleiders
veel activiteiten vanuit P&B met verschillende stakeholders i.v.m. de te geven cursussen/trainingen
   
Teye Barkema/Ronald de Haan (Barkema&De Haan)
Kees Bronsveld (Cura XL)
Karin Delger (Noorderbrug)
Maud Diemer (CMO STAMM)
Margreet van Eeden (SPINN)
Wilma Heusinkveld (Cosis)
Michel Keyzer/René Paulissen/Frank van Liempd (WIJ Groningen)
Erna Klok (Elker/Het Poortje)
Irene Kornet (Visio)
Sipke van der Ploeg (VNN)
Wim van de Rijt (Zinso)
Hester van Rossum (Noorderbrug)
Marianne Schuringa (Kentalis)
Rudie Spitzen (Compaen)
Joris Stavenga (Limor)
Jeroen Trenning (Veilig Thuis)
Leden WAC Social Work
   
2x per jaar afstemming met de ROC’s uit Groningen en Drenthe:
Drenthe College
Noorderpoortcollege
Het gezamenlijk organiseren van een dag studeren in het HBO voor MBO-ers
   
NHL hogeschool o.a. samenwerking Masteropleiding Social Work

Associate Degree Ervaringsdeskundige in de Zorg

Associate Degree Ervaringsdeskundige in de Zorg
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Wilma Heusinkveld/Anita Kramer/Lotte Wijnroks (Cosis)
Inge Hoekstra (Leger des Heils W&G Noord)
Mark Jongbloed (WIJ Groningen)
Antoinette Jorritsma/Kajsa Lamberts/Jacqueline Posthumus (Het Kopland)
Fokko Westerhof (GGZ Drenthe)
Pepijn Hofstede (GGZ Friesland)
Bart van Mulkom (VNN)
Marjolein Orsel (Ixtanoa)
Jos Oude Bos (Herstelgroep Nederland)
Maria Ufkes (Lentis)
Leden WAC AD Ervaringsdeskundige in de Zorg

Master Social Work

Master Social Work
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Anja Aaldering (Directeur maatschappelijke dienstverlening MJD)
Drs. Martin van Iperen (Directeur Timpaan Welzijn)
Prof. Dr. Margo Trappenburg (Universiteit voor Humanistiek, Universiteit Utrecht)
Drs. Yvonne Turenhout (Directeur STAMM-CMO Drenthe)
Prof. Dr. Heinrich Winter (RuG)
Leden Professional Board, 1x per jaar overleg over inhoud en ontwikkeling van de opleiding

European Master Social Work

European Master Social Work
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
A.R. (Ana Rosa) del Águila Obra [Universidad de Málaga]
J. (Jolita) Buzaityte-Kasalyniene [Vilnius Universitetas, Litouwen]
Mr. drs. M.A.M. (Michèle) Garnier [Hanzehogeschool Groningen]
Prof. dr. C. (Cornelia) Kricheldorff [Katholische Hochschule Freiburg Duitsland]
Dr. Alison McInnes [Northumbria University, Newcastle, UK]
U. (Ulla) Viskum [University College Lillebaelt, Odense Denemarken]
Leden Steering Group – deze opleiding stopt in 2018.

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
John Andreas (GITP)
Paul Boogers (UMCG)
Agaath Brink (Coaching Groep Groningen)
José Heesink (RuG)
Fabian Paf (Lentis)
Elisabeth Pietersma (Gemeente Smallingerland)
Angela Smit (Lentis)
Anneke Sterenberg (Cedin)
Dicky Tamminga (RuG)
Jan-Willem Venema (Gidsen HR Advies)
Christine Wijshake (St. Halt)
Jos Zijlstra (2M recruitment)
Nely van Zweeden (Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten)
Leden WAC Toegepaste Psychologie
   
Anneke Sterenberg, Cedin Participatie lectoraat integraal jeugdbeleid
   
Fontys
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Arnhem/Nijmegen
Hogeschool Leiden
Saxion
Intensieve landelijke samenwerking op management niveau, twee jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers uit Nederland en Vlaanderen
   
Howest (Hogeschool West Vlaanderen)
Katho (Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen)
Lessius
Nederlands Vlaams overleg Toegepaste Psychologie
   
NIP Vanuit LOO TP overleg
   
NBTP Nederlandse Beroepsvereniging Toegepaste Psychologie Vanuit LOO TP bestuurlijk overleg, en deelname docenten en studenten

Advisory Board Welzijn en Zorg

Advisory Board Welzijn en Zorg
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Anja Aaldering (Directeur maatschappelijke dienstverlening MJD)
Johan Brongers (Directeur/bestuurder Tinten Welzijn)
Peter Dijkshoorn (bestuurder Accare)
Wil Koopmans (Directeur/bestuurder ZINN)
Jan Mulder (Regiocoördinator V&VN)
Jeroen van Oijen (bestuurder Jeugdhulp Friesland)
Leo Sparreboom (bestuurssecretaris VNN)
Ton Tiebosch (lid Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis)
Alice Vellinga (Directeur/bestuurder Het Kopland)
Peter Visch (bestuurder Revalidatie Friesland)
Klaas van der Wal, (Concerndirecteur Gemeente Groningen)
Academie-overstijgend (SAGZ, SASS, SAVK) adviserend orgaan op bestuursniveau, komt 3x per jaar bijeen, samen met de Deans van deze academies

Academie voor Verpleegkunde

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Werkveldadviescommissie
- Martini Ziekenhuis
- Menzis
- Medisch Centrum Leeuwarden
- ZINN
- Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
- GGZ Drenthe
Alle stakeholders:
-       4x per jaar bijeenkomst Werkveldadviescommissie (WAC)
-       2x per jaar BN2020 nieuwsbrief
-       2x per jaar werkveldconferentie
-       Student volgt Client activiteiten
   
Overige stakeholders
- Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
- ZorgpleinNoord
- De Hoven
- ZINN
- Zorg (T)huis
- Zorggroep Meander
- Zorggroep Oosterlengte
- Ommelander Ziekenhuis Groningen
- Regio Drenthe
- Regio Groningen
Veel activiteiten vanuit P&B met de verschillende stakeholders i.v.m. de te geven cursussen/trainingen
   
LOOV (Landelijk Overleg Opleidingen HBO-V)
LOO (Landelijk Overleg Opleidingen) MANP
Zes bijeenkomsten per jaar.
   
Advisory Board:
- Anja Aaldering (Directeur maatschappelijke dienstverlening MJD)
- Johan Brongers (Directeur/bestuurder Tinten Welzijn)
- Wil Koopmans (Directeur/bestuurder ZINN)
- Jan Mulder (Regiocoördinator V&VN)
- Wouter Teer (Lid RvB GGZ Friesland)‘
- Alice Vellings (Directeur/bestuurder Het Kopland)
- Klaas van der Wal, (Concerndirecteur Gemeente Groningen)
Academie-overstijgend (SAGZ, SASS, SAVK) adviserend orgaan op bestuursniveau, komt 3x per jaar bijeen, samen met de Deans van deze academies
   
Contacten in het werkveld Activiteiten aansluiting mbo-hbo, georganiseerd i.s.m. verschillende organisaties.
Praktijkleren: contact met stage instellingen in Nederland en buitenland.
   
Netwerk ZON Platform planning praktijkleren
   
Alumni LinkedIn pagina opgericht
Facebook pagina opgericht
Alumni activiteiten in samenwerking met studievereninging.
   
Voortgezet onderwijs en MBO scholen Voorlichting op scholen door docenten van de opleiding Verpleegkunde
Organisatie meeloopdagen (voor voltijd, deeltijd, ca 240 deelnemers per jaar incl MBO.
   
Assessors vanuit verschillende beroepsgroepen Afstudeer beoordelingen zijn altijd met assessoren uit het werkveld.
   
Internationalisering Project West Balkan, Project Tanzania (Muhimbili University of Health and Allied Sciences) , Project Indonesië (Djakarta en Semarang), Hasanuddin University, Makassar Indonesie, Radford University Virginia,
   
Florence Network Meerdaagse conferentie met internationale (potentiële) zakenrelaties.
   
UMCG/GGz en Oldenburg Duaal overleg met betrokken partners
   
Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen Modularisering deeltijd onderwijs
   
Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek Diverse samenwerkingen met in- en externe partners zoals zorgorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven, universiteiten, hogescholen en ROC’s, practoraten met Drenthe College en Noorderpoortcollege.
Internationale & regionale partnerships en verbindingen:
·      Partners IWP Familiezorg: Icare, TSN-thuiszorg, Interzorg, UMCG en Martini ZH, Menzis en het Expertisecentrum Familiezorg (Tilburg).
·      Research partners (Prof T. Jaarsma, Sweden, Prof S. Thoyre, and Dr. A Talsma, USA, Dr. B Ostergaard, Odense, Prof. R. Mahrer-Imhof and Prof. M. Muller-Staub, Switzerland).
·      Samenwerking met/onderdeel van International Family Nursing Association (IFNA).
·      Europese COST aanvraag; TRIBE-FN; Towards Research & Innovation to Build European science in Family Nursing.
·      SIA-PIT (platform Inzet van Technologie in de Zorg) Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek is projectleider van een landelijk lectoraatsplatform aangaande zorgtechnologische ondersteuning.
·      ACENDIO (Association in Nursing Diagnosis, Interventions and Outcomes International.
·      NANDA-I (Nursing Diagnosis Association International).
·      Stichting VDIR (Stichting Verpleegkundige Diagnostiek Interventies en Resultalten.

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde - P&B en ML

Instituut voor Bedrijfskunde - P&B en ML
Stakeholders Activiteiten per stakeholder  
     
Teamleiders HG  Banenplanning, inzet docenten  
     
Docenten                                                      Inzet P&B opleidingen en maatwerktrajecten  
     
Kenniscentra en lectoren HG Onderwijsactiviteiten P&B, mn ML  
     
Mn. Marian van Os kenniscentrum    
     
Planners/roosteraars     Roostering P&B activiteiten  
     
Afdeling financiën/FEZ Geldstromen P&B  
     
Locatiedean Meerwold Inzet lokalen P&B activiteiten  
     
HR                                                                    Inzet ‘externe’ docenten op HG contract  
     
MT IBK   Bewaken financiën instituut, inzet docenten instituut      
     
Hanze inhuurdesk (José ed)        Inhuur docenten               
     
Osiris superusers                   Beheer cursussen in Osiris  
     
Examencommissie P&B, IBK Diploma’s, vrijstellingen, bijzondere situaties studenten  
     
Externe stakeholders    
     
Alle profit en non profit organisaties Noord Nederland
Zoals bijvoorbeeld:
Gemeente, UMCG enz                                                                            
Klant P&B Opleidingen/maatwerktrajecten  
     
Diverse externe trainings en adviesbureau’s en ZZP waaronder:
Siegers, van Bergen, Daska
   
     
Voor ML zijn nog stakeholders:
UMCG (Michiel Kahmann) 
Zuidam Organisatie adviseur (Erik van Zuidam)  
Lid WAC ML (N.B. ML heeft een eigen WAC)  
     
NVAO                                                                            Accreditatie ML  

Bedrijfskunde HRM

Bedrijfskunde HRM
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
ARTRA, arbeidsmarkttrainingen Samenwerkingscontract met Human Resource Management; aanleveren materiaal + trainers
   
NVP Samenwerkingsverband met Human Resource Management op organisatie netwerkbijeenkomst; samen verantwoordelijk voor uitreiking scriptieprijs
   
UWV werkbedrijf, Pruis management, Nedtrain, BV, RSG Wolfsbos, Ministerie van Defensie, Van Bergen Organisatieadvies, Trins BV, Gemeente Franekeradeel, Politie Noord Nederland, ROC Friese Poort, Stichting Vanboeijen Werkveldadviescommissie (WAC) Human Resource Management
- Periodiek bijeenkomsten over strategisch advies + participatie binnen onderwijs: onderwijsontwikkeling, afstudeergesprekken, eindassessments, etc.
- Aanwezig bij netwerkbijeenkomsten, relatieavond etc.
   
De Zijlen, Mesdag, Zilveren Kruis, De sector water- energie- en nutsbedrijven, Hanzehogeschool, Menzis, Sociaal werk Nederland, Saxion Hogeschool, ANWB, Interzorg, Douane, Driessen HRM Congres, ZHAW en FHNW Zwitserland Lectoraat Duurzaam HRM
- Onderzoeksprogramma’s
- Lezingen
   
Begeleiders van diverse werkveldpartners Begeleiden opdrachten verdiepende minoren
   
  Detacheringen, docentuitwisselingen en docentstages
   
Voys, Soople, Zuiderlicht, Stafbureau HR van de Hanzehogeschool en diverse opdrachtgevers uit het werkveld Innovatiewerkplaats (IWP) ‘Zelforganisatie’

Instituut voor Bedrijfskunde - BKM

Instituut voor Bedrijfskunde - BKM
Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
-       Sinz Management/advies
-       Unive
-       de B Project & Risk
-       Heusmarketing
-       DUO
-       Nij Smellinghe
-       Siegers en Van der Laan
-       O2G2
-       Connector Finance
-       BMC
Werkveldadviescommissie (WAC) Bedrijfskunde MER:
-        vier keer per jaar bijeenkomst, + participatie binnen onderwijs: onderwijsontwikkeling, afstudeergesprekken, eindassessments, etc.
-       tevens aanwezig bij netwerkbijeenkomsten, relatieavond etc.
   
Landelijk overleg orgaan Bedrijfskunde MER (LOOBKM) Inhoudelijke afstemming
   
Prime network Internationaal Netwerk
   
Uitzendbureau Randstad/Start People Samenwerking met Start People (payrolling) rondom surveillanten, loonbetalingen, contracten, personeelsbeheer en administratie
   
Samenwerking met voortgezet onderwijs (kamerlingh onnes, winkler prins en Zevenwolde) Introductie colleges HBO verzorgen bijv. rondom ondernemerschap, bedrijfskunde etc.
   
HG/VNO-NCW MKB Noord Unieke samenwerking gestart om ondernemerschap onder studenten te bevorderen
   
ARTRA, arbeidsmarkttrainingen Samenwerkingscontract met Human Resource Management; aanleveren materiaal + trainers
   
NVP Samenwerkingsverband met Human Resource Management op organisatie netwerkbijeenkomst; samen verantwoordelijk voor uitreiking scriptieprijs

Instituut voor Bedrijfskunde – V & M

Instituut voor Bedrijfskunde – V & M
Stakeholders Activiteiten per stakeholder  
     
Jacolien Maat, Bestuurssecretaris Elkien
Marijke Neef, Wijkbeheerder bij Accolade Woningcorporatie.
Carla Terhell Nijestee, Directeur Woondiensten Nijestee
Ellen van der Kley. Adviseur onroerend goed. Eigenaar Hofbeek Kantoren&Advies
Cor Kool, Asset Manager bij Woonconcept
Werkveldadviescommissie (WAC) Vastgoed & Makelaardij
drie keer per jaar bijeenkomst, + participatie binnen onderwijs: onderwijsontwikkeling, tevens aanwezig bij netwerkbijeenkomsten, relatieavond etc.
 
     
-        Gemeente Groningen Dienst RO/EZ
-        Gemeente Assen
-        Lefier
Bedrijvenkring Vastgoed & Makelaardij
Drie keer paar bijeenkomsten
Tevens aanwezig bij netwerkbijeenkomsten, relatieavond
Stage- en/of afstudeerplekken, onderzoek
 
     
Troostwijk Vastgoedrapport Groningen|Assen  
     
-        Nesk
-        Trip advocaten
Vastgoedrapport Groningen|Assen  
     
NVM Persoonlijk contact  
     
VastgoedCert We spreken er nog wel eens mee, maar niet structureel (er zijn 6 docenten bij een of meerdere kamers ingeschreven)  
     
-        NeVaP
-        RUG Ruimtelijke wetenschappen Vastgoedkunde
Persoonlijk contact
RUG: Studenten V&M volgen daar een schakeltraject
 
     
Stagebieders van de opleiding Onderhouden netwerk (nationaal en internationaal)  
     
Encore (was Real) alumnivereniging V&M -        Persoonlijk contact
-        Actief op LinkedIn
 
     
Gastsprekers bij onderwijs In kader praktijkgerichtheid van de opleiding bijdrage gastsprekers aan onderwijs (colleges, jurering projecten)  
     
ERES
CEPI
Bijdrage aan de internationale onderwijs- en onderzoeksconferenties  
     
Duurzaam Hoger Onderwijs, DHO AISHE en keurmerk duurzaam hoger onderwijs  

International Business School

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business Lid AACSB
   
EMS Achse Deelname in netwerk voor onderzoeks- en onderwijsprojecten in Ems Dollard Regio
   
EAIE – European Association for International Education Dr. Bakker lid van bestuur van EAIE
   
Eems Dollard Regio Dr. Bakker lid van steering group ‘Arbeidsmarkt Noord’
Lectoraat International Business project “Start-up Ecosystems in the EDR”
   
Export Club Groningen Lid exportclub
Lectoraat International Business project “Cluster Development”
   
Groninger Confucius Institute Stimulering zaken doen met China
   
Kamer van Koophandel Samenwerking ivm onderzoeks- en onderwijsprojecten
   
National Platform IBMS platform in Nederland
   
Network of International Business Schools - deelname aan jaarlijkse conferentie NIBS
- NIBS accreditatie gehaald in 2010 als ‘meest Internationale Business School in het netwerk’
- Re accreditatie heeft plaatsgevonden op 13-03-2016
- Dr. Bakker lid van bestuur van NIBS
   
Nordconnect Samenwerking ivm onderzoeks- en onderwijsprojecten
   
Rijnland Instituut Lectoraat International Business lid
   
Werkveldadviescommissie (IBS Advisory Board including):
-        N.V. Robert Bosch S.A.
-        De Schoenenfabriek
-        Energy Delta
-        Gasunie
4 keer per jaar adviesraad vergaderingen
   
Listing of International Partner Institutions, Collaborations, Student & Faculty Exchange:
-        Argentina
o   Universidad de Congreso
o   Universidad Nacional de Tres de Febrero
-        Australia
o   Curtin University of Technology, Bentley (Perth)
o   La Trobe University, Melbourne (Bendoora)
-        Austria
o   Fachhochschule des BFI Wien
o   FHS Kufstein Tirol University of Applied Sciences
o   Upper Austria University of Applied Sciences, Linz Campus
-        Belgium
o   University College Leuven-LimburgJ
-        Canada
o   Douglas College
o   Ecole des Sciences de la Gestion University de Quebec a Montreal
o   University of Guelph - Humber
-        Chili
o   Pontificia Universidad Catolica de Valparaíso
-        China
o   Beijing Technology and Business University (BTBU)
o   Beijing University of Technology (BJUT)
o   Beijing Foreign Studies University (BFSU)
o   Communication University of China (CUC)
o   Jianghan University*
o   The University of Macau
-        China, Hong Kong
o   The Hong Kong Polytechnic University
o   Lingnan University
-        Curaçao
o   University of the Netherlands Antilles
-        Cyprus
o   The Cyprus Institute of Marketing
o    
-        Denmark
o   International Business Academy
-        Dominican Republic
o   Universidad Iberoamericana, Dominican Republic
-        Finland
o   HAMK University of Applied Sciences
o   HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
-        France
o   Ecole Supérieure de Commerce International
o   Ecole des Practiciens du Commerce Int. de Cergy
o   Ecole de Commerce Européenne de Paris - Groupe INSEEC
o   ICN Business School
o   Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales- INSEEC
o   ESC Rennes School of Business
-        Germany
o   Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
o   Hochschule Bremen
o   Hochschule Emden-Leer
o   Hochschule Furtwangen
o   Hochschule Heidelberg
o   Fachhochschule Münster
o   Hochschule Regensburg
o   Fachhochschule Würzburg/Schweinfurt
-        Hungary
o   International Business School – Budapest
-        Indonesia
o   Binus University Jakarta
o   Universitas Gadjah Mada (UGM)
-        Ireland
o   Letterkenny Institute of Technology
-        Italy
o   Universitá Carlo Cattaneo - LIUC
-        Japan
o   Akita International University
o   Kinki University
-        Korea
o   Hanyang University
o   The Incheon National University
o   Keimyung University, Daegu
o   Soongsil University
o   SolBridge International School of Business, Woosong University
-        Latvia
o   Biznesa Augstskola Turiba
-        Malaysia
o   Taylor's University
-        Mexico
o   Escuela Bancaria y Comercial, Ciudad de México
o   Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca
o   Universidad del Valle de Mexico, Hermosillo
-        Norway
o   Universitet i Agder
o   Høgskolen i Østfold
-        Peru
o   Universidad Católica de Santa María, Arequipa
-        Poland
o   WSB Poznan School of Banking
-        Portugal
o   Instituto Superior de Econ. e Gestão/ Universidade Técnica de Lisboa
-        Russia
o   Belgorod National Research University
o   The Russian Economic Academy named after Plekhanov
o   St Petersburg School of Economics
-        Russia (Georgia)
o   Caucasus University
-        Spain
o   Centro Universitario EAE (Universitat Politècnica de Catalunya)
o   Universidad del País Vasco
o   Universidad de Granada
o   Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
o   Universidad Complutense de Madrid
o   Universidad Alfonso X el Sabio
o   Universidad de Málaga
-        Sweden
o   Mälardalen University
-        Switzerland
o   Lucerne University of Applied Sciences and Arts School of Business
o   FHS St. Gallen, University of Applied Sciences
-        Taiwan
o   Feng Chia University
o   National Central University
o   National Chengchi University
o   National Taipei University of Business NTUB, fka: National Taipei College of Business NTCB
o   Shih Chien University
o   Soochow University
-        Thailand
o   Bangkok University
o   Rangsit University
o   Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
o   University of the Thai Chamber of Commerce Bangkok, UTCC
-        Turkey
o   Bahcesehir University
o   Istanbul Bilgi University
-        United Kingdom
o   Anglia Ruskin University
o   Robert Gordon University
o   Kingston University
o   University of Portsmouth
o   University of the West of Scotland, Paisley
-        United States
o   University of Akron
o   University of the Incarnate Word, Texas
o   University of Oneonta


Samenwerking op gebied van student uitwisseling, aansluitingsprogramma’s en double degree programma’s
   
Placement Companies from around the world including:
-        Argentina
o   Digodat
o   Hamburg Sud Sucursal
o   REACT (Latin America)
o   Say Hueque
o   SET Soluciones Logisticas
o   Tay Hotels
-        Australia
o   Aqua Biofilter
o   Australian Superyachts
o   Covergirl promotional models
o   DB Schenker
o   Lead Creation
o   Wilkhahn Asia Pacific
-        Austria
o   Austrian Airlines
o   BMW Group Austria
o   Bosch Austria
o   BRAU UNION ÖSTERREICH AG
o   Danone / Milupa GmbH
o   Erste Bank Wien
o   Falkensteiner Michaeler Tourism Group
o   GRMW Architecture
o   Head Sport GmbH
o   Henkel AG & Co. KGaA Vienna
o   Interconnection Consulting
o   KPMG Austria
o   Liebherr
o   MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH
o   OMV Refining and Marketing GmbH
o   Palfinger AG
o   PwC Österreich
o   ready2order GmbH (Vienna)
o   Red Bull GmbH
o   SAINT-GOBAIN ISOVER AUSTRIA GMBH
o   SAP Austria
o   UniCredit Bank Austria AG
-        Azerbaijan
o   Finance Group | Accounting & Consulting (Baku)
-        Belgium
o   Carlson Rezidor
o   Center Parcs Belgium
o   Delhaize Group
o   European Parliament
o   Goodyear Dunlop Tires Belgium NV
o   Google (Brussels)
o   Henkel Belgium
o   Imperial Meat Products
o   Levi Strauss & Co.
o   Michael Page
o   Mondeléz International (Kraft)
o   Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg `
o   Page Personnel (PageGroup)
o   Pepsico Benelux
o   SME Europe
-        Brazil
o   Clamper Indústria e Comércio S.A.
o   LBH Group Brazil
-        Canada
o   Cove Bikes International
o   World Wise Brands Ltd.
-        Chile
o   Land Growers Chile
-        China
o   Agricultural Bank of China, Hubei branch
o   Bank of China Huaqiao Sub-Branch
o   Finigate Integrated Logistics
o   FU (Beijing) International Education Center (part of F+U Unternehmensgruppe Heidelberg)
o   Intern China (Qingdao)
o   MS Motor Service (Shanghai)
o   SPI Marine Shanghai
o   Volkswagen Group China
-        Costa Rica
o   Ecole Travel
-        Cyprus
o   Action Digital Agency
o   Mastermind Shipmanagement LTD.
o   TopFX Ltd
-        Czech Republic
o   Accenture (Prague)
o   IBM Delivery Centre Central Europe Brno
o   Porsche Central and Eastern Europe s.r.o. (Prague)
o   Skoda Auto (Mladá Boleslav)
-        Denmark
o   AW Media
o   Cofman A/S
o   Copenhagen Architecture Festival
o   Gracenote
o   Maersk (Copenhagen)
-        Ghana
o   Delegation of German Industry and Commerce in Ghana P.M.B.
o   Dutch Embassy Accra
-        Egypt
o   Halliburton
o   Hive Advertising
-        Estonia
o   Dream Group OÜ
-        Finland
o   EKOenergy c/o Finnish Association for Nature Conservation
o   Management Events International Oy Ltd
-        France
o   AB Immo
o   Advanced Retail
o   Asso- Mission Bulgarie (Paris)
o   BNP Paribas CIB
o   Bureau International des Expositions
o   Cleverdis
o   Disneyland Paris
o   Groupe Référence
o   Henkel France
o   L’Oréal Paris
o   MONNIER Frères
o   Parametic Technology SA (PTC)
o   Pierre et Vacances CenterParcs Group
o   TBWA
o   Toluna SAS
-        Germany
o   Adidas AG
o   Amersports EMEA
o   Armacell GmbH
o   BMW Group
o   Bosch Siemens Hausgeräte (BSH)
o   CASAMUNDO GmbH
o   Continental Worldwide
o   DB Vertriebs GmbH
o   Deinetorte.de
o   Dreamlines.de
o   Erento GmbH
o   Factor-a
o   Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH
o   Mondelez (Kraft Foods)
o   Robert Bosch GmbH
o   Seatrade Groningen B.V. (Leer)
o   Siemens
o   Solibro GmbH
o   Watchmaster
o   ZF Friedrichshafen AG
-        Guatemala
o   Deutsch- Gutemaltekische Industrie- und Handelskammer
-        Hong Kong
o   Beijing Jingneng clean energy (Hong Kong) company
o   Dutch consulate Hong Kong
o   EntWick Group
o   HONGKONG I&S INTERNATIONAL LIMITED
o   Kaos Ltd.
o   Links Moving Asia
o   Tomy (Hong Kong) Ltd.
-        Hungary
o   ELMŰ Nyrt. (RWE)
o   EuCham - European Chamber (Budapest)
o   General Electric (Budapest)
o   Immo web
o   Legalis Global
o   UTB Envirotec
-        India
o   Larsen & Toubro Technology Services
o   Siman Stones Private Limited
o   Vogati Talent LTD
-        Indonesia
o   Air Bali
o   Big Dutchman PT BD Agriculture Indonesia
o   FM7 Resort Hotel (Jakarta)
o   Naval Cargo (Bali)
o   Nuffic Neso Indonesia
o   Outpost Creative Space
o   PT BD Agriculture Indonesia
o   PT. Eka Nusa Kreasindo
o   PT Schenker Petrolog Utama
o   PT. Telkom Indonesia
o   Solidiance
-        Ireland
o   Arklu, as owner of the Lottie doll
o   German-Irish Chamber of Industry & Commerce
o   Google, Inc. (Dublin)
o   Green Oak Sales & Marketing Limited
o   Hertz Dublin
o   La Cucina di Nonna Valentina Ltd.
o   meetingsbooker.com
o   Microsoft Ireland
o   SAP Dublin
o   Wavebreak Media
-        Italy
o   Bonprix (Biella)
o   Commerzbank AG (Milan)
o   Diade s.r.l.
o   Engel&Völkers (Palermo)
o   ETA Florence Renewable Energies
o   Marchesi Antinori Spa
o   MecVel srl
o   Musement
o   Pierburg Pump Technology Italy SpA
o   Poggi Trasmissioni Meccaniche S.p.A.
-        Japan
o   Bosch Rexroth Japan
o   Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation
o   Travel Design
-        Latvia
o   CowCare SIA
-        Lithuania
o   Storsistem
-        Luxembourg
o   Assenagon Asset Management S.A.
o   Cargolux
o   Clearstream International S.A.
o   DekaBank - Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
o   Deutsche Bank Luxembourg S.A.
o   Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
o   PATRIZIA Real Estate Investment Management S.à r.l.
o   PwC Pricewaterhouse Coopers Luxembourg
-        Malaysia
o   Able Fisher
o   AQ Services International
o   Continental Tyre Malaysia
o   DIA Brands
o   Doer’s Education Group
o   Eurogain Secta SDN.BHD
o   Geomil Asia Sdn Bhd
o   Global Digital Talent
o   Guiness Anchor Berhad (GAB)
o   IQI holdings
o   Malaysian Dutch Business Council (MDBC)
o   Publicis Malaysia
o   Sarawak Tourism Board
o   Silverstreet
-        Malta
o   Anchovy Luxury Malta/Melbourne/Palma de Mallorca
o   C.FINO + Sons Limited (Qormi)
o   ML Components Malta
-        Mexico
o   CEVA Logistics (Mexico City)
o   fermaca
o   PIC Management
o   Porsche de México
o   Volkswagen de México S.A.
-        New Zealand
o   Balle Bros
o   ECOWINDOWS LTD.
o   HAPAG-LLOYD (NEW ZEALAND) LTD.
o   New Zealand Internships
o   Peterpans Adventure Travel
o   Waitaki District Council
-        Norway
o   Heidelberg Cement (Oslo)
-        Nicaragua
o   Jagwood
-        Peru
o   Dos manos (Cusco)
o   Sande Peru
-        Philippines
o   SIBAT (Sibol ng Agham at Teknolohiya) Inc.
o   UPSITF - UP System Information Technology Foundation INC.
-        Poland
o   MAN (Poznan)
o   Phillip Morris International
o   Roto Frank AG
o   Smart Information Systems Poland
-        Portugal
o   Axa Portugal
o   Enercon GmbH (Viana do Castelo)
o   German Chamber of Commerce (Lisboa)
o   JiaCasa
-        Qatar
o   The Youth Company
-        Romania
o   Alex&Comp (Galati)
o   Ernst & Young (Bucharest)
o   Select Service SRL
-        Russia
o   Jones Lang LaSalle (Moscow)
o   Lufthansa German Airlines (Moscow)
-        Singapore
o   Data Depot Asia PTE. LTD.
o   HydroVision Asia Pte. Ltd. (HydroVision GmbH)
-        Slovakia
o   Eyerim
o   Volkswagen Slovakia
-        Slovenia
o   ABC Accelerator
-        Spain
o   Airbus Defense & Space (Sevilla)
o   Biobizz (Bilbao)
o   Bosch Espana
o   Ciudalco
o   Continental Tires (Madrid)
o   Daimler Group Services Madrid S.A.
o   Dakota Box
o   Dpointgroup
o   DSM Coating Resins Spain SL
o   Edreams EDIGEO
o   Ericsson Mediterranean Region
o   Forwei S.L.
o   Habitat Apartments
o   IBM Spain
o   IDAPt
o   Maximice Events Group
o   Mercedes-Benz Espana, S.A.
o   Mobusi mobile advertising s.l.
o   Natexo Spain S.L.
o   OneDirect
o   Optiva Media
o   Parametric Technology Corporation (PTC)
o   Perfect Sun Travel SL / Barcelona Point
o   PMI Property-Mallorca-Immobilien
o   Putzmeister Ibérica S.A.
o   SEAT S.A.
o   SES Gran Canaria
o   Solution2markets
o   Spaintacular (former GEP)
o   Sparber Group
o   Splendia Hotels
o   Stay U-nique
o   SuiteLife
o   Telefónica Digital de España
o   TransPerfect
-        South Africa
o   Adventure Works
o   Africege - African Centre for a Green Economy
o   Black Pen Recruitment, Cape Town
o   Cool Banana Production
o   Fetola
o   Grow Abroad
o   Holden Manz
o   Reach Digital
o   Silicon Cape Initiative
o   SPB Wonder
o   Sunshine Letting
o   The Happy Africa Foundation
-        South Korea
o   GameBerry
o   Lufthansa Cargo (Seoul)
o   Siemens Energy Solutions Ltd. (Seoul)
-        Sweden
o   DHL Freight Sweden (Malmö)
o   Evolumi
o   ID24
o   Impactpool
o   Kisi Inc. (Stockholm)
o   Streetcorner AB (Malmö)
-        Switzerland
o   BASF Switzerland AG
o   Bosch Packaging Systems AG (Beringen)
o   Danone AG (Zürich)
o   Deutsche Lufthansa AG (Kloten)
o   Huber+Suhner AG (Herisau)
o   Lufthansa (Zürich)
o   Robert Bosch AG (Urdorf)
o   Scintilla AG (Solothurn)
o   Tesla Motors Switzerland (Zürich)
o   Weidplas GmbH (Rapperswil)
o   WiMag AG
-        Tanzania
o   VIA Aviation
-        Thailand
o   Loxley Public Company Limited (Bangkok)
o   Midas Public Relations Bangkok
o   Traidhos Three-Generation Community for Learning (Chiang Mai)
o   Zalora Ltd. (Bangkok)
-        The Netherlands
o   Ambtman Marine
o   Bright Business Group / Mujjo
o   Caer boardsports
o   Cheer Foundation
o   EuroDev Investments B.V.
o   Fertifill, voorheen Biobizz Holding B.V.
o   FysioSupplies B.V.
o   Holland Trading Group
o   Huawei Technologies Netherlands B.V.
o   Jacobs Douwe Egberts Utrecht
o   JP LED (Veendam)
o   Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.
o   Nike European Headquarters (Hilversum)
o   Nutricia Export (Zoetermeer)
o   Stopaq (Stadskanaal)
o   StudentJob International B.V.
o   Sun Enterprise
o   Super Yacht Company B.V.
o   The Smooth Brothers
o   TKP Investments
o   TomTom (Amsterdam)
o   Unilever Nederland
o   Vice Benelux
o   Virol B.V.
o   Virtuagym
o   Vodafone Ziggo
-        Turkey
o   The U.S. Commercial Service (Ankara)
o   United Nations Populations Fund Agency - UNFPA (Istanbul)
-        United Arab Emirates (UAE)
o   Gulf Incon (Dubai)
o   IMCC Group (Abu Dhabi)
-        United Kingdom (UK)
o   Abercrombie & Kent Europe
o   Bentley Motors Ltd
o   Calibrand
o   Convertize
o   EF Language Schools LTD
o   Eurocentres
o   Hapag-Lloyd
o   Lidl UK GmbH
o   London Bio Packaging Ltd
o   Lufthansa Cargo (Heathrow)
o   MadBid / Marcandi
o   Moët Hennessy UK Ltd
o   Precise Consultants
o   PriceWaterhouseCoopers Belfast
o   Rolls Royce Ltd
o   STILL Materials Handling Ltd
o   TD Tom Davies
o   Teligen
o   TerraCycle
o   The Hut Group
o   The Protein Works
o   The Rake Magazine
o   The Standard P&I Club
o   Vodafone Group (London)
o   Widget Co UK
-        United States of America (USA)
o   Align Technology Inc.
o   Cleo
o   Draexlmaier
o   Engel & Völkers (Tampa)
o   Hapag-Lloyd California
o   Hugo Boss (New York)
o   KISI Inc.
o   Lufthansa German Airlines (New York)
o   Mercedes Benz U.S. International
o   Santa Cruz Bicycles LLC
o   SAP Labs LLC
o   TABS Inc.
o   Tesla Motors Palo Alto Inc.
o   The Dutta Corp.
o   TMC, a Division of C.H. Robinson
o   UPM Kymmene, Inc.
-        Vietnam
o   Bosch Vietnam Co. Ltd.
o   Coco Corporation
o   Damen Song Cam Shipyard
o   Faquimex
o   Foodpanda/Hellofood (Rocket Internet)
o   InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
o   Mercedes-Benz Vietnam Ltd.
o   VNDIRECT Securities Corporation
Stagebedrijven voor BBA studenten

Instituut voor Communicatie, Media & IT

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
·      Achmea
·      Ambitious in IT
·      Atos
·      Atos-Origin
·      Axians
·      bGenius
·      Blackmore Media
·      CGI
·      DUO
·      Gemeente Groningen
·      GLT Plus
·      ICT Automatisering
·      ilionx Groningen
·      ITCG
·      KPN Consulting
·      Menzis
·      Ordina Groningen
·      Philips DAP
·      Quintor
·      RDW
·      RDW ICT bedrijf
·      Sogeti
·      Testwerk
·      TNO ICT
·      Traffic4u B.V.
·      UMCG
·      UMCG Corporate Control en Informatiemanagement
·      Wildsea
·      Wowww!
·      Xpirit
Worden als externe deskundige ingezet bij examengesprekken/presentaties
Opleiding HBO-ICT
   
·      2Knowledge
·      8D Game CEO
·      Agentschap Telecom
·      Antea Group
·      AT Osborne
·      Axtion BV
·      Biblionet Groningen
·      Bibliotheekservice Fryslân
·      Bibliotheek Groningen
·      BSD Groningen
·      Camerik (zelfstandig ondernemer)
·      Camerik Voortman (bureau)
·      Catawiki
·      Centrum Beeldende Kunst Groningen
·      Citymarketingbureau Marketing Groningen
·      Coaching en Counseling
·      Coders Academy
·      Com & Co Groningen/Univé
·      Concept7
·      Confucius Instituut Groningen
·      Dualhanded (PR & Customer Relations)
·      DUO
·      Eclectic International Consulting b.v.
·      EGO Schrijverij
·      Facilitair Bedrijf Informatiemanagement
·      Free Press Unlimited
·      GasTerra BV
·      Gasunie
·      Gebruikersvereniging Antea Group
·      Gemeente Groningen
·      Grafisch Museum
·      Groninger Museum
·      Grontmij Nederland BV
·      HCDC
·      Healthy Ageing Network Noord Nederland
·      Hesp Online Communicatie
·      Hollandse Nieuwe ICTG
·      Ilionx
·      ImProveZ
·      Infaqt
·      Innonet BV
·      In-Orde
·      InSites Consulting
·      iWink
·      Intent Communicatie en Strategie
·      JBF Multi Media Communicatie
·      Jubile Meida Solutions, The Factor
·      Keissen Communicatie
·      Koninklijke Boom Uitgevers
·      KPN
·      Maatschappelijk Werk NoorderMaat
·      Muto Communicatie
·      NAM Assen
·      New Nexus Mobile
·      Noorderbrug Groningen
·      Noordhoff Uitgevers
·      Ogilvy Groep Nederland
·      Okkinga Communicatie
·      OlieMedia
·      Principal Blue
·      Profactys.nl
·      Prover
·      Provincie Groningen
·      Pulsar Partners B.V.
·      RDW
·      Regals
·      REEKX b.v.
·      Rijksdienst voor het Wegverkeer
·      S2M050/Principal Blue
·      Savvy Communications
·      SmartArt Game Studio BV
·      Starkx
·      Statement
·      Stichting Beeldlijn / VPRO and Radio 1
·      Storm Marketing Consultants
·      Studio Vuurvogel
·      Sweco Nederland B.V.
·      Tangible Matters
·      Tappan Communicatie
·      UMCG
·      Univé Noord-Nederland
·      Vanboeijen
·      Venturelab @ HanzeUniversity
·      VanSantvoordmarketing
·      Warner Communicatie
·      Webba
·      Wenckebach Instituut, UMCG
·      Wildsea
·      Wolkim
·      Woningcorporatie Actium
·      Www.marjanhamstra.nl
Worden als externe deskundige ingezet bij examengesprekken/presentaties
Opleidingen Communicatie/International Communication, Communication & Multimedia Design
   
·      Alliantie Nederland Rookvrij
·      AFS Noord Nederland
·      Avebe
·      Baxbier
·      Binti Africa
·      Blush Skin Clinic
·      Bossers en Cnossen
·      De Haan advocaten
·      De Wethoudersvereniging Den Haag
·      DSH
·      Dugdeken
·      DULO wear
·      EDR Eems Dollard regio
·      Embrace
·      Eurest Nederland
·      Faraday Motion
·      FC Groningen
·      Gasunie
·      Gasterra
·      Gemeente Groningen DMO
·      Gemeente Smallingerland
·      Groningen Bereikbaar
·      Hanze M&C department
·      Kamp Westerbork
·      Malengo
·      Martini Ziekenhuis
·      Media Office GCWK
·      Medisch Centrum Zuid
·      Menzis
·      Middag Humsterland GCWK
·      MS vereniging
·      MyTomorrows
·      Ofo bike sharing
·      Olde Vechte Foundation
·      OOG TV
·      Rain winner
·      Resato
·      RUG Bewegingswetenschappen
·      SC Heerenveen
·      Schnitger Festival Groningen
·      Stichting Help Direct
·      Sweco
·      UMCG
·      We Energy Game
·      WIJS
Worden ingezet als klant, voor real-life beroepsopdrachten voor studenten Communicatie/International Communication
   
·      Achmea
·      Ambitious in IT
·      Atos
·      Atos-Origin
·      Axians
·      bGenius
·      Blackmore Media
·      CGI
·      DUO
·      Gemeente Groningen
·      GLT Plus
·      ICT Automatisering
·      ilionx Groningen
·      ITCG
·      KPN Consulting
·      Menzis
·      Ordina Groningen
·      Philips DAP
·      Quintor
·      RDW
·      RDW ICT bedrijf
·      Sogeti
·      Testwerk
·      TNO ICT
·      Traffic4u B.V.
·      UMCG
·      UMCG Corporate Control en Informatiemanagement
·      Wildsea
·      Wowww!
·      Xpirit
Worden als externe deskundige ingezet bij examengesprekken, case studies, stages; intensieve samenwerking en presentaties – Opleiding HBO-ICT
   
·      2Knowledge
·      8D Game CEO
·      Agentschap Telecom
·      Antea Group
·      AT Osborne
·      Axtion BV
·      Biblionet Groningen
·      Bibliotheekservice Fryslân
·      Bibliotheek Groningen
·      BSD Groningen
·      Camerik Voortman
·      Catawiki
·      Centrum Beeldende Kunst Groningen
·      Citymarketingbureau Marketing Groningen
·      Coaching en Counseling
·      Coders Academy
·      Com & Co Groningen/Univé
·      Concept7
·      Confucius Instituut Groningen
·      Dualhanded (PR & Customer Relations)
·      DUO
·      Eclectic International Consulting b.v.
·      Ego Schrijverij
·      Facilitair Bedrijf Informatiemanagement
·      Free Press Unlimited
·      GasTerra BV
·      Gasunie
·      Gebruikersvereniging Antea Group
·      Gemeente Groningen
·      Google
·      Grafisch Museum
·      Groninger Museum
·      Grontmij Nederland BV
·      HANNN
·      HCDC Hanze
·      Healthy Ageing Network Noord Nederland
·      Hesp Online Communicatie
·      Hollandse Nieuwe ICTG
·      Ilionx
·      ImProveZ
·      Infaqt
·      Innonet BV
·      In-Orde
·      Intent Communicatie en Strategie
·      InSites Consulting
·      iWink
·      JBF Multi Media Communicatie
·      Jubile Meida Solutions, The Factor
·      Keissen Communicatie
·      Koninklijke Boom Uitgevers
·      KPN
·      Maatschappelijk Werk NoorderMaat
·      Muto Communicatie
·      NAM Assen
·      New Nexus Mobile
·      Noorderbrug Groningen
·      Noordhoff Uitgevers
·      Ogilvy Groep Nederland
·      Okkinga Communicatie
·      Paulien Kooistra Public affairs consultancy
·      OlieMedia
·      Principal Blue
·      Profactys.nl
·      Prover
·      Provincie Groningen
·      Pulsar Partners B.V.
·      RDW
·      REEKX b.v.
·      Rijksdienst voor het Wegverkeer
·      S2M050/Principal Blue
·      Savvy Communications
·      SmartArt Game Studio BV
·      Starkx
·      Statement
·      Stichting Beeldlijn / VPRO and Radio 1
·      Storm Marketing Consultants
·      Studio Vuurvogel
·      Sweco Nederland B.V.
·      Tangible Matters
·      Tappan Communicatie
·      UMCG
·      Univé Noord-Nederland
·      Vanboeijen
·      VanSantvoordmarketing
·      Warner Communicatie
·      Webba
·      Wenckebach Instituut, UMCG
·      Wildsea
·      Wolkim
·      Woningcorporatie Actium
·      Www.marjanhamstra.nl


Worden als externe deskundige ingezet bij examengesprekken, case studies, stages; intensieve samenwerking en presentaties – Opleidingen Communicatie/International Communication, Communication & Multimedia Design
   
·      5G
·      Atos
·      Gemeente Groningen
·      GRek
·      I.Turn.IT
·      Quintor
·      RDW
·      Samenwerking Noord
·      Storm Marketing Group
Convenant
   
·      Concept7
·      Consultants
·      Storm Marketing Group
·      Traffic4U
·      UMCG
Case studies, stages, e.d.; intensieve samenwerking
   
Alle stakeholders Ontvangen 4x per jaar de Digitale nieuwsbrief CMI.
   
  Praktijkmap voor werkveldrelaties (voor internationale universiteiten en hogescholen)
   
·    Camerik (zelfst comm adviseur)
·    Dizain
·    Gallagher Europe
·    GasTerra B.V.
·    Gemeente Groningen (adv concern strategie)
·    Gemeente Groningen (CBK)
·    Akzonobel
·    Hollandse Nieuwe
·    Martini ziekenhuis
·    Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie voorlichting
·    IBM client innovation centre
·    Social Business Club
·    Statement
·    Storm marketing group
·    UMCG
·    Van Leeuwen Communicatie
·    Der Unternehmensdoktor
·    Malengo
Lid adviesraad CO en IC (PiER)
   
·    BR-ND
·    ComPlay/Visio Groningen
·    Concept 7 Paterswolde
·    Duo Groningen
·    Gemeente Groningen
·    Getlogic Groningen
·    Groningennachtwacht.nl Groningen
·    Huize Veen Groningen
·    iWink Groningen
·    KPN
·    MAD Multimedia Groningen
·    Okkinga Communitie Groningen
·    Peperzaken Groningen
·    RDW
·    Sociaalondernemer en mede-initiatiefnemer van Jimmy's
·    Starkx Groningen
·    UMCG Groningen
·    Wild Sea Leeuwarden
·    Yellow Yard Groningen
Lid adviesraad CMD (PiER)
   
·    Achmea IT
·    Atos
·    Avebe
·    Bencom B.V.
·    CGI
·    Gasunie
·    Gemeente Groningen
·    IBM Service Centre
·    ICT Automatisering
·    KPN Nederland
·    Noorderpoort
·    OCW DUO
·    Ordina
·    Peperzaken
·    Philips DAP
·    QNH
·    Quintor
·    RDW ICT bedrijf
·    RuG
·    theFactor.e
·    TNO ICT
·    Traffic4u
·    VCD Healthcare
·    VCD IT Groep
·    Wild Sea
·    Wowww!
Lid adviesraad HBO-ICT (PiER)

Instituut voor Facility Management

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
LOOFD LOOFD; Landelijk overleg Opleidingen Facility Management
   
Werkveldadviescommissie Werkveldadviescommissieleden. Enerzijds adviseert, informeert en ondersteunt de WAC de opleiding over (ontwikkelingen in) het werkveld en de afstemming hierop door de opleiding en anderzijds functioneert zij als klankbord voor ontwikkelingen in het onderwijs en de organisatie van het onderwijs en het Instituut. Hiermee vervult de WAC als collectief een advies-, informatie- en toetsingsrol op vooral tactisch en strategisch niveau.
   
Facility ManagementNederland FMN is dé beroepsvereniging in Nederland voor het facilitaire domein dat als platform bindt en verbindt. Het is een netwerk van professionals, die kennis en ervaring haalt uit de markt en dit onder de leden verspreidt op tal van manieren.
   
NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) Inkoopseminar Instituut voor Facility Management, waarbij de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) jaarlijks betrokken is (jaarlijks). Het inkoopseminaar dient als netwerkbijeenkomst van het FM-werkveld, waarbij ook veel alumni worden uitgenodigd.
   
European Facility Management Network (Euro-FM) Euro-FM: Kennisnetwerk in de Europese facilitaire markt. Voorzitter is Ron van der Weerd (dean Instituut voor Facility Management). Activiteit: Facility Management Congress (EFMC).
   
International Facility Management Association IFMA erkent en certificeert internationale onderwijsprogramma’s, certificeert facility managers, leidt onderzoek op het gebied van Facility Management en realiseert de “World Workplace”, de grootste conferentie en expositie rond Facility Management in de wereld.
   
German Facility Management Association International Seminar Instituut voor Facility Management: Internationale gastsprekers, georganiseerd voor studenten, medewerkers en FM-werkveld-relaties.
   
F-MEX  
   
UMCG  
   
Draaijer en Partners  
   
VosHoving bedrijfsmakelaars  
   
Novon Schoonmaak B.V.  
   
Sensz  
   
Sodexo Facility services  

Instituut voor Financieel Economisch Management

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Werkveld lectoraat Verbinding tussen onderzoek en onderwijs: onderzoeksopdrachten van verschillende organisaties op het snijvlak van MVO en Financieel Management voor honoursstudenten, stagiairs en afstudeerders.
   
Stichting Phusis; Stichting de Zijlen; Vanboeijen
Strange BV; SIOO; ministerie van EZ; TNO; Erasmus Universiteit; Het Groene Brein
Consortium voor NWO-gefinancierd onderzoek naar duurzame businessmodellen in de zorg
   
Gebiedscoöperatie Westerkwartier Langdurige samenwerking in onderzoek voor deze coöperatie en de vervlechting van dit onderzoek in het onderwijs.
   
Werkveld Finance & Control Werkveld Advies Commissie, 2 x per jaar
   
Werkveld AC Werkveld Advies Commissie, 2 x per jaar
   
Werkveld Finance, Tax and Advice Werkveld Advies Commissie, 2 x per jaar
   
Contacten in het werkveld Publicaties en rapportages over onderzoeksprogramma’s van het Kennis Centrum Ondernemerschap
   
Scholen voortgezet onderwijs -       Voorlichting op scholen
-       Studenten brengen bezoek aan hun vroegere school en geven presentatie
   
MBO scholen -       Voorlichting op scholen over de verschillende opleidingen
-       Samenwerking met het Alfa College, Noorderpoort, Friese Poort, Drenthe College en Menso Alting.
   
Hoger Onderwijs -       Het MT (dean en teamleiding) voert overleg met andere hbo-instellingen
-       HEO Sectorraad
-       Afstemming en samenwerking
   
Landelijke overleggen -       LOOFC (Landelijk Opleidingsoverleg Finance & Control)
-       AC Scholenoverleg
-       LOFTA (Landelijk Overleg Finance, Tax and Advice)
   
Gemeenten in Noord-Nederland -       In verband met minor Lokale Overheid en MKB
   
Internationale Partners -       Uganda Christian University, University of Aruba, University of Belgorod, TAMK University of Finland
   
Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Gebiedscoöperatie Zuid-West Drenthe -       Samenwerking met de stakeholders Rabobank, Staatsbosbeheer, LTO Nederland, Terra en diverse gemeenten
   
Externe gastsprekers -       Gastcolleges bij verschillende vakken en projecten
-       Gastcolleges regulier onderwijs

Instituut voor Life Science & Technology

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Scholen voortgezet onderwijs -        Voorlichting op scholen
-        Bijscholing voor docenten VO (wiskunde)
-        Masterclasses
-        Profielwerkstukken
-        Docentenontwikkeling teams met VO docenten
-        Keuzecolleges
-        Studenten brengen bezoek aan hun vroegere school en geven presentatie
   
Mbo scholen -        MLO Noorderpoortcollege maakt gebruik van gezamenlijke laboratoria + Procestechnologie
-        Voorlichting op scholen over mbo-routes van IlST
-        Curriculum vergelijking MBO – HBO met Noorderpoort
   
Technasia -        Voorlichting op scholen
-        Begeleiden van O&O-opdrachten en profielwerkstukken van vo-scholieren door docenten van het Instituut voor Life Sciences & Technology
-        Masterclasses voor scholieren
-        Betawerkplaatsen met Technasia
-        Website Bètasteunpunt
   
Scholieren/ potentiële studenten Per jaar minimaal 3 meeloopdagen voor alle opleidingen ILST, gemeenschappelijke excursies met UMCG en Hunze en Aa’s
   
Werkveldadviescommissie (WAC)
- Innocore
- AkzoNobel
- UMCG
- PRA Health Sciences
- RuG en
Analytisch Biochemisch Labratorium B.V.
- Philips
- Avebe / Solanic
- Imenz
- Certe
- Actemium
- IQ Products
- Bioclear earth B.V.
- Syncom
- AVEBE
- Lab Ofichem
- Polyvation
4 x per jaar bij elkaar, strategische thema’s en kwaliteitsborging, plus organisatie Meet&Greet

Instituut voor Marketing Management

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Werkveldadviescommissie (WAC) 3 tot 4 x per jaar bij elkaar, strategische thema’s
CE Visie; toeleverend onderwijs, alumni, studenten en wac
   
Klankbordgroepen Instituut voor Marketing Management 3 tot 4 x per jaar bij elkaar, tactisch-operationele thema’s
   
Kamer van Koophandel Groningen Contacten over student-starters/studentbedrijven, samenwerking Ondernemingsplan op Maat, gastcolleges, intermediair in adviestrajecten
   
Exportclubs Noord-Nederland Platform Internationalisering N-NL, betrokken via het KCO
   
Centers of Competence Verein, NW Duitsland Jaarlijkse aanwezigheid bij de Business Plus Beurs in Emden
   
VNO-NCW / MKB-Noord Voorzitter Lambert Zwiers als lid WAC Kenniscentrum Ondernemerschap (KCO), intermediair voor opdrachten voor onderwijs en het label VNO – NCW/MKB-Noord
   
Defacto Directeur Nina Beswerda lid WAC KCO
   
Voys Directeur Mark Vletter lid WAC KCO
   
SNN Voorzitter Eise van der Sluis als lid WAC Kenniscentrum Ondernemerschap (KCO), samenwerking topminor Noorderlingen
   
Fenedex (Export) Inhoudelijk contact t.b.v. curriculum van IBL, Fenedex (Den Haag), samenwerkingsverband waarbij studenten de Fenedex Certficaat Export manager halen.
   
NIMA Faciliterend voor de minor Nima A-B
   
Gemeente Groningen Contacten over het Groningen Confucius Institute en over de samenwerking met Oldenburg en Bremen; Retail agenda van de Gemeente Groningen – winkelcentra/binnenstad (tussenpersoon: Simon Poelstra)
Wethouder EZ Joost van Keulen lid KCO adviesraad
   
Stageverlenende bedrijven Ongoing
   
Rabobank Faciliterend voor studentbedrijven SB&RM; samenwerking OOM cq ondernemende minoren, gastsprekers
   
Stichting Jonge Honden Faciliterend voor studentbedrijven SB&RM
   
Ondernemersplatform Groningen – nieuwe naam: Founded Groningen Inhoudelijk contact t.b.v. onderwijs SB&RM en minoren Ondernemerschap
   
Belastingdienst Groningen Ondernemerschapsminoren en studentbedrijven, gastcolleges
   
Groningen Cityclub Inhoudelijk contact t.b.v. specialisatie Retailing SB&RM, onderwijsprogramma jaar 1 en 2 SB&RM
   
Commerciële Club Groningen 5x per jaar bijeenkomst, platformbijeenkomsten onderwijs; leden ontvangen stagiairs en afstudeerders IMM
   
Hogeschool Zeeland Afstemming curriculum en examinering CE

Instituut voor Rechtenstudies

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
HBO-Rechten  
   
Achmea Rechtsbijstand Stage
   
Advocatenkantoor Lim a Poo, Suriname Stage buitenland
   
AEGON levensverzekering NV Lid werkveldadviescommissie, stage
   
Ankert Verzekert Stage
   
Bout Advocaten Stage
   
Broekema Nielsen Notarissen Stage
   
Bureau Steenland Lid werkveldadviescommissie
   
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV Lid werkveldadviescommissie, stage
   
DUO Lid werkveldadviescommissie
   
Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Aruba Stage buitenland
   
Gemeente Assen Stage, afstuderen
   
Gemeente Groningen Lid werkveldadviescommissie, stage, afstuderen
   
GGN Mastering Credit Stage, afstuderen
   
Groningen Seaports, Delfzijl Stage
   
Hoekstra & Partners Noord Nederland Stage
   
Ministerie van Justitie Stage, afstuderen (PI’s, Politie, OM)
   
NDC mediagroep Leeuwarden/Groningen Stage
   
Provincie Drenthe, Friesland, Groningen Lid werkveldadviescommissie, afstuderen
   
Rechtbank Noord-Nederland Stage, afstuderen
   
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Assen Stage
   
Rijkswaterstaat, Leeuwarden Stage
   
Slachtofferhulp Stage, afstuderen
   
Staatsbosbeheer, Groningen Stage
   
Univé Rechtshulp Stage, afstuderen
   
Trip Advocaten & Notarissen Lid werkveldadviescommissie
   
UMCG Groningen Stage
   
UWV Stage
   
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Stage, afstuderen

Sociaal Juridische Dienstverlening  
   
Barnardo’s, Cardiff Stage buitenland
   
Belastingdienst Stage / afstuderen
   
Bout Advocaten Stage / afstuderen
   
BWRI / Gemeente Hoogezand-Sappemeer Stage / afstuderen
   
Coöperatie Amaryllis Stage / afstuderen
   
DAS Rechtsbijstand Stage / afstuderen
   
DUO Stage / afstuderen
   
Gebiedscoöperatie Westerkwartier Afstuderen
   
GKB Drenthe Stage / afstuderen
   
Groningse Kredietbank Lid werkveldadviescommissie, Stage / afstuderen
   
Gemeente Groningen, diverse afdelingen + WIJ-teams Stage / afstuderen
   
Gemeente Leeuwarden, diverse afdelingen + WIJ teams Stage / afstuderen
   
Gemeente Midden-Drenthe Stage / afstuderen
   
Gemeente Oldambt Stage/afstuderen
   
HMP & YOI Parc Prison, Bridgend Stage buitenland
   
Het Juridisch Loket, diverse locaties Stage / afstuderen
   
Kenniscentrum Arbeid Afstuderen
   
Ministerie van Justitie (PI + OM) Lid werkveldadviescommissie, Stage / afstuderen
   
Politie Noord Nederland Afstuderen
   
Raad voor de Kinderbescherming Stage / afstuderen
   
Reclassering Nederland Lid werkveldadviescommissie, Stage / afstuderen
   
Slachtofferhulp Nederland, diverse locaties Stage / afstuderen
   
St. Mungo’s Broadway Londen Stage buitenland
   
Univé Rechtshulp Lid werkveldadviescommissie, Stage / afstuderen
   
UWV Groningen Lid werkveldadviescommissie, Stage / afstuderen
   
Veiligheidshuis Groningen en Drenthe Stage / afstuderen
   
Verslavingszorg Noord-Nederland, diverse locaties Lid werkveldadviescommissie, Stage / afstuderen
   
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, diverse locaties Stage / afstuderen

Instituut voor Sportstudies

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
- Alfa-college
- Huis voor de Sport (Groningen, Friesland, Drenthe)
- Ziekenhuis Nijsmellinghe, Drachten
- Sportstad Heerenveen
- Fysio Fitness Centrum Groningen
- Music and Sports
- UMCG / Beatrixoord
- Bewegingscentrum Leeuwarden
- Gezondheid Integraal
- Gemeente Borger-Odoorn
-       Werkveldadviescommissie Sportkunde
-       Samenwerking Onderwijs en Onderzoek
   
- Meander School (Speciaal Onderwijs)
- W.A. van Lieflandschool (Speciaal Onderwijs)
- Vensterschool Lewenborg
- Zernike college (Voortgezet Onderwijs)
- H.N. Werkmancollege (Voortgezet Onderwijs)
- BO Peize/Drachten
- Noorderpoortcollege (VMBO)
-       Werkveldadviescommissie ALO
   
Alfa-college, MBO -        Uitwisselen van medewerkers via detacheringen (fit for life)
-        Stage
-        Aansluiting mbo-hbo
-        RTC Volleybal (Regionaal Talent Centrum Volleybal)
-        Advies
   
Drenthe College -        Stage
-        Aansluiting MBO-HBO
   
Noorderpoort -        Uitwisselen van medewerkers via detacheringen (noordersport)
-        Stage
   
Huis voor de Sport Groningen -        Scholing
-        Combinatiefuncties
-        Sportplein Groningen
-        Advies
-        KWP (KennisWerkPlaats) ALO
   
KVLO (Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding) -        Belangenvereniging voor docenten Lichamelijke Opvoeding ALO
   
Gemeente Groningen -        Bslim
-        Sportstimulering
-        Combinatiefuncties
-        Groningen FIT
-        BIOR
-        Detachering
-        Onderzoek op sport
   
Sportplein Groningen -       Strategische en thema overleggen
-       KWP (KennisWerkPlaats) ALO
-       Project bewegingsonderwijs (verdeling project zelfregulatie vmbo & sport- spelatelier Gemeente Groningen) ALO
   
NOC*NSF -        Olympisch Plan 2028
-        Topcoach 5
   
Provincie Groningen -        Onderzoeksagenda sport
   
UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) -        Sportgeneeskunde
-        Sportmedisch centrum
-        Stages
-        Sectorplan Noord
-        KWP (KennisWerkPlaats) ALO
   
Sportkracht Noord
(NOC*NSF, KNVB, 3 Sportraden)
-        Onderwijs afstemmingsoverleg
   
NEVOBO (Nederlandse Volleybal Bond) -        RTC Volleybal (Regionaal Talent Centrum Volleybal)
-        Lycurgus (Volleybalvereniging)
   
RUG, Faculteit Bewegingswetenschappen (Rijks Universiteit Groningen) -       Kennisdeling
   
HANNN (Healthy Ageing Network Noord Nederland) -       CaRES (Care, Rehabilitatie, Educatie & Sport)
   
ACLO (Studentensport Groningen) -        Zwemschool
-        Stage
-        Gebruikmaken van elkaars faciliteiten
-        Advies
   
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) Noord -       Stages
   
Sport Drenthe -       Living Lab
-       Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
   
Kenniscentrum Sport -       Opleidingsprogramma’s seniorensport
   
MENZIS -       Onder andere samenwerking in Health-I-port
   
FC Groningen -        Stages
-        Advies
   
Donar -        Partnerovereenkomst
-        Adviescommissie van de Sport ALO
   
Topsport Steunpunt Noord -        Ondersteuning studerende topsporters
   
Adviescommissie van de Sport -       Gemeente Groningen
   
Studentenvereniging MESACOSA, Groningen -       Advies
   
-   Alumni vereniging Sportmanagement
-   Alumnivereniging Sportgezondheid (Leefstijlbubbels)
-       Advies
   
-   Hogeschool Arnhem Nijmegen
-   Haagse Hogeschool
-   Hogeschool van Amsterdam
-   Hogeschool Windesheim, Zwolle
-   INHolland
-   Fontys Hogescholen, Tilburg
-   Hogeschool van Zeeland
-       Landelijk overleg LOS (Landelijk Overleg Sportkunde)
-       Landelijk overleg SG-5
-       Landelijke vereniging Gezondheid Studies NBLP
-       SBM (Sport Bewegen Management) ALO
-       HSO (Hogescholen Sport Overleg) ALO
-       ALOCO (ALO coördinatorenoverleg) ALO
   
-   Dollard College
-   Eemsdelta College
-   Ubbo Emmius College
-   Aletta Jacobs College
-   NHL
-   RuG
-       Aspirant opleidingsschool Ommelanden
   
Strategische thema’s
-       Gemeente Groningen
-       Huis voor de Sport Groningen
-       Sportplein Groningen
-       SportDrenthe
-       Provincie Drenthe
-       Ministerie WVS met Sport Drenthe
-       Kennis Centrum Events Drenthe
-       GGD Drenthe en Drentse Gemeenten
-       Gemeente Assen
-       Sport & Society
-       Gemeente Hoogezand
-       Gemeente Tietjerksteradeel
-       Gemeente Heerenveen
-       WESP (Landelijke Werkgroep Evaluatie Sportevenementen )
-       Mulier Instituut (Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport).
-       KNSB met Fontys
-       EASM(European Association for Sport Management)
-       HG (Hanzehogeschool) Kennis Centrum Ondernemerschap
-       Vrije Universiteit Brussel
-       Universiteit Twente
-       UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen)
-       Beatrixoord (Revalidatie-centrum)
-       GGD Groningen en Drenthe
-       VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)
-       Zon MW (stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)
-       QS (Quantified Self)
-        Samenwerking
   
I3PE
-   Lithuanian Academy of Physical Education, Luthania
-   Vrije Universiteit Brussel
-   HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Finland
-   University of Oradea Romania
-   University College South, Denmark
-   Semmelweis Egyetem, Hungary
-   Universitet i Agder, Norway
-   Universidad de Barcelona, Spain
-   University of Worcester, United Kingdom
-   Malmö Hogskola, Sweden
-   University College Gent, Belgium
-   University Carl Ossietzky, Oldenburg
-   Akademia Wychowania Fizycznego Poznaniu, Poland.
-       Europees samenwerkingsverband
   
ENSE
-   Deutsche Sporthochschule Köln, Germany
-   Universitá degli Studi di Roma Foro Italico, Italy
-   Lithuanian Academy of Physical Education, Luthuania
-   Nicholas Copernicus University, Poland
-   Escola Superior de Desporto de Rio Maior
-   Instituto Politécnico de Santarém
- University of Madeira, Portugal
-   Vrije Universiteit Brussel
-   Canterbury Christ Church University, United Kingdom
-   INSEP, Paris, France
-   Universität Wien, Austria
-       European Network of Sport Science, Education and Employment
   
EASM
-       Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Spain
-       Universität Bayreuth, Germany
-       Malmö Högskola, Sweden
-       NORTHUMBRIA UNIVERSITY, UK
-       VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, Belgium
-       University of Bergen, Norway
-       Linnaeus University, Sweden
-       GB Consulting
Madrid – Buenos Aires
-       Josef Pilsudski University of Physical Education, Poland
-       Universidad Autónoma de Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Madrid
-       Insep (Institut National Du Sport, De L’expertise Et De La Performance), France
-        (European Association for Sport Management) Europees samenwerkingsverband voor Sportmanagement
   
WASM -       World Association of Sport Management
   
SPEECH
-       Syddansk Universiteit
-       Lietuvos Sporto Universiteit
-       Instituto Politecnico
-       International Council forCoaching Excellence
-       Real Dereacion Espanola
-       Vrije Universiteit van Brussel
-       Nederlands Olympisch Committee
-       University of Canterbury
-       European Network of Sport
-       Sport Physical Education and coaching in Health netwerk international aanvragen
   
ASE
-       Fit sport Austria
-       Sportunion Österreich
-       Arbeitsgemeinschapft für Sport und Körperkultur in Österreich
-       Algemeiner Sportverband Österreichs
-       Valrakunnallinen Liikuntaorganisaatio Finland
-       Riksidrottsförbund
-       Slagelse Community
-       Slovenian Sport Office
-       Hungarian School Sport Federationa
-       Youth Sport Trust
-       Regional Sports Confederation for the Saarland
-       Stichting Vlaamse School Sport
-       Activity Square Europe network internationale aanvragen
   
Living lab partners (IWP):
-       O2G2
-       NL Actief
-       Noorderpoort
-       Sport Drenthe
Samenwerkingsverbanden
   
Health I Port -       Topsportzorgcentrum
   
Sport Science Instituut Groningen -       Sportwetenschappelijk onderzoek en onderwijs
   
Sportinnovator -       Innovatie en kennisontwikkeling sport, bewegen, revalidatie en HA
   
Master Sport en bewegingsonderwijs: -       Board of refernce
   
RuG -       Onderwijs-Onderzoek

Pedagogische Academie

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Convenantpartners (schoolbesturen) van de Pedagogische Academie
·      O2G2
·      OPRON
·      Onderwijs Noordenveld
·      SOOOG
·      Stichting BAASIS
·      Hoogezand Sappemeer
·      Marenland
·      Lauwers en Eems
·      RENN4
·      Plateau
·      OPOS
·      Westerwijs
-       Afspraken rondom plaatsen van stagiairs, opzetten en uitvoeren van onderzoek en andere werkveldactiviteiten (PHBO-opleidingen, maatwerk en trainingen)
-       Oplis-bijeenkomsten zes maal per jaar
-       Werkveldadviescommissie vier maal per jaar
-       Werkveldkrant Partner (met bewaaritem over curriculumvernieuwing en competentiematrix)

   
Academische Opleidingsschool (samenwerking 4 besturen, RuG en PA) -       Uitvoeren meerjarig project Opleiden in de school.
-       Uitvoeren meerjarig project Regeling samenwerking Opleidingsschool en scholen (2013-2017)
   
Gemeente Groningen -       Maatwerktraject Bewegingsonderwijs
-       Trajecten voor afdeling Natuur- en Duurzaamheidseducatie
-       OnderwijsPact
-       Partners in maken van visie en beleid op het gebied van sport en bewegen. AIO met inbreng van Talentenkracht
-       Onderzoeksprojecten: pilot taalachterstanden en monitor vensterscholen, CJG Een stap naar voren.
   
Adviesraad:
·      Westerwijs
·      Onderwijs Noordenveld
·      RENN4
·      Marenland
·      Hoogezand Sappemeer
·      Plateau Assen
·      Stichting Baasis
·      O2G2
·      Cedin
·      OPRON
·      Noordkwartier

-        Vergaderingen vier maal per jaar
-        Werkveldkrant
   
RuG ontwikkelingspsychologie en sterrenkunde -       Wetenschapsknooppunt Noord Nederland
-       Masterontwikkeling Talent en Diversiteit (professionele master)
-       Talentenkracht
-       Master Talent en Creativiteit, io (academische master)
-       AOLB
-       Project Taakgerichtheid Autistische kinderen
-       Pilot taalachterstanden (GION)

   
Kunststation C Proefplein Cultuureducatie
   
School aan zet Lesgeven aan excellente leerlingen (E learning project)
   
Prins Claus Conservatorium Proefplein Cultuureducatie
   
Academie Minerva Proefplein Cultuureducatie
   
Master Kunsteducatie Proefplein Cultuureducatie
   
GasTerra, Gasunie, Energy Valley, Energy Delta Institute Ontwikkeling leerlijn Techniek, Talent & Energie
   
LKCA (landelijk kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst) Ontwikkelen profieldelen Beeldend en Muziek
   
Regio Groningen Assen, bestuur COG Drenthe en bestuur O2G2 Groningen Implementatie leerlijn Techniek, Talent en Energie
   
Cedin en Drenthecollege Techniektoernooi Noord Nederland
   
Techniek Innovatie Centrum Alfacollege Medewerking aan science-centre ‘de Magneet’ en TalentenKracht
   
Stakeholders Techniekpact NN Invulling speerpunt basisonderwijs
   
Stichting Technasium Haalbaarheidsonderzoek Kubusscholen
   
Platform Bèta Techniek Bètapunt Noord
   
·      NHL Hogeschool
·      Stenden Hogeschool
·      Rijksuniversiteit Groningen
-        Samenwerking Academische opleiding leraar Basisonderwijs (AOLB)
-        Onderzoeksprojecten ism RUG
   
·      NHL Hogeschool
·      Stenden Hogeschool
-        Afspraken omtrent inhoud en organisatie Leergang Bewegingsonderwijs
-        Samenwerking divers bij- en nascholing, NHL, Stenden
-        Samenwerking pabo’s in het kader van Sectorplan van het Noorden
-        Master leren en innoveren (NHL)
   
·      RUG
·      OCRN
·      Sportstudies
·      Gezondheidsstudies
IWP project. Partners in E-Health, project om transferproblemen bij leerproblemen te volgen en hier feedback op te geven
   
Renn4 Lidmaatschap kenniskring- lectoraat Integraal Jeugdbeleid; personele bijdrage in promotieonderzoek
Sponsor Lectoraat Leren en Gedrag
   
·      Gemeente Groningen
·      COP
·      GGD
·      MJD
Project Stap naar Voren (zie ook hierboven) ook pilot taalachterstanden en monitor vensterscholen
Project Brugfunctionarissen
   
CEDIN -        Lidmaatschap kenniskring lectoraat Integraal Jeugdbeleid
-        Adviesraad Lectoraat Integraal Jeugdbeleid
-        Docenteninzet
-        Deelname onderzoeksprojecten; promotieonderzoek
-        Projectpartner in Toppers worden Trekkers om masters te behouden voor het basisonderwijs
   
PACT (kinderopvangfonds) Voorzitterschap door lector Doornenbal
   
ETEN Internationale netwerkbijeenkomsten; via dit netwerk vindt ook studenten- en docentenuitwisseling plaats.
   
Gemeente Leeuwarden Project monitor Vreedzame schoolwijk
   
Intensive Programme Transition in Early Childhood Education: uitwisseling met 50 buitenlandse studenten in Groningen
   
Daltonnetwerk Accrediteert Daltonlicentie
   
Gasunie en GasTerra Deelfinanciering van Techniek, Talent en Energie
   
Provincie Groningen en Provincie Drenthe Deelfinanciering van Techniek, Talent en Energie, PO-VO
   
Energy Valley Topclub Deelfinanciering van Techniek, Talent en Energie
   
LPNPO stelselopleidingen
   
COG, Cedin, Fidarda, De Tjongerwerven, Ecofys, Klassewijzer, pcbo leeuwarden, nhl, pcbo tietjerkstradiek, RUG, Promes, Stenden, Raduius Franekerdeel, Comperio Bètapunt Noord
   
CPION PHBO accreditatie
   
Define en Science en Ontwerp Magneet stations

Prins Claus Conservatorium (PCC)

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Werkveldadviescommissies (WAC) overleggen t.a.v. onderwijs
   
Centra voor de Kunsten/muziekscholen provincies Groningen, Friesland en Drenthe overleggen over doorstroming, samenwerking, stageplaatsen
   
VNO-NCW Noord medewerking aan muzikale invulling van VNO-NCW Noord gala-avond, kandidaat Talent Award
   
SNN betrokken bij uitwerking Master Gala t.b.v. sponsoring en organisatie Business-to-Business-event
   
Noord Nederlands Orkest / Oosterpoort overleg over en planning van nauwere samenwerking, stages bij NNO
   
Stichting Swingin’ Groningen deelname PCC-studenten aan GasTerra talent award
   
Groninger Museum diverse muzikale bijdragen aan opening van tentoonstellingen
   
Diverse professionele en amateurorkesten in Nederland o.a. meewerken met PCC-onderwijsprojecten, stages
   
Bremer Philharmoniker, Duitsland - Full Size Conducting januari/februari 2016
- samenwerking met studenten koperinstrumenten KM
   
Diverse podia in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe diverse concerten
   
Gemeentelijke en provinciale overheden inhoudelijke overleggen, muzikale invulling van diverse evenementen/gelegenheden
   
Groninger scholen voortgezet onderwijs overleggen over doorstroming, samenwerking
   
Zernike College invulling van DaMu-regeling
   
Stagescholen stages en stagevoortgangsgesprekken
   
Diverse sponsoren diverse concerten/optredens/ontvangsten van hun relaties in PCC
   
City Proms samenwerking op het gebied van health en educatie
   
Rijksuniversiteit Groningen samenwerking in University College Groningen
   
‘Meer Muziek in de Klas’ samenwerking met SPEA (Pabo), gemeente en VO-scholen
   
Club Guy & Roni verkenning mogelijkheden tot samenwerking
   
100 jaar De Ploeg medewerking aan invulling jubileumjaar
   
Kwadrantgroep samenwerking op gebied van healthy ageing
   
Sounds of Music medewerking aan festival

Lucia Marthas Institute for Performing Arts (Amsterdam en Groningen)

Stakeholders Activiteiten per stakeholder
   
Theaterproducenten/eventproducties, waaronder Stage Entertainment/ Joop van den Ende Theaterproducties, Stardust Circus International, OpusOne, MTW, Niehe Theaterproducties, Wentink Forno & Partners, Live Lane, RTL Wentink events, Carré Producties, DommelGraaf en Cornelissen entertainment Medewerking stagiaires binnen grote musicalproducties. Externe commissie leden examens. Werkveld onderzoek en round table innovatie gesprekken
   
Televisiezenders (publieke en commerciële omroepen), waaronder NPO en RTL, SBS, VARA BNN, AVRO/TROS. Daarnaast diverse tv-productiemaatschappijen, zoals Niehe Media, EVA, Medialane, TALPA , IDTV Medewerking stagiaires binnen tv-evenementen. Externe commissie leden examens. Werkveld onderzoek en round table innovatie gesprekken
   
Werkveldadviescommissies (WAC’s) met verschillende leden, onder wie:
-        Joop van den Ende (theaterproducent)
-        Jeanine van den Ende
-        Ivo Niehe (theater- en tv-producent)
-        Jacques van Meel (directeur Van Meel Consultancy Dance, Art & Education)
-        Maurice Wijnen (theater-en televisiemaker)
-        Simone Kleinsma (actrice, presentatrice en zangeres)
-        Prof. dr. Ruud Vermeij (hoogleraar Movement and Dance Studies)
-        Stanley Burleson (musical)acteur, zanger, danser en choreograaf)
-        Shirley Esseboom (Nederlands Dans Theater)
-        Michael Mills (Folkwang Universiteit Essen)
-        Sean McNamara (Guildford School of Acting)
-        Nina Norblad (Gothenburg University – Academy of Music and Drama)
 
   
Financiële en organisatorische adviezen
-        Masman Bosman (Den Haag)
-        Doron Kurz (director commerce Pathé Theatres)
 
   
Gemeentelijke overheden Amsterdam en Groningen en Rijk , OCW Medewerking aan diverse projecten.
   
Goede doelen, waaronder Stop Aids Now, Warchild, Raad voor de Kinderbescherming, Week van de Chronisch Zieken, Stichting DON, Ronald McDonald Kinderfonds, Orange Babies, Stichting KiKa, Plan Nederland, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Stichting WereldOuders, Make a Wish, Voedselbank Amsterdam/Groningen, Jeugd Cultuur Fonds. Jongeren cultuur fonds etc Medewerking stagiaires
   
Diverse musea en bedrijven. Medewerking stagiaires binnen tv-evenementen. Externe commissie leden examens. Werkveld onderzoek en round table innovatie gesprekken