Bijlagen - Bestuur & organisatie

Overzicht schools en opleidingen Hanzehogeschool Groningen

Overzicht schools en opleidingen Hanzehogeschool Groningen

AD = Associate degree; B = bachelor; M = master

Overzicht schools en opleidingen Hanzehogeschool Groningen
Naam school Naam opleiding
Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek B Bouwkunde
  B Built Environment
  B Civiele Techniek
  M Architectuur
   
Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva M Kunsteducatie (joint degree)
- Beeldende Kunst en Vormgeving B Autonome Beeldende Kunst
  B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
- Minerva Academie voor Popcultuur B Vormgeving
  B Muziek
  B Popular Culture
- FMI Masters B Vormgeving
  M Master of Arts in Fine Art and Design
   
Academie voor Gezondheidsstudies Ad Management in de Zorg
  B Fysiotherapie
  B Logopedie
  B Management in de Zorg
  B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
  B Mondzorgkunde
  B Voeding & Diëtetiek
  M Healthy Ageing Professional
  M Physician Assistant
   
Academie voor Sociale Studies Ad Ervaringsdeskundige in de zorg
  B Toegepaste Psychologie
  B Social Work
  M European Master in Social Work
  M Social Work (joint degree)
   
Academie voor Verpleegkunde B Verpleegkunde HBO-V
  M Advanced Nursing Practice
   
Instituut voor Bedrijfskunde Ad Human Resource Management
  B Bedrijfskunde MER
  B Human Resource Management
  B Vastgoed en Makelaardij
  M Leiderschap
  M Real Estate
   
Instituut voor Communicatie, Media & IT B Communicatie
  B Communication and Multimedia Design
  B HBO-ICT
  B Informatiedienstverlening en -management
  M International Communication
   
Instituut voor Engineering Ad Projectleider Techniek
  B Advanced Sensor Applications
  B Elektrotechniek
  B Human Technology
  B Industrieel Product Ontwerpen
  B Technische Bedrijfskunde
  B Werktuigbouwkunde
  M European Master in Renewable Energy (WO)
  M European Master in Sustainable Energy System Management (WO)
  M Master Sensor System Engineering
   
Instituut voor Facility Management B Facility Management
   
Instituut voor Financieel Economisch Management B Accountancy
  B Bedrijfseconomie
  B Financial Services Management
  B Fiscaal Recht en Economie
   
Instituut voor Life Science & Technology B Bio-informatica
  B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
  B Chemie
  B Chemische Technologie
   
Instituut voor Marketing Management B Commerciële Economie
  B International Business & Languages
  B Small Business and Retail Management
   
Instituut voor Rechtenstudies B HBO-Rechten
  B Sociaal Juridische Dienstverlening
   
Instituut voor Sportstudies Ad Sport, Gezondheid en Management
  B Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding
  B Sportkunde
   
International Business School B International Business and Management Studies
  M Master of Business Administration
  M Master in International Business and Management
   
Pedagogische Academie Ad Pedagogisch Educatief Medewerker
  B Opleiding tot Leraar Basisonderwijs
  M Talentontwikkeling en Diversiteit
   
Lucia Marthas Institute for Performing Arts Ad Dans
  B Docent Dans
  B Dans
   
Prins Claus Conservatorium Ad Muziek (dirigent Hafabra)
  B Docent Muziek
  B Muziek
  M Master of Music

Kerngegevens schools 2017

Kerngegevens schools 2017

Kerngegevens schools 2017
Kerngegevens schools 2017 studenten afgestudeerden instromers buitenlandse studenten
Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek 724                         105 197                            18
Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving MINERVA  876                         196 208                         230
Academie voor Gezondheidsstudies 2.967                         620 846                         153
Academie voor Sociale Studies 2.830                         479 837                            23
Academie voor Verpleegkunde 2.163                         339 619                            10
Instituut voor Bedrijfskunde 2.350                         351 636                            15
Instituut voor Communicatie, Media & IT 3.292                         317 948                         532
Instituut voor Engineering 2.040                         196 574                         161
Instituut voor Facility Management 1.121                         279 229                            34
Instituut voor Financieel Economisch Management 1.288                         231 218                              9
Lucia Marthas Institute for Performing Arts 166                         187 52                            10
Instituut voor Life Science & Technology 1.119                            40 356                            22
Instituut voor Marketing Management 2.138                         139 493                         106
Instituut voor Rechtenstudies 1.933                         324 494                            19
Instituut voor Sportstudies 1.432                         215 323                            54
International Business School 1.406                         273 374                         884
Pedagogische Academie 941                         123 301                              5
Prins Claus Conservatorium 301                            61 85                         148
totaal 29.087 4.475 7.790 2.433

Kerngegevens kenniscentra

Kerngegevens kenniscentra per 31 december 2017

Kerngegevens kenniscentra per 31 december 2017
  Centre of Expertise Energy
   
Lectoraten ·       Energy Transition, dr. ir. Wim van Gemert en dr. Klaas Jan Noorman
  ·       Energy Transition – onderzoekslijn Waterstof, dr. Jan-jaap Aué
  ·       Communication, Behaviour & the Sustainable Society – Communication, dr. Wim Elving
  ·       Communication, Behaviour & the Sustainable Society - Behaviour, dr. Carina Wiekens
  ·       Energy & Management, vacature
  ·       Energy & Law, mr. Bert de Jonge
  ·       Life Sciences & Renewable Energy, dr. ir. Jan-Peter Nap
  ·       Power and Energy Distibution dr. Martien Visser
  ·       Sustainable Liquid Natural Gas Technology, prof. dr. ir. Jacques Dam
   
Betrokken schools ·       Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek
  ·       Instituut voor Communicatie, Media & IT
  ·       Instituut voor Engineering
  ·       Instituut voor Life Science & Technology
  ·       Instituut voor Rechtenstudies
  ·       Instituut voor Sociale Studies
  ·       International Business School

  Centre of Expertise Healthy Ageing
   
Lectoraten ·       Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, prof. dr. Cees van der Schans
  ·       Analysetechnieken voor Praktijkgericht Onderzoek, dr. Wim Krijnen
  ·       Clinical Malnutrition and Healthy Ageing, dr. Harriët Jager-Wittenaar
  ·       Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care, dr. Hans Hobbelen
  ·       Kind, Taal en Ontwikkeling, dr. Margreet Luinge
  ·       Participatie en Gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking, dr. Aly Waninge
  ·       Zelfmanagement van somatische patiënten in ziekenhuizen, dr. Joost Keers
  ·       Integraal Jeugdbeleid, opvoeding, onderwijs en opvang, dr. Jeannette Doornenbal
  ·       Curious Minds, dr. Henderien Steenbeek
  ·       Integrale Aanpak Kindermishandeling, dr. Ismah Lahlah (per 20-11-2017)
  ·       Praktijkgerichte Sportwetenschap - Bewegingsonderwijs en Jeugdsport, dr. Remo Mombarg
  ·       Praktijkgerichte Sportwetenschap - Healthy Lifestyle, Sport and Physical Activity, dr. Johan de Jong
  ·       Rehabilitatie, dr. Lies Korevaar
  ·       Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen, dr. Charlotte Wunderink
  ·       Verslavingskunde, dhr. dr. Eric Blaauw
  ·       Verpleegkundige Diagnostiek, dr. Wolter Paans
  ·       Verpleegkundige Innovatie & Positionering, prof. dr. Petrie Roodbol
   
Visiting Professors ·       Malnutrition research and education, Faith Ottery, MD, PhD
  ·       Rehabilitation & Recovery, prof. dr. Marian Farkas
  ·       Radiotherapie, prof. dr Peter Hogg
   
Betrokken schools ·       Academie voor Gezondheidsstudies
  ·       Academie voor Sociale Studies
  ·       Academie voor Verpleegkunde
  ·       Instituut voor Sportstudies
  ·       Pedagogische Academie

  Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap
   
Lectoraten ·       New Business & ICT, dr. Hugo Velthuijsen
  ·       Leiderschap in Social Sourcing, Frank Willems
  ·       Personalised Digital Health, dr. Hilbrand Oldenhuis
  ·       Arbeidsparticipatie, dr. Louis Polstra
  ·       Arbeidsorganisatie en -productiviteit, dr. Jac. Christis
  ·       Duurzaam Financieel Management en Ondernemerschap, dr. Margreet Boersma
  ·       Duurzaam Coöperatief Ondernemen, Willem Foorthuis
  ·       Duurzaam HRM, dr. Leni Beukema
  ·       Human Capital, dr. Harm van Lieshout
  ·       Juridische aspecten van de arbeidsmarkt, dr. mr. Petra Oden
  ·       Inkoopmanagement, Gert Walhof MBA
  ·       International Business, dr. Diederich Bakker
  ·       Marktgericht Ondernemerschap, dr. Karel Jan Alsem
  ·       Ondernemen in Verandering, i.c.m. practoraat Alfacollege, dr. Alexander Grit
  ·       User-Centered Design, dr. Nick Degens
   
Betrokken schools ·       Instituut voor Marketing Management
  ·       Instituut voor Business School
  ·       Instituut voor Communicatie, Media & IT
  ·       Instituut voor Financieel Economisch Management
  ·       Instituut voor Facility Management
  ·       Instituut voor Rechtenstudies
  ·       Instituut voor Bedrijfskunde
  ·       Academie voor Sociale Studies

  Kenniscentrum Kunst & Samenleving
   
Lectoraten ·       Image in Context, dr. Anke Coumans
  ·       Lifelong Learning in Music – Innovative Practices, dr. Rineke Smilde
  ·       Lifelong learning in Music – New Audiences, dr. Evert Bisschop Boele
  ·       Art, Sustainability & Innovation, vacature
   
Betrokken schools ·       Prins Claus Conservatorium
  ·       Lucia Marthas Institute for Performing Arts
  ·       Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva

  Kenniscentrum NoorderRuimte
   
Lectoraten ·       Facility Management, dr. Mark Mobach
  ·       Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen – Aardbevingsbestendig bouwen, dr. Ishan Bal
  ·       Krimp & Leefomgeving, dr. Elles Bulder
  ·       Ruimtelijke Transformaties - Energie, dr. ir. Mieke Oostra,
  ·       Ruimtelijke Transformaties – Water, dr. ir. Floris Boogaard
  ·       Vastgoed, dr. ing. Jan Veuger FRICS
   
Betrokken schools ·       Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek
  ·       Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva
  ·       Instituut voor Bedrijfskunde
  ·       Instituut voor Engineering
  ·       Instituut voor Facility Management

  Kenniscentrum Biobased Economy
   
Lectoraten ·       Biobased Ingredients & Materials – Ingredient Development, dr. Doede Binnema
  ·       Biobased Ingredients & Materials – Life Sciences & Renewable Energy, dr. Jan Peter Nap
  ·       Biobased Ingredients & Materials – Biobased Chemistry, dr. André Heeres
  ·       Bio Refinery - Transition Bio-economy, dr. Rob van Haren
  ·       Biobased Society (in ontwikkeling)
   
Betrokken schools ·       Life Science & Technology

  Hanze Honours College
   
Lectoraten ·       Excellentie in hoger onderwijs en samenleving, dr. Marca Wolfensberger
   
Betrokken schools ·       Alle schools

Er is verder nog één zelfstandig lectoraat:

  • Computer Science & Sensor Technology, dr. Marco de Vos

Bijlagen bij het verslag van de Raad van Toezicht

Verslag van de remuneratiecommissie

In 2017 hebben zich geen bijzondere situaties voorgedaan die een actievere opstelling van de commissie noodzakelijk maakten. De gebruikelijke functioneringsgesprekken met de individuele leden van het College van Bestuur hebben plaatsgevonden. Van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt die geaccordeerd zijn door de gesprekspartners. Deze verslagen zijn opgenomen in de respectieve personeelsdossiers.

De beloning van de leden van het College van Bestuur voldoen aan de Wet normering topinkomens. De beloning, declaraties en nevenfuncties van de bestuurders zijn volledig opgenomen in het jaarverslag en staan vermeld op de website. Mutaties in de nevenfuncties worden met de Raad van Toezicht besproken en getoetst aan de daarvoor geldende codes.

De commissie heeft zich in 2017 gebogen over een brief die als melding van een misstand in de zin van de Klokkenluidersregeling van de Hanzehogeschool zou kunnen worden gekwalificeerd. Na onderzoek en bespreking in de Raad van Toezicht concludeerde de Raad dat er geen sprake is van een melding in de zin van de Wet huis voor klokkenluiders. De Raad van Toezicht heeft besloten geen nader onderzoek in te stellen en heeft de briefschrijver ook in die zin bericht.

De remuneratiecommissie bestaat sinds 1 januari 2017 uit twee leden uit de Raad van Toezicht:

mevrouw prof. dr. S.G.L. Schruijer en de heer mr. K.F. Schuiling.

Verslag van de auditcommissie 2017

In 2017 vergaderde de auditcommissie vier maal. Evenals in 2016 is in 2017 veel gesproken over de meerjarenbegroting; de exploitatietekorten die in het lopende jaar voorzien waren en zich ook voordeden. Daarnaast is gesproken over de kosten van de gevolgen van de aardbevingsproblematiek – en de moeilijkheden om de schade van de NAM vergoed te krijgen – en over het stevige investeringsprogramma van de Hanzehogeschool Groningen in gebouwen, in IT projecten en in kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Er werd ook gesproken over hoe om te gaan met de stevige groei van het aantal studenten die naar verwachting na enige jaren weer zal afvlakken en omslaan in een krimp. Die groei leidt tot knelpunten in de huisvesting die opgelost moeten worden,  maar bij teruglopende studentenaantallen moet geen leegstand ontstaat die zwaar op de begroting gaat drukken.

In 2017 heeft de nieuwe accountant KPMG, geselecteerd na een Europese aanbesteding in 2016, de eerste jaarrekeningcontrole over kalenderjaar uitgevoerd. Op basis van de ervaringen met de transitiefase en de eerste controlecyclus is in december 2017 besloten het contract met KPMG met twee jaar te verlengen.

De auditcommissie is intensief betrokken geweest bij de aanvraag van een omvangrijke lening bij het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor de financiering van het huisvestingsprogramma. Deze aanvraag is mede gebaseerd op de meerjarenbegroting. En hoewel het te lenen bedrag aanzienlijk is, blijft de Hanzehogeschool Groningen volgens de prognoses ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit een financieel gezonde hogeschool. De lening is verstrekt in december 2017. In december is ook de overeenkomst met de NAM tot stand gekomen over de vergoeding van aardbevingsbestendig bouwen op de locatie Zernikeplein 7 (ZP 7). Met deze overeenkomst en de aanvullende financiering vanuit het Ministerie van OCW, is de weg vrij gemaakt om de bouwplannen rondom ZP7 in 2018 na drie jaar vertraging daadwerkelijk te starten.

Begin 2017 is er in de auditcommissie gesproken over de tussentijdse cijfers die aanzienlijk hogere tekorten lieten zien dan de begroting. Dit kwam mede door de groei van het aantal studenten. Door bijsturing en meevallende overheidsbijdragen is het tekort uiteindelijk behoorlijk onder de begroting uitgekomen.

Het meerjarenperspectief laat zien dat de Hanzehogeschool Groningen ruim binnen de financiële normen blijft die voor het hoger onderwijs gelden. Daar liggen dan ook geen risico's voor de begrotingen. Ook de studentenaantallen lijken zich gunstig te ontwikkelen; de huidige snelle groei leidt op korte termijn tot extra kosten, maar op langere termijn juist tot extra inkomsten. Wel adviseerde de auditcommissie de Hanzehogeschool Groningen om een aanzienlijk deel flexibiliteit in de organisatie en de personele bezetting te borgen. Zo kan het management van de schools direct bijsturen als de financiële ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Ook benadrukt de auditcommissie dat er binnen de hele hogeschool het bewustzijn moet zijn om op een efficiënte en sobere manier met de beschikbare, publieke middelen om te gaan.

De auditcommissie heeft geconstateerd  dat de rapportage over de grote IT-trajecten in 2017, in de lijn van 2016, steeds inzichtelijker is geworden. Uit de rapportages bleek dat er geen grote complicaties zijn bij de uitvoering van de IT-projecten. Ook zijn de tussentijdse rapportages over de grote investeringsprojecten in gebouwen meerdere keren besproken. Hieruit bleek dat projecten zich over het algemeen conform plan ontwikkelden.

Overige onderwerpen die de commissie in 2017 besprak, zijn: het treasurybeleid, de aanpassing van het treasurystatuut naar aanleiding van de nieuwe regeling ‘Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’, de corporate governance structuur van de Hanzehogeschool Groningen, het declaratiebeleid, de evaluatie van een fiscale scan en de diverse verslagen van de accountant. De aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen hebben een vervolg gekregen in de vorm van een gedetailleerd plan van aanpak. Er is daarna ook aan de auditcommissie terug gerapporteerd welke aandachtspunten daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Hieruit bleek dat een groot aantal punten naar tevredenheid zijn opgelost. Voor het komende jaar heeft de auditcommissie naast de reguliere onderwerpen nadrukkelijk de aandacht voor twee onderwerpen: risicomanagement en Europese aanbestedingen.

De auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht: de heer R. Bakker en de heer J.J. Fennema.  

Verslag van de commissie onderwijs & onderzoek

Het doel van de commissie onderwijs & onderzoek (O&O) is het beter verwerven van inzicht in de complexiteit en diversiteit van de kernactiviteiten van de hogeschool, in relatie tot de toezichthoudende taken van de Raad. Aanleiding hiervoor zijn de hogere eisen die intern en extern aan toezicht gesteld worden. De commissie is in oktober 2012 van start gegaan naar aanleiding van de zelfevaluatie van de Raad.

De commissie O&O is in 2017 vier keer bijeen geweest. Vaste agendapunten zijn de stand van zaken rond accreditaties en de interne risicoscreeningen. Tijdens de reguliere vergaderingen wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de besproken agendapunten en thema’s van de commissie O&O.

Daarnaast werd in 2017 tijdens drie bijeenkomsten gesproken over specifieke thema’s:

  • verbetering studiesucces/rendementen,
  • plan van aanpak naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek bij de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek,
  • internationalisering;
  • de verschillende kennislijnen binnen Stafbureau Onderwijs & Onderzoek.

Werkbezoeken

De commissieleden brachten in 2017 een werkbezoek aan de Academie voor Gezondheidsstudies en de Pedagogische Academie. Blended learning was een van de onderwerpen waarover tijdens de werkbezoeken werd gesproken.

De commissieleden waren in 2017 actief betrokken bij het traject van de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Zij waren aanwezig bij de voorbereiding en tijdens de bezoeken van het NVAO-panel in oktober en november 2017 en bij de terugkoppeling van de voorlopige bevindingen van het NVAO-panel.

Functioneren

De beide Raad van Toezicht-leden ervaren het functioneren van de commissie O&O als positief. De commissie bevordert het verkrijgen van een scherper beeld van de primaire processen van de hogeschool en de - niet zelden complexe - beleidsthema’s die spelen. In de commissie wordt wat dieper op inhoudelijke thema’s ingegaan. Ook de werkbezoeken helpen om het beeld van de hogeschool bij de Raad nader in te kleuren.

De commissie onderwijs & onderzoek bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht: mevrouw J.M. Hiddema en de heer A.A. Rietveld.

HMR leden

HMR leden in het studiejaar 2017/2018 medewerkers

HMR leden in het studiejaar 2017/2018 medewerkers
Medewerker Lijst Werkzaam bij:
     
Chuck Bellink (lid DB) AOb/FNV Overheid Instituut voor Marketing Management
Henk Boer (voorzitter) AOb/FNV Overheid Instituut voor Financieel Economisch Management
Els Bijlholt OPL* Facilitair Bedrijf
Fenna Feenstra AOb/FNV Overheid Instituut voor Life, Science & Technology
Arnold Greidanus De Realisten Instituut voor Communicatie, Media en IT
Roel Hoving AOb/FNV Overheid Instituut voor Communicatie, Media en IT
Peter Klomp OPL* Academie voor Gezondheidsstudies
Els Kuijpers AOb/FNV Overheid Stafbureau Onderwijs & Onderzoek
Evert Scholtens AOb/FNV Overheid Instituut voor Sportstudies

*Onafhankelijke personeelslijst

HMR leden in het studiejaar 2017/2018 studenten

HMR leden in het studiejaar 2017/2018 studenten
Studenten Lijst Studeert aan:
     
Sebastiaan Alting van Geusau HSV* Pedagogische Academie
Jens Boneschansker (vicevoorzitter) HSV* Pedagogische Academie
Bram van Dort Lijst Student Erkend Academie voor Sociale Studies
Darius Dubber Lijst Student Erkend Instituut voor Life, Science & Technology
Luca van der Hoeven Lijst Student Erkend Instituut voor Sportstudies
Ilse Kamping Lijst Student Erkend Instituut voor Rechtenstudies
Patrick Mark HSV* International Business School
Amber Nobre Henriques HSV* Instituut voor Facility Management

* Hanze Studentenbelangen Vereniging