Informatievoorziening en informatisering

ICT speelt een onmiskenbaar grote rol in de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven en onze organisatie wordt ingericht.